Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Granica 1+-3+5+...+(2n−1)- nl→im+∞ (2n+ 5)(3n+7) jest równa
A) 1 − 3 B) 1 5 C) 1 6 D) 0

Granica −3 3 lim ---−3−n3-4+-51n4-−3- n→ +∞ 1+ 3n 5−2n 2+ 3n 4 jest równa
A) ∞ B) 5 − 2 C) 0 D) − ∞

Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem n2⋅√-3n+n3- an = (√ 2n+√ 6)3 dla n ≥ 1 . Wtedy
A) lim a = -√1- n→+ ∞ n 2 2 B) lim a = 0 n→ + ∞ n C) lim an = + ∞ n→ + ∞ D) √- lim an = -√3- n→+ ∞ 2 2

Granice an2+bn+-4- nl→im+∞ n+1 i --n+-1--- nl→im+ ∞ an2+bn +4 są równe. Stąd wynika, że
A) a = 0 i b = 0 B) |a| = 1 i b = 0 C) |a| = 1 i |b| = 1 D) a = 0 i |b| = 1

Jeżeli -(an−3)4-- 1- nl→im+ ∞ n4−5n3+2n = 16 , to liczba a może być równa
A) 1 4 B) 1- 16 C)  1 − 2 D) 2

*Ukryj

Jeżeli -(an+7)4-- nl→im+ ∞ n4+4n2−3n = 81 , to liczba a może być równa
A) 1 9 B) 1 − 3 C) 1 − 9 D) 3

Jeżeli -(an−3)4-- nl→im+ ∞ n4−5n3+2n = 16 , to liczba a może być równa
A) 1 4 B) 1- 16 C) 1 − 2 D) 2

Jeżeli -(an+2)4-- 1- nl→im+ ∞ n4+3n2−5n = 81 , to liczba a może być równa
A) 1 9 B) 1 − 3 C) 1 − 9 D) 3

Granica (pn2−2n)3- nl→im+∞ 3n6−5 = − 9 . Wynika stąd, że
A) p = − 9 B) p = − 3 C) p = 2 7 D) p = − 27

Granica (pn2+4n)3- 8 nl→im+∞ 5n6−4 = − 5 . Wynika stąd, że
A) p = − 8 B) p = 4 C) p = 2 D) p = − 2

Granica (2−-3n5)3- nl→im+∞ (3− 2n3)5 jest równa
A) 27 32 B) 2 3 C) -8- 243 D) 3 2

*Ukryj

Granica (3−-2n4)3- nl→im+∞ (2− 3n3)4 jest równa
A) 16 27 B) 243 − 128 C) 243 -16 D) 8 − 81

Ciąg (an ) jest określony wzorem -3n2+7n−5- an = 11− 5n+ 5n2 dla każdej liczby n ≥ 1 . Granica tego ciągu jest równa
A) 3 B) 15 C) 35 D) − -5 11

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem 5n2−-3n−-7 an = 9+ 4n−3n2 dla każdej liczby n ≥ 1 . Granica tego ciągu jest równa
A) 5 B) − 53 C) − 79 D) − 1 3

Granica --−7n3+3n---- nl→im+∞ 1+ 2n+3n2+4n5 jest równa
A) − ∞ B) − 7 4 C) 0 D) + ∞

*Ukryj

Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem (n2−-10n)(2−3n) an = 2n3+n2+3 dla n ≥ 1 . Wtedy
A) lim an = 1 n→ + ∞ 2 B) lim an = 0 n→ +∞ C) lim an = − ∞ n→ + ∞ D) lim an = − 32 n→ +∞

Granica 1+-2n+3n2+4n5- nl→im+∞ −7n3+3n jest równa
A) − ∞ B) 4 − 7 C) 0 D) + ∞

Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem (n2+-8n)(9−4n)- an = 3n3−2n2+1 dla n ≥ 1 . Wtedy
A) lim an = 1 n→ + ∞ 3 B) lim an = 0 n→ +∞ C) lim an = − 43 n→ + ∞ D) lim an = −∞ n→ +∞

Granica ciągu ( 3n2+1 -n2-) nl→im+∞ 3n+ 1 − n+ 1 jest równa
A) 1 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 2

*Ukryj

Granica ciągu ( 2n2−1 -n2-) nl→im+∞ 2n+ 1 − n+ 1 jest równa
A) 1 B) 2 3 C) 1 3 D) 1 2

Granica 3√3n−-1− 3√ 24n+-32 lim (3√--------3√-----)-= 12 n→ +∞ pn2+1+ pn2−1 . Wynika stąd, że
A) √ -- p = 3 3 B) √ -- p = − 3 3 C) p = 9 D) p = − 3

Granica

 n n− 1 n− 2 2 n−1 n lim 3--+-3----⋅2-+-3----⋅2--+-⋅⋅⋅+--3⋅-2----+-2-- n→+ ∞ 3n

jest równa
A) 2 B) 3 C) 32 D) 0

Granica ciągu ( 3n+7- 3n−-4) nl→im+∞ 8n+4 + 6n+ 5 jest równa
A) -6 14 B) 3 8 C) 1 2 D) 7 8

*Ukryj

Granica ciągu ( 7−2n2 3n2−5) nl→im+∞ 3n2+3 + 2−6n2 jest równa
A) 1 − 6 B) 5 6 C) 7 − 6 D) 2 3