Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiązaniem nierówności |x| ≤ 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności |x| < 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

Zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| ≤ 0 to
A) (− ∞ ,1⟩ B) ⟨1 ,+∞ ) C) (− ∞ ,− 1⟩ D) { 1}

Rozwiązaniem nierówności |x| ≥ 0 jest
A) x = 1 B) x = 0 C) x ∈ R D) ∅

Zbiorem rozwiązań nierówności |x − 2 | < 0 jest
A) R B) ∅ C) R ∖{2 } D) { 2}

Zbiór rozwiązań nierówności |x − 1| < 0 to
A) ∅ B) (1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 1) D) (− ∞ ,1 )

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają wszystkie liczby całkowite.
A) |2x − 1 5| > 1 B) |4x + 34| > 3 C) |4x + 38 | > 1 D) |2x − 13| > 3

Rozwiązaniem nierówności |6− 3x| < 1 jest zbiór
A) ( ) 53, 73 B) ( ) − 73,− 53 C) ( ) − 7, 5 3 3 D) ( ) − 5, 7 3 3

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności |8− 2x| < 1 jest zbiór
A) ( ) − 92, 72 B) ( ) − 92,− 72 C) ( ) 7, 9 2 2 D) ( ) − 7, 9 2 2

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ -------2- (6− x) ≤ 2 .
A) x ∈ ⟨2,6 ⟩ B) x ∈ ⟨2,8⟩ C) x ∈ ⟨4,8⟩ D) x ∈ ⟨3,8⟩

*Ukryj

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ -------2- (3+ x) ≤ 3 .
A) x ∈ ⟨− 6,0⟩ B) x ∈ ⟨0,6⟩ C) x ∈ ⟨− 3,3⟩ D) x ∈ ⟨− 3,0⟩

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności ∘ ---------2- (− 5− x) ≤ 3 .
A) x ∈ ⟨− 8,2⟩ B) x ∈ ⟨− 2,8⟩ C) x ∈ ⟨2,8⟩ D) x ∈ ⟨− 8,− 2⟩

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x < 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

*Ukryj

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należą tylko liczby naturalne
D) należy nieskończenie wiele liczb całkowitych

Wiadomo, że x ⁄= 0 . Zatem do zbioru rozwiązań nierówności |x|- x > − 1
A) nie należy żadna liczba całkowita
B) należą 2 liczby całkowite
C) należy nieskończenie wiele liczb naturalnych
D) należy nieskończenie wiele liczb ujemnych

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

*Ukryj

Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełnia dokładnie sześć liczb całkowitych.
A) || 3x+ 5|| < 2 4 B) | | ||4 x+ 5|| < 2 3 C) | | |3 x+ 4| < 2 5 D) | | ||4x + 3|| < 2 5

Przedział ⟨− 5;− 1⟩ zapisany za pomocą wartości bezwzględnej to:
A) |x − 3| < 2 B) |x + 3| ≤ 2 C) |x− 1| ≤ 5 D) |x + 1| > 2

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności jest (−2 ,12) . Nierówność może mieć postać
A) |x + 5| < 7 B) |x − 5| < 7 C) |x+ 5| > 7 D) |x − 5| > 7

Przedział ⟨− 1,3⟩ jest opisany nierównością
A) |x + 1| ≥ 2 B) |x + 1| ≤ 2 C) |x− 1| ≤ 2 D) |x − 1| ≥ 2

Która z nierówności opisuje przedział (3,11 ) ?
A) |x − 8| < 3 B) |x − 6| < 5 C) |x− 8| < 5 D) |x − 7| < 4

Suma przedziałów (− ∞ ,−8 ⟩∪ ⟨4,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x + 2| ≥ 3 B) |x − 2| ≥ 6 C) |x+ 2| ≥ 6 D) |x − 2| ≥ 3

*Ukryj

Zbiór (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨1,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x − 2| < 3 B) |x + 2| ≥ 3 C) |x+ 1| ≥ 4 D) |x − 1| > 4

Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność |x+ 4,5| ≥ 6 jest
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 6

Zbiór wszystkich liczb x , których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4 , jest opisany nierównością
A) |x − 7| > 4 B) |x + 7| > 4 C) |x− 7| ≥ 4 D) |x + 7| ≥ 4

*Ukryj

Jeśli odległość liczby x od liczby 5 na osi liczbowej jest nie mniejsza od 4, to
A) |x + 5| ≥ 4 B) |x − 5| ≥ 4 C) |x+ 4| > 5 D) |x − 4| > 0

Przedział (− 6,6) jest zbiorem liczb spełniających nierówność
A) |x| < 6 B) |x| ≤ 6 C) |x| > 6 D) |x | ≥ 6

*Ukryj

Przedział (− 4,4) jest zbiorem liczb spełniających nierówność
A) |x| ≥ 4 B) |x| ≤ 4 C) |x| > 4 D) |x | < 4

Liczby należące do przedziału ⟨− 6,6⟩ są rozwiązaniami nierówności
A) |x| < 6 B) |x| > 6 C) |x| ≤ 6 D) |x | ≥ 6

Suma przedziałów (− ∞ ,−8 ⟩∪ ⟨8,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x| < 8 B) |x| ≤ 8 C) |x| > 8 D) |x | ≥ 8

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 5| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ile jest liczb całkowitych wśród rozwiązań nierówności  √ --- |2x − 17| ≤ 5 ?
A) 5 B) 4 C) 6 D) 7

