Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do zbioru rozwiązań nierówności √ -- √ -- (x + 7 − 1)(x + 7 + 1) < 0 należy liczba
A) 0 B) -3 C) -1 D) 3

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności √ --- √ --- (x + 17 + 1)(x + 1 7− 1) < 0 należy liczba
A) − 4 B) − 3 C) − 1 D) 3

Do zbioru rozwiązań nierówności √ -- √ -- (x + 5 − 1)(x + 5 + 1) < 0 należy liczba
A) 0 B) − 3 C) − 1 D) 3

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 2)(x + 3 ) < 0 należy liczba
A) 9 B) 7 C) 4 D) 1

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 3)(x + 2 ) < 0 należy liczba
A) -3 B) 2 C) 3 D) -2

Do zbioru rozwiązań nierówności (x + 4)(x − 3 ) > 0 należy liczba
A) 7 B) 3 C) − 3 D) 1

Do zbioru rozwiązań nierówności (2 − x)(x + 4 ) < 5 należy liczba
A) 1 B) -2 C) 3 D) -1

Zbiorem rozwiązań nierówności 5(x+ 2)(3− x) > 0 jest zbiór zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności 3(x+ 3)(2− x) > 0 jest zbiór zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


Zbiorem rozwiązań nierówności 3(x+ 3)(2− x) > 0 jest zbiór zaznaczony na osi liczbowej:


PIC


Jeśli 2 x < x , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

*Ukryj

Jeśli 2 x + x < 0 , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

Jeśli 2 x < x , to
A) − 1 < x < 0 B) x < 1 C) x < 0 ∨ x > 1 D) 0 < x < 1

Przykładem liczby niewymiernej spełniającej nierówność 2 520x − 53x + 1 < 0 jest
A) 0,04 B) √ --- --225 500 C) √ --- -310208 D) √-- 45060-

Przedział (− 5,10 ) jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) (x + 5)(10 − x ) > 0 B) (x − 5)(10 − x) < 0
C) (x + 5)(x − 10) > 0 D) (x − 5)(10 + x ) < 0

*Ukryj

Zbiór (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨8,+ ∞ ) jest rozwiązaniem nierówności
A) (x − 3)(8 + x) ≤ 0 B) (x− 3)(8+ x) ≥ 0
C) (x + 3)(8 − x) ≤ 0 D) (x + 3)(8 − x) ≥ 0

Przedział ⟨− 8,3⟩ jest zbiorem rozwiązań nierówności
A) (x − 8)(3 − x) ≥ 0 B) (x+ 8)(3− x) ≥ 0
C) (x + 8)(x − 3) ≥ 0 D) (x − 8)(3 + x) ≤ 0

Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności 2 x − 7x− 5 < 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

*Ukryj

Największą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności 2 x − 7x − 5 > 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2 (4+ x ) < (x − 4)(x + 4) jest
A) − 5 B) − 4 C) − 3 D) − 2

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 3)(x + 2) przyjmuje wartości nieujemne. Zatem
A) A = ⟨− 3,2⟩ B) A = ⟨− 2,3⟩ C) A = (− ∞ ,3⟩ D) A = (− ∞ ,3⟩ ∪ ⟨− 2,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiór A jest zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = − 3(x − 2)(x + 3) przyjmuje wartości niedodatnie. Zatem
A) A = ⟨− 2,3⟩ B) A = (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ )
C) A = (− ∞ ,2⟩ D) A = (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )

Dla jakich argumentów funkcja f (x) = (x + 4)(5 − x) przyjmuje wartości nieujemne?
A) x ∈ (− 4,5) B) x ∈ (− ∞ ,− 4 ⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) C) x ∈ ⟨− 4,5⟩ D) x ∈ (− ∞ ,− 4) ∪ (5,+ ∞ )

Funkcja określona wzorem f (x) = − (x − 1)(x + 3) przyjmuje wartości ujemne dla
A) x ∈ (− 3,1) B) x ∈ (− ∞ ,− 3 )∪ (1,+ ∞ )
C) x ∈ (− 1,3) D) x ∈ (− ∞ ,− 1)∪ (3,+ ∞ )

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 6)(x − 3) < 0 jest
A) 8 B) 0 C) 7 D) nieskończenie wiele

*Ukryj

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 4)(x − 5) < 0 jest
A) 0 B) 8 C) 7 D) 10

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 5)(x − 3) < 0 jest
A) 8 B) 0 C) 7 D) 9

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 2x 2 − 3 0x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 3x 2 − 3 9x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 6 C) 7 D) 5

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 2x 2 − 3 4x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 8 C) 6 D) 7

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 8 > 0 nie należy liczba:
A) -3 B) √ -- 3 2 C) 5 D) √ -- 2 2

