Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Z wartością bezwzględną/Bez obrazka

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają wszystkie liczby całkowite.
A) |2x − 1 5| > 1 B) |4x + 34| > 3 C) |4x + 38 | > 1 D) |2x − 13| > 3

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x < 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > − 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należy nieskończenie wiele liczb naturalnych
D) należy nieskończenie wiele liczb ujemnych

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

Ukryj Podobne zadania

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełnia dokładnie sześć liczb całkowitych.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

Ukryj Podobne zadania

Zbiorem rozwiązań nierówności jest (−2 ,12) . Nierówność może mieć postać
A) |x + 5| < 7 B) |x − 5| < 7 C) |x+ 5| > 7 D) |x − 5| > 7

Ukryj Podobne zadania

Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność |x+ 4,5| ≥ 6 jest
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 6

Zbiór wszystkich liczb x , których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4 , jest opisany nierównością
A) |x − 7| > 4 B) |x + 7| > 4 C) |x− 7| ≥ 4 D) |x + 7| ≥ 4

Ukryj Podobne zadania

Jeśli odległość liczby x od liczby 5 na osi liczbowej jest nie mniejsza od 4, to
A) |x + 5| ≥ 4 B) |x − 5| ≥ 4 C) |x+ 4| > 5 D) |x − 4| > 0

Ukryj Podobne zadania

Liczby należące do przedziału ⟨− 6,6⟩ są rozwiązaniami nierówności
A) |x| < 6 B) |x| > 6 C) |x| ≤ 6 D) |x | ≥ 6

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 5| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Ile liczb całkowitych dodatnich należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 3| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ile jest liczb całkowitych wśród rozwiązań nierówności  √ --- |2x − 17| ≤ 5 ?
A) 5 B) 4 C) 6 D) 7

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 7| ≤ 1 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Najmniejszą liczbą w zbiorze rozwiązań nierówności |5x + a| ≤ 4 jest liczba 150. Liczba a jest równa
A) 600 B) − 75 0 C) − 754 D) 754

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 1| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 1 | > 2 to
A) 1,2,3,5 B) 3,4,5 C) 3,5 D) 2,3,5

Ukryj Podobne zadania

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 3| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 1 | > 4 to
A) 2,3,5,7 B) 3,5,7 C) 5,7 D) 2,3,5

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 2| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 2 | ≥ 4 to
A) 1,2,3,5 B) 2,3,5,7 C) 3,5,7 D) 2,3,5

Strona 1 z 2
spinner