Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Rekurencyjny

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an ) jest określony wzorem an+2 = an − an +1 + n − 3 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wiadomo ponadto, że a5 = 3 i a7 = 6 . Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) − 1 B) − 2 C) 3 D) 5

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 + an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 23 B) 19 C) 21 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 4 an = 1 − an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 4 B) − 3 C) 14 D) 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 − an− 1 dla n ≥ 2. Jedenasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 1 B) 23 C) − 1 D) 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 4 an = 1 − an− 1 dla n ≥ 2. Trzynasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 4 B) − 3 C) 17 D) 16

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 − an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 1 B) 21 C) − 1 D) 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 + an− 1 dla n ≥ 2. Jedenasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 23 B) 19 C) 21 D) 16

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a 1 = 2∘ --------------------- an = (4 − an− 1)(4+ an −1) dla n ≥ 2. Setny wyraz ciągu a n jest równy
A)  √ -- 2 3 B) 2 C) 100 D)  √ -- 4 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { √ -- a√1-= − 2 2an = − an−21-dla n ≥ 2. Setny wyraz ciągu a n jest równy
A)  √ 2 − 474 B)  1 474 C)  √- --2 2149 D) − -1- 2149

Ciąg (an ) jest określony wzorem an+1 + an− 1 = an − an−2 + 5 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 3 . Wiadomo ponadto, że a 2 = 3, a4 = − 4 i a6 = 9 . Wyraz a 3 jest równy
A) − 1 B) 0 C) 5 D) − 2

Ciąg (an ) dla każdego n = 0,1,2,...,2016 spełnia warunek an+1 = 3a2017−n + n . Wyraz a 3 tego ciągu jest równy
A) − 755,5 B) − 1511 C) − 6044 D) − 1510,5

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n− 6 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy a 3 = − 1 . Wyraz a2 jest równy
A) − 3 B) − 2 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n+ 5 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Piąty wyraz tego ciągu jest równy a5 = − 3 . Wyraz a4 jest równy
A) − 8 B) − 12 C) 6 D) 5

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n+ 8 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy a9 = − 5 . Wyraz a8 jest równy
A) 8 B) − 11 C) − 21 D) 16

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n+ 8 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Szósty wyraz tego ciągu jest równy a6 = − 4 . Wyraz a5 jest równy
A) − 17 B) − 9 C) 9 D) 13

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n− 3 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Ósmy wyraz tego ciągu jest równy a8 = 7 . Wyraz a7 jest równy
A) − 3 B) − 2 C) 2 D) 3

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n+ 5 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Dziesiąty wyraz tego ciągu jest równy a10 = 7 . Wyraz a9 jest równy
A) − 21 B) − 7 C) 21 D) 7

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an + n− 6 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy a 5 = 5 . Wyraz a4 jest równy
A) 7 B) − 7 C) − 6 D) 6

Ciąg (an) jest określony wzorem an+ 1 = an − n+ 3 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy a 3 = 5 . Wyraz a2 jest równy
A) − 5 B) − 4 C) 4 D) 5

Ciąg (an ) określony jest wzorem rekurencyjnym { a1 = − 3 an+1 = an + 2 dla n ≥ 1. Wówczas wzór ogólny ciągu (a ) n ma postać
A)  n an = 2 − 5 B) an = 2n − 5 C) an = (− 1)n ⋅(5 − 2n) D) an = − 3n + 2

Ciąg (an ) jest określony w następujący sposób: { a1 = 2 √ ------ an+ 1 = 2 ⋅an. Czwarty wyraz ciągu (a ) n jest równy
A) √ -- 2 B) 2 C)  √ -- 2 2 D) √4-- 2

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony w następujący sposób: { a 1 = 2 √ ------- an +1 = 2n ⋅an. Trzeci wyraz ciągu (a ) n jest równy
A) √ -- 2 B) 2 C)  √ -- 2 2 D) √4-- 2

Ciąg (an ) jest określony wzorem an+1 = 3 − an dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Suma pięćdziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 150 B) 75 C) 50 D) 100

spinner