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 8 < 0 nie należy liczba:
A) -2 B) √ - --3 2 C) -3 D) √ -- 2

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 5 < 0 nie należy liczba:
A) √ -- 6 B) √ -- 3 C) 2 D) √ -- − 2

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 3 < 0 należy liczba:
A) 2 B) √ -- 5 C) -3 D) √ -- 3 − 1

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x < 9 nie należy liczba
A) √ -- − 5 B) √ --- − 10 + 1 C) √ --- − 10 D) √ --- − 2 + 1 0

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 − (x − 3) < 12(x − 3) należy liczba
A) π B) 1π- C) − π D) − 1- π

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 (x + 3) > 12(x+ 3) należy liczba
A) π B) 1π- C) − π D) − 1- π

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 (x − 2) < − 5 (x− 2) należy liczba
A) π B) π 2 C) − π D) − 1- π

Zbiór rozwiązań nierówności (x + 2 015)(3191 − x ) < 0 może być przedstawiony na rysunku


PIC


Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 16 < 0 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) B) (4,+ ∞ ) C) ∅ D) R

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 9+ x < 0 jest zbiór
A) ∅ B) (3,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 3) ∪ (3,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x + 16 > 0 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) B) (4,+ ∞ ) C) ∅ D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 − x − 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x − 6 ≤ 0 jest
A) ⟨− 3,3⟩ B) √ -- √ -- (− ∞ ,− 6) ∪ ( 6,+ ∞ ) C) √ --√ -- ⟨− 6, 6⟩ D) (− 6,6)

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x < 4 jest przedział
A) (− ∞ ,2) B) (− ∞ ,4) C) (− 4,4) D) (−2 ,2)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x > 5 jest
A) √ -- √ -- (− ∞ ,− 5) ∪ ( 5,+ ∞ ) B) √ -- √ -- (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨ 5,+ ∞ ) C) √ -- ⟨ 5,+ ∞ ) D) ⟨5,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x < 16 jest przedział
A) (− ∞ ,16) B) (−∞ ,4 ) C) (− 4,4) D) (−1 6,16)

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x − 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x > 9 jest
A) (− ∞ ,− 3) ∪ (3,+ ∞ ) B) (− 3,3) C) (− 3,+ ∞ ) D) (3 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 16− x < 0 jest
A) (− ∞ ,4) B) (4 ,+∞ ) C) (− 4,4) D) (− ∞ ,− 4)∪ (4,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 − x + 1 < 0 jest
A) ∅ B) (− 1,1) C) (− ∞ ,− 1) ∪ (1,+ ∞ ) D) R

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x ≥ 9 jest
A) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) ⟨− 3,3⟩ C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨3 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej 2 x > 4 jest zbiór
A) (− ∞ ,− 2)∪ (2 ,+∞ ) B) (− ∞ ,− 4) ∪ (4,+ ∞ ) C) (− 4,4) D) (− 2,2)

Zbiorem rozwiązań nierówności 2 x < 4 jest
A) (− 2,2) B) (−∞ ,− 2) ∪ (2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,2) D) ⟨− 2,2⟩

Do zbioru rozwiązań nierówności (3 − x)(3x + 6) > 0 należy liczba
A) 3 B) 2 C) -2 D) -3

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności (4 − x)(2x + 6) > 0 należy liczba
A) 3 B) 5 C) − 5 D) − 3

Wśród podanych poniżej nierówności wskaż tę, której zbiorem rozwiązań jest przedział (− 3,1) .
A) x(x + 2 ) < 3 B) x(x + 4) < 1 C) x(x + 3 ) < 1 D) x(x+ 1) < 3

Zbiorem rozwiązań nierówności (x− 2)(x+ 5) ≥ 0 jest
A) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨− 2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 2⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) D) (− ∞ ,2⟩∪ ⟨5,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 5)(x− 6) ≤ 0 jest
A) ⟨− 6,5⟩ B) ⟨− 5,6 ⟩
C) (− ∞ ,− 6⟩∪ ⟨5,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−5 ⟩∪ ⟨6,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x − 3) ≥ 0 jest
A) (− ∞ ,0⟩∪ ⟨3,+ ∞ ) B) (−∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨0,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨3 ,+ ∞ ) D) ⟨− 3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x + 5) > 0 jest
A) (− ∞ ,0)∪ (5,+ ∞ ) B) (−∞ ,− 5) ∪ (0,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 5)∪ (5 ,+ ∞ ) D) (− 5,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 3)(x− 2) ≤ 0 jest
A) ⟨− 3,2⟩ B) ⟨− 2,3⟩ C) (− ∞ ,− 2⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 3⟩ ∪ ⟨2,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności − (x + 3 )(x− 5) ≥ 0 jest
A) ⟨− 5,− 3⟩ B) ⟨3,5⟩ C) ