Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z opisu

Wyszukiwanie zadań

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu liczb: 1,2,3,x,5,8 nie zmienia się po dopisaniu liczby 10. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 3,x + 7 ,x + 9,x+ 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 5 B) 26 C) 28 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 1,x + 4 ,x+ 10,x + 12,x + 20 jest równa 11. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 4 B) 28 C) 22 D) 24

Wiadomo, że mediana liczb x,x + 2,x + 5 ,x+ 9,x+ 12,x + 20 jest równa 9. Zatem suma najmniejszej i największej z tych liczb jest równa
A) 2 B) 16 C) 22 D) 24

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1+ x,1+ 2x,4 + 3x,1 , jest równa 10. Wtedy
A) x = 6 B) x = 5,5 C) x = 2,5 D) x = 1

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 2− x,2− 2x,1 − 3x,2 , jest równa (− 10) . Wtedy
A) x = 6 B) x = 8 C) x = 5,5 D) x = 4,75

Dany jest zestaw danych: 12,8,19,x,16 ,25 , gdzie x jest pewną liczbą całkowitą. Mediana tego zestawu danych nie może być równa
A) 14 B) 17,5 C) 13,5 D) 16,5

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b jest równa 3, a mediana liczb: a,b,c,10 jest równa 5. Liczba c jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,10 . Mediana liczb: 1,a,b,c jest równa 3, a mediana liczb: b,c,10 jest równa 8. Liczba b jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 3, 10, 5, x , x , x , x , 12, 19, 7 jest równa 12. Mediana tych liczb jest równa
A) 14 B) 12 C) 16 D) x

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2 ,x,4,x,6,x,8,x ,10,x jest równa 4,5. Mediana tego zestawu danych wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych: 21, 11, 5, x , x , x , x , 24, 18, 15 jest równa 13. Mediana tych liczb jest równa
A) 11 B) 9 C) 10 D) x

Sześć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej:

1,a,b,c,d,9.

Mediana liczb: 1,a,b,c jest dwa razy mniejsza od mediany liczb b ,c,d,9 , a średnia arytmetyczna liczb b i c jest liczbą naturalną. Mediana liczb 1,a,b ,c,d ,9 jest równa
A) 5 B) 4 C) 6 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Pięć osób ze sprawdzianu otrzymało ocenę dopuszczającą, cztery dostateczną, trzy osoby ocenę bardzo dobrą, dwie celującą jedna niedostateczną i pięć osób ocenę dobrą. Mediana ocen z tego sprawdzianu jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5

Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94, 92, 90, 90, 86, 86, 86, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 92 D) 94

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 5 D) 3,5

W kolejnych dziewięciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 3, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 2, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 3

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 6000 zł D) 7000 zł

W loterii liczbowej wylosowano dziesięć liczb: 4, 3, 3, 3, 4, 6, 1, 5, 1, 6. Mediana tych danych jest równa
A) 5 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 2. Mediana tych danych jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Wyniki konkursu ortograficznego podano w punktach: 82, 94, 88, 92, 90, 86, 76, 72. Medianą tego zestawu wyników jest
A) 86 B) 88 C) 87 D) 90

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa:
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Pewna firma zatrudnia 7 osób. Dyrektor zarabia 7000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 4200 zł, 2800 zł, 2600 zł, 3400 zł, 3600 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 7 osób jest równa
A) 3400 zł B) 3500 zł C) 3200 zł D) 7000 zł

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,3,x,5,8 jest równa 4. Wtedy
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5

Ukryj Podobne zadania

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1 ,3,x+ 3,2x,7,9) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 6. Wynika stąd, że
A) x = 3,5 B) x = 83 C) x = 10 3 D) x = 3

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,4,x,7,8 jest równa 5. Wtedy
A) x = 4 B) x = 5 C) x = 6 D) x = 7

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1 ,2,2x,x + 2,5,6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że
A) x = 1 B) x = 32 C) x = 2 D) x = 8 3

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 7. Najmniejsza z tych liczb to
A) 5 B) 9 C) 8 D) 11

Ukryj Podobne zadania

Mediana kolejnych sześciu liczb naturalnych jest równa 47,5. Najmniejsza z tych liczb to
A) 46 B) 41 C) 45 D) 44

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 12. Najmniejsza z tych liczb to
A) 16 B) 14 C) 13 D) 10

Mediana kolejnych pięciu liczb naturalnych jest równa 8. Najmniejsza z tych liczb to
A) 9 B) 10 C) 6 D) 12

Mediana zestawu liczb: 2,10,x,4,7,1 zmniejsza się o 1 po usunięciu liczby x . Wtedy
A) x = 3 B) x = 4 C) x = 5 D) x = 6

Mediana niemalejącego zestawu danych  2 (13,19,x − 18,5x + 14,71,86) jest równa 40. Zatem
A) istnieją więcej niż dwie możliwe wartości liczby x .
B) istnieją dokładnie dwie możliwe wartości liczby x .
C) istnieje dokładnie jedna możliwa wartość liczby x .
D) nie istnieje liczba x spełniająca podany warunek.

Średnia arytmetyczna zestawu danych:

 1 1 7 5 5 x; -; --; 0,25 ,--; -; 0 ,75; −- 2 6 12 6 4

jest równa 0,25. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 13 24 B) 1 3 C) 3 8 D) 152

Ukryj Podobne zadania

Medianą zestawu danych 2,3,5,x,1,9 jest liczba 4. Wtedy x może być równe
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Medianą zestawu danych 9,1,4,x,7,9 jest liczba 8. Wtedy x może być równe
A) 8 B) 4 C) 7 D) 9

Sześć liczb: 19, 15, 13, a , 7, 1, tworzących zestaw danych, jest uporządkowanych malejąco. Mediana tego zestawu sześciu danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 15, a , 8, 2, 19. Zatem
A) a = 8 B) a = 9 C) a = 10 D) a = 13

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 8, 3, 11, 3, 10, 3, x jest równa 6. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x , jest równa x2 . Mediana tych liczb jest równa
A) 26 B) 27 C) 28 D) 29

Średnia arytmetyczna liczb: 3, 1, 6, 5, 2, 4, x , 2, 3, 8 wynosi 4. Medianą tego zbioru liczb jest
A) 3,5 B) 3 C) 4,5 D) 4

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 21, 14, 19, 15, 24, x , jest równa x3 . Mediana tych liczb jest równa
A) 17 B) 20 C) 19 D) 21

Średnia arytmetyczna liczb: x , 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa
A) 6 B) 7 C) 10 D) 5

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 16

Średnia arytmetyczna zestawu danych: x , 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 jest równa 8,5. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 10

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4, 5, 3, 8, 10, 4, 8, 9, 6, x jest równa 6,5. Mediana tego zestawu jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Średnia arytmetyczna dziesięciu kolejnych liczb naturalnych jest równa 15,5. Mediana tych liczb jest równa
A) 15,5 B) 31 C) 16 D) 16,5

Cztery liczby: 2, 3, a , 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem
A) a = 7 B) a = 6 C) a = 5 D) a = 4

Ukryj Podobne zadania

Cztery liczby: 2, 3, a , 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 7, 2, 4, 9, 1. Zatem
A) a = 7 B) a = 6 C) a = 5 D) a = 4

Ze zbioru liczb 3, 4, 1, 5, 1, 3, 1 usunięto jedną liczbę w ten sposób, że mediana tego zbioru liczb nie uległa zmianie. Usunięta liczba to
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

spinner