Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiązaniem nierówności -1 x2 > 1 jest zbiór
A) (− 1,1) B) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) C) (− 1,0) ∪ (0,1) D) (− ∞ ,0) ∪ (1,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności -8 x3 ≤ 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,0) ∪ ⟨2,+ ∞ ) C) ⟨2,+ ∞ ) D) (0 ,2⟩

Wskaż liczbę spełniającą nierówność (x−-2)(x+3)(2−x)- (3−2x)(4x+ 6) < 0 .
A) − 2 B) − 3 C) 5 D) − 1

*Ukryj

Jedną z liczb spełniających nierówność (1−x)(5−x)- 17−x2 > 0 jest
A) − 5 B) − 3 C) − 17 D) − 9

Rozwiązaniem nierówności -1-- x+ 1 > − 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 2) ∪ (0,+ ∞ ) B) (0,+ ∞ )
C) (− 2,− 1) ∪ (− 1,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 2) ∪ (− 1,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności -1-- x− 1 < 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,1) ∪ (2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,0)
C) (− ∞ ,1)∪ (1 ,2) D) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2−x- x+1 > 0 jest
A) (2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,2) C) (− 1,2) D) (− ∞ ,− 1)∪ (2,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności 4+x- x−3 < 0 jest
A) (3,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 4) C) (− 4,3) D) (− ∞ ,− 4)∪ (3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 1−x- x+2 > 0 jest
A) (1,+ ∞ ) B) (− 2 ,1) C) (− ∞ ,1) D) (−∞ ,− 2 )∪ (1,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności -2-- x− 2 < 0 jest zbiór
A) (0,2) B) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,2) D) (0 ,2 )∪ (2,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności -2-- 2−x < 0 jest zbiór
A) (2,+ ∞ ) B) (0,2) C) (0,+ ∞ ) D) (0,2)∪ (2 ,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności -2-- x− 2 > 0 jest zbiór
A) (0,2) B) (2 ,+ ∞ ) C) (0,+ ∞ ) D) (0,2)∪ (2 ,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności -2-- 2−x > 0 jest zbiór
A) (0,2) B) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ ) C) (0,2) ∪ (2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,2)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≥ 1 jest przedział
A) (0,2⟩ B) (− ∞ ,2⟩ C) ⟨− 2,2⟩ D) ⟨− 2,0)

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności 5 x > 1 jest
A) ⟨0,5) B) (− ∞ ,0) ∪ (5,+ ∞ ) C) (− ∞ ,5) D) (0 ,5)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x < − 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 2)∪ (0 ,+∞ ) B) (− ∞ ,2) ∪ (0,+ ∞ ) C) (0,+ ∞ ) D) (− 2,0)

Zbiorem rozwiązań nierówności 7 x ≥ 1 jest
A) ⟨0,7⟩ B) (− ∞ ,0) ∪ ⟨7,+ ∞ ) C) (0,7⟩ D) (− ∞ ,7⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności 5 x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨− 5,0) B) (− ∞ ,5⟩ C) ⟨− 5,5⟩ D) (0,5⟩

Nierówność 2 x < 1 jest spełniona przez każdą liczbę należącą do zbioru
A) (0,2) B) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,2) D) (0 ,2 )∪ (2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 5 x ≤ 1 jest
A) (0,5⟩ B) (− ∞ ,0) ∪ ⟨5,+ ∞ ) C) (− ∞ ,5⟩ D) ⟨0 ,5⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności 6 x ≥ 3 jest przedział
A) ⟨− 2,2⟩ B) (− ∞ ,2⟩ C) (0,2⟩ D) ⟨− 2,0)

Nierówność 2 x > 1 jest spełniona przez każdą liczbę należącą do zbioru
A) (0,2) B) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,2) D) (0 ,2 )∪ (2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≥ − 1 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 2⟩∪ (0 ,+∞ ) B) (− ∞ ,2⟩ ∪ (0,+ ∞ ) C) (0,+ ∞ ) D) ⟨− 2,0)

Zbiorem rozwiązań nierówności 3 x ≤ 1 jest
A) (− ∞ ,0) ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) (0,3⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨0 ,3⟩