Ile liczb naturalnych należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 7| ≤ 1 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ile liczb całkowitych dodatnich należy do zbioru rozwiązań nierówności |2x − 3| ≤ 3 ?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Ile liczb całkowitych spełnia nierówność |x+ 93| < 253 ?
A) 504 B) 505 C) 506 D) 507

Rozwiązaniem nierówności ||x− 1|− 3 | ≥ 4 jest
A) x ∈ (− ∞ ,− 6⟩ ∪ ⟨8,+ ∞ ) B) x ∈ (− ∞ ,− 8) ∪ (6,+ ∞ ) C) x ∈ R D) x ∈ ⟨− 6,8⟩

Najmniejszą liczbą w zbiorze rozwiązań nierówności |5x + a| ≤ 4 jest liczba 150. Liczba a jest równa
A) 600 B) − 75 0 C) − 754 D) 754

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba  19 − 2 .
A) |4x + 17| < 20 B) |4x − 1 5| > 55 C) |4x + 13| > 24 D) |4x − 29| < 65

Rozwiązaniem nierówności |x−2| 4 < 3 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 10) ∪ (14,+ ∞ ) B) (− 10,14) C) (− 2,4) D) (− ∞ ,− 2) ∪ (4,+ ∞ )

*Ukryj

Rozwiązaniem nierówności |x− 4|− 1 ≤ 5 jest zbiór
A) ⟨− 2,10⟩ B) ⟨− 4,6⟩ C) ⟨− 4,− 1⟩ D) ⟨− 1 ,5 ⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności |x + 4 | ≥ 5 jest:
A) ⟨− 1,9⟩ B) (− ∞ ,− 9⟩ ∪ ⟨1,+ ∞ ) C) ⟨− 9,1⟩ D) (− ∞ ,− 1⟩∪ ⟨9,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności |x−4| 5 < 2 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 6)∪ (1 4,+ ∞ ) B) (−1 4,6) C) (− 6,14) D) (− ∞ ,− 14)∪ (6,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności |x+1| 3 < 3 jest zbiór
A) (− 10,8) B) (− ∞ ,− 10) ∪ (8,+ ∞ ) C) (− 8,10) D) (− ∞ ,− 8)∪ (10,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności |x − 2 | > 7 jest:
A) (2,9) B) (− 5,9 ) C) (− ∞ ,− 5) ∪ (9,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨9,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności |x + 3 | ≥ 2 jest:
A) (− ∞ ,− 5⟩∪ ⟨−1 ,+∞ ) B) ⟨−5 ,−1 ⟩ C) (− ∞ ,− 5)∪ (− 1,+ ∞ ) D) (− 5,− 1)

Rozwiązaniem nierówności |x+ 8| ≤ 3 jest zbiór
A) ⟨− 11,− 5⟩ B) ⟨−1 1,5⟩ C) ⟨5,11⟩ D) ⟨− 5,11⟩

Rozwiązaniem nierówności |x+ 6| ≤ 2 jest zbiór
A) x ∈ ⟨2,6 ⟩ B) x ∈ ⟨− 8,− 4⟩ C) x ∈ ⟨− 6,− 4⟩ D) x ∈ ⟨− 6,− 2⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności |x + 2 | ≥ 3 jest:
A) (− ∞ ,− 5)∪ (1 ,+∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨1,+ ∞ ) C) (− 5,1) D) ⟨− 5,1⟩

Przedział ⟨2,7 5;3,25⟩ jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |3− x| ≤ 0,75 B) |3 + x| ≤ 0,25 C) |3− x| ≤ 0,25 D) |3 + x | ≤ 0,75

*Ukryj

Przedział ⟨2,3 ⟩ jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |2,5− x| ≤ 0,5 B) |2,5 + x| ≤ 1 C) |2,5− x| ≤ 1 D) |2 ,5 + x | ≤ 0 ,5

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π .
A) |x + 1| > 5 B) |x − 1| < 2 C) ||x + 2 || ≤ 4 3 D) | | ||x − 1|| ≥ 3 3

*Ukryj

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba log 9 .
A) |x + 1| > 2 B) |x + 2| ≤ 3 C) |x− 1| < 0 D) |x − 1| ≥ 1

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba √3--- 25 .
A) |x + 1| > 5 B) |x − 1| < 13 C) |1− x| < 2 D) | | | 1| |x− 3| ≤ 1

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba √ -- 2 .
A) |x + 1| > 5 B) |x − 1| < 13 C) | | | 1 | |x − 3 | ≤ 1 D) || 2|| x + 3 ≥ 2

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 1| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 1 | > 2 to
A) 1,2,3,5 B) 3,4,5 C) 3,5 D) 2,3,5

*Ukryj

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 2| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 2 | ≥ 4 to
A) 1,2,3,5 B) 2,3,5,7 C) 3,5,7 D) 2,3,5

Liczby pierwsze należące jednocześnie do zbioru rozwiązań nierówności |x − 3| < 6 i do zbioru rozwiązań nierówności |x + 1 | > 4 to
A) 2,3,5,7 B) 3,5,7 C) 5,7 D) 2,3,5

Suma przedziałów (− ∞ ,−7 )∪ (7,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x| < 7 B) |x| ≤ 7 C) |x| > 7 D) |x | ≥ 7

*Ukryj

Suma przedziałów (− ∞ ,−6 ⟩∪ ⟨6,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x| < 6 B) |x| ≤ 6 C) |x| > 6 D) |x | ≥ 6

Suma przedziałów (− ∞ ,−5 )∪ (5,+ ∞ ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) |x| > 5 B) |x| ≤ 5 C) |x| < 5 D) |x | ≥ 5

Strona 1 z 2>