Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (a − 3 ,b ,2a+ 1,c) jest arytmetyczny i suma trzech jego początkowych wyrazów jest równa 78. Liczba c jest równa
A) c = 37 B) c = 26 C) c = 4 8 D) c = 39

Ukryj Podobne zadania

W ciągu arytmetycznym (an) dla dwóch różnych liczb naturalnych m,k mamy: am = m2 oraz ak = k2 . Z tego wynika, że różnica ciągu (an) jest równa:
A) |m 2 − k2| B) |m − k| C) m + k D) 1 2 |m − k|

Liczby x− 1,4 i 8 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba x jest równa
A) 3 B) 1 C) -1 D) -7

Ukryj Podobne zadania

Liczby: 1,3,x − 1 1 , w podanej kolejności, są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Liczba x jest równa
A) 5 B) 9 C) 16 D) 20

Dany jest ciąg liczbowy (an) , w którym a 1 = 15 , a2 = 2x + 1 , a3 = 27 . Dla jakiej wartości liczbowej x dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

Liczby: − 2,2x,6 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Zatem liczba x jest równa
A) 4 B) 1 C) -1 D) 2

Liczby  3 3,x ,− 57 tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Liczba x jest równa
A) − 3 B) 3 C) √ --- 3 30 D) √360-

Liczby 7,a,49 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy a jest równe
A) 14 B) 21 C) 28 D) 42

Trzywyrazowy ciąg (3− x,4,1 − 3x) jest ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy:
A) x = 3 B) x = 1 C) x = − 1 D) x = − 3

Trzywyrazowy ciąg (1,4,a + 5) jest arytmetyczny. Liczba a jest równa
A) 0 B) 7 C) 2 D) 11

Pięciowyrazowy ciąg ( 1 ) − 3,2,x ,y,11 jest arytmetyczny. Liczby x oraz y są równe
A) x = 4 oraz y = 125 B) x = 152- oraz y = 4
C) x = − 4 oraz  15 y = 2 D)  15 x = − 2 oraz y = 4

Ukryj Podobne zadania

Pięciowyrazowy ciąg ( 1 ) 3,− 2,x ,y,− 11 jest arytmetyczny. Liczby x oraz y są równe
A) x = 4 oraz y = − 125 B) x = 125 oraz y = 4
C) x = − 4 oraz  15- y = − 2 D)  15- x = − 2 oraz y = 4

Liczby 1,x,18 są odpowiednio pierwszym, piątym i dziewiątym wyrazem ciągu arytmetycznego. Zatem
A) x = 9,5 B) x = 8,5 C) x = 8 D) x = 7

Ukryj Podobne zadania

Liczby 3,x,14 są odpowiednio pierwszym, czwartym i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Zatem
A) x = 9,5 B) x = 8,5 C) x = 8 D) x = 7,5

Liczby 2,x,13 są odpowiednio pierwszym, czwartym i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Zatem
A) x = 9,5 B) x = 8,5 C) x = 8 D) x = 7,5

Liczby x− 1,x+ 3,2x − 4 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy x jest równe
A) x = 2 B) x = 1 C) x = 4 D) x = 11

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg liczbowy (an) , w którym a 1 = x− 1, a2 = 2x+ 1, a 3 = 4x + 1 . Dla jakiej wartości liczbowej x dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?
A) − 2 B) 2 C) 3 D) 4

Dany jest trójwyrazowy ciąg arytmetyczny (x,2x − 3 ,4x− 4) . Stąd wynika, że x jest równy
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 1

Liczby x− 6, x + 1, 12 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Liczba x jest równa
A) 4 B) 8,5 C) 1 D) 5

Dany jest rosnący ciąg arytmetyczny (an) , określony dla liczb naturalnych n ≥ 1 , o wyrazach dodatnich. Jeśli a2 + a9 = a4 + ak , to k jest równe
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Dany jest rosnący ciąg arytmetyczny (an) , określony dla liczb naturalnych n ≥ 1 , o wyrazach dodatnich. Jeśli a4 + a11 = a9 + ak , to k jest równe
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

Czterowyrazowy ciąg (a,b,c,d) jest arytmetyczny i suma jego wyrazów jest równa 27. Suma b + c równa
A) 27 B) 13,5 C) 17 D) 9

Ukryj Podobne zadania
spinner