Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem --------5x-------- f(x ) = x(x+1)(x− √7)(x2+ 7)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

*Ukryj

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem --------5x--------- f(x ) = x(x2− 1)(x−√ 3)(x2+2)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem ------3(x+-1)------ f(x ) = x(x−2)(x− √5)(x2− 5)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

Liczba 3 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+33| B) 2|xx−−31| C) -2x−-1 |x|+3 D) -x−3-- |2x− 1|

*Ukryj

Liczba − 3 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+33| B) 2|xx−−31| C) -2x−-1 |x|+3 D) -x−3-- |2x− 1|

Liczba 5 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+55| B) |x5−x−51| C) -5x−-1 |x|+5 D) 5x−1- |x− 5|

Dziedziną wyrażenia ----x2−36----- W = (x+4)(x2+ 4x+ 4) jest zbiór
A) R ∖ {− 6,− 4,− 2,6} B) R ∖ {− 6,− 4,2,6} C) R ∖ {− 4,2} D) R ∖ {− 4,− 2}

*Ukryj

Dziedziną funkcji x2−36- f(x) = 3x2− 6x jest zbiór
A) R ∖ {− 6,− 2,0 ,6} B) R ∖ {− 6,6} C) R ∖ {2} D) R ∖{0 ,2}

Dziedziną funkcji ----1----- f(x) = (x− 2)(3+x) jest zbiór
A) R ∖ {2 } B) R ∖ {− 3,2} C) R ∖ {− 3} D) R ∖ {− 2}

Dziedziną funkcji --3x---- f(x) = x2− 5x+6 jest zbiór
A) R ∖ {2} B) R C) R ∖{2 ,3} D) R ∖{ 3}

*Ukryj

Dziedziną funkcji −-4x+1-- f(x) = x2− 6x+5 jest zbiór
A) R ∖ {1,5 } B) R C) R ∖{5 } D) R ∖{ 1}

Zbiór R ∖{ − 3,0,2} jest dziedziną wyrażenia:
A) 2 x-+2-3x+-1 x +x−6 B) 2 -3x−x2−2- x +5x +6x C) ---3x+-2--- x(x−2)(x−3) D) ---2x+-1---- x(x− 2)(x+3)

Zbiór R ∖{ 3} jest dziedziną funkcji
A) f(x ) = (xx−3)2 B) f(x) = x22−-9 C) x+-3 f(x ) = x2−3 D) f(x) = x− 3

Dziedziną funkcji określonej wzorem --x−a---- f(x) = ax2+ax+ 1 jest zbiór liczb rzeczywistych. To oznacza, że liczba a nie może być równa
A) √ -- 3 B) 0 C) √ -- 2 5 D) √ --- 15

Dziedziną funkcji f określonej wzorem -x+-4- f(x) = x2− 4x może być zbiór
A) wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 0 i od 4.
B) wszystkich liczb rzeczywistych różnych od − 4 i od 4.
C) wszystkich liczb rzeczywistych różnych od − 4 i od 0.
D) wszystkich liczb rzeczywistych.

*Ukryj

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem -x+-4-- f(x) = x(x− 1)2 nie mogą należeć liczby
A) x = −4 i x = 0 B) x = − 4 i x = 1 C) x = 0 i x = 1 D) x = − 1 i x = 1

Dziedziną funkcji x2−-25 f(x) = x2− 4x jest zbiór
A) R ∖ {− 5,5 } B) R ∖ {0,4} C) R ∖ {− 2,2} D) R ∖{ −5 ,0,4,5}

*Ukryj

Dziedziną funkcji -x+1-- f(x) = x(x− 3) jest zbiór:
A) R B) R ∖ {0,3} C) {0 ,3} D) R ∖{ 3}

Dziedziną funkcji --36−x2---- f(x) = (6−x )(x3−1) jest zbiór
A) R ∖ {1,6 } B) R ∖ {− 6,− 1,6} C) R ∖ {− 6,6} D) R ∖{ − 6,1,6}

Dziedziną funkcji --x2−16--- f(x) = (x− 2)(x+4) jest zbiór:
A) R ∖ {− 2,4} B) R ∖ {2,− 4} C) R ∖ {− 4,4} D) R ∖ {2 }

Liczba 5 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) 2 -2x-−-25-- x + 10x+ 25 B) -2-x−5--- x −10x+25 C) x2−25 x2+25 D) x2−25 -x+5-

*Ukryj

Liczba 4 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) 2 -2x-−16-- x + 8x+ 16 B) -2-x−4--- x −8x+ 16 C) x2−16 x2+16 D) x2−16 -x+4-

Liczba 3 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) 2 -2x-−9-- x + 6x+ 9 B) − -2x−3--- x −6x+9 C) x2−9 x2+9 D) x2−9 -x+3

Liczba -5 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) 2 -2x-−-25-- x + 10x+ 25 B) -2-x−5--- x −10x+25 C) x2−25 x2+25 D) x2−25 -x−5-

Dziedziną wyrażenia wymiernego 2 x2−16 x : x+1 jest zbiór
A) R ∖ {− 1,0 } B) R ∖ {− 4,− 1,0,4} C) R ∖ {− 4,4} D) R

*Ukryj

Dziedziną wyrażenia wymiernego -5-- x2−-9 x+2 : x jest zbiór
A) R ∖ {− 3,− 2,0,3 } B) R ∖ {− 2,0} C) R ∖ {− 3,3} D) R ∖{ −2 ,−3 ,3}

Dziedziną wyrażenia wymiernego --2- x2−16 x2+1 : x jest zbiór
A) R ∖ {4 ,0 } B) R ∖ {− 4,4} C) R ∖ {− 4,0,4} D) R