Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z opisu

Wyszukiwanie zadań

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu liczb: 1,2,3,x,5,8 nie zmienia się po dopisaniu liczby 10. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 3,x + 7 ,x + 9,x+ 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 5 B) 26 C) 28 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 4 ,x+ 10,x + 12,x + 20 jest równa 11. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 4 B) 28 C) 22 D) 24

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 2,x + 5 ,x+ 9,x+ 12,x + 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 2 B) 16 C) 22 D) 24

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1+ x,1+ 2x,4 + 3x,1 , jest równa 10. Wtedy
A) x = 6 B) x = 5,5 C) x = 2,5 D) x = 1

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 2− x,2− 2x,1 − 3x,2 , jest równa (− 10) . Wtedy
A) x = 6 B) x = 8 C) x = 5,5 D) x = 4,75

Dany jest zestaw danych: 12,8,19,x,16 ,25 , gdzie x jest pewną liczbą całkowitą. Mediana tego zestawu danych nie może być równa
A) 14 B) 17,5 C) 13,5 D) 16,5

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b jest równa 3, a mediana liczb: a,b,c,10 jest równa 5. Liczba c jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b,c jest równa 3, a mediana liczb: b,c,10 jest równa 8. Liczba b jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 3, 10, 5, x , x , x , x , 12, 19, 7 jest równa 12. Mediana tych liczb jest równa
A) 14 B) 12 C) 16 D) x

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2 ,x,4,x,6,x,8,x ,10,x jest równa 4,5. Mediana tego zestawu danych wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 21, 11, 5, x , x , x , x , 24, 18, 15 jest równa 13. Mediana tych liczb jest równa
A) 11 B) 9 C) 10 D) x

Sześć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej:

1,a,b,c,d,9.

Mediana liczb: 1,a,b,c jest dwa razy mniejsza od mediany liczb b ,c,d,9 , a średnia arytmetyczna liczb b i c jest liczbą naturalną. Mediana liczb 1,a,b ,c,d ,9 jest równa
A) 5 B) 4 C) 6 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 6000 zł D) 7000 zł

Pięć osób ze sprawdzianu otrzymało ocenę dopuszczającą, cztery dostateczną, trzy osoby ocenę bardzo dobrą, dwie celującą jedna niedostateczną i pięć osób ocenę dobrą. Mediana ocen z tego sprawdzianu jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94, 92, 90, 90, 86, 86, 86, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 92 D) 94

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 5 D) 3,5

W kolejnych dziewięciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 3, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 3

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 2. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

W loterii liczbowej wylosowano dziesięć liczb: 4, 3, 3, 3, 4, 6, 1, 5, 1, 6. Mediana tych danych jest równa
A) 5 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

Wyniki konkursu ortograficznego podano w punktach: 82, 94, 88, 92, 90, 86, 76, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 87 D) 90

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Pewna firma zatrudnia 7 osób. Dyrektor zarabia 7000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 4200 zł, 2800 zł, 2600 zł, 3400 zł, 3600 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 7 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 3200 zł D) 7000 zł

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,3,x,5,8 jest równa 4. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

Ukryj Podobne zadania

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1 ,3,x+ 3,2x,7,9) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 6. Wynika stąd, że
A) x = 3,5 B) x = 83 C) x = 10 3 D) x = 3

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,4,x,7,8 jest równa 5. Wtedy
A) x = 4 B) x = 5 C) x = 6 D) x = 7

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1 ,2,2x,x + 2,5,6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że
A) x = 1 B) x = 32 C) x = 2 D) x = 8 3

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 7. Najmniejsza z tych liczb to
A) 5 B) 9 C) 8 D) 11

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 8. Najmniejsza z tych liczb to
A) 9 B) 10 C) 6 D) 12

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 12. Najmniejsza z tych liczb to
A) 16 B) 14 C) 13 D) 10

Mediana zestawu liczb: 2,10,x,4,7,1 zmniejsza się o 1 po usunięciu liczby x . Wtedy
A) x = 3 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Mediana niemalejącego zestawu danych  2 (13,19,x − 18,5x + 14,71,86) jest równa 40. Zatem
A) istnieją więcej niż dwie możliwe wartości liczby x .
B) istnieją dokładnie dwie możliwe wartości liczby x .
C) istnieje dokładnie jedna możliwa wartość liczby x .
D) nie istnieje liczba x spełniająca podany warunek.

Średnia arytmetyczna zestawu danych:

 1 1 7 5 5 x; -; --; 0,25 ,--; -; 0 ,75; −- 2 6 12 6 4

jest równa 0,25. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 13 24 B) 1 3 C) 3 8 D) 152

Ukryj Podobne zadania

Medianą zestawu danych 9,1,4,x,7,9 jest liczba 8. Wtedy x może być równe
A) 8 B) 4 C) 7 D) 9

Medianą zestawu danych 2,3,5,x,1,9 jest liczba 4. Wtedy x może być równe
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Sześć liczb: 19, 15, 13, a , 7, 1, tworzących zestaw danych, jest uporządkowanych malejąco. Mediana tego zestawu sześciu danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 15, a , 8, 2, 19. Zatem
A) a = 8 B) a = 9 C) a = 10 D) a = 13

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 8, 3, 11, 3, 10, 3, x jest równa 6. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x , jest równa x2 . Mediana tych liczb jest równa
A) 26 B) 27 C) 28 D) 29

Średnia arytmetyczna liczb: 3, 1, 6, 5, 2, 4, x , 2, 3, 8 wynosi 4. Medianą tego zbioru liczb jest
A) 3,5 B) 3 C) 4,5 D) 4

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 21, 14, 19, 15, 24, x , jest równa x3 . Mediana tych liczb jest równa
A) 17 B) 20 C) 19 D) 21

Średnia arytmetyczna liczb: x , 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa
A) 6 B) 7 C) 10 D) 5

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 16

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 jest równa 8,5. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 10

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4, 5, 3, 8, 10, 4, 8, 9, 6, x jest równa 6,5. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Średnia arytmetyczna dziesięciu kolejnych liczb naturalnych jest równa 15,5. Mediana tych liczb jest równa
A) 15,5 B) 31 C) 16 D) 16,5

Cztery liczby: 2, 3, a , 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem
A) a = 7 B) a = 6 C) a = 5 D) a = 4

Ukryj Podobne zadania

Cztery liczby: 2, 3, a , 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 7, 2, 4, 9, 1. Zatem
A) a = 7 B) a = 6 C) a = 5 D) a = 4

Ze zbioru liczb 3, 4, 1, 5, 1, 3, 1 usunięto jedną liczbę w ten sposób, że mediana tego zbioru liczb nie uległa zmianie. Usunięta liczba to
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

spinner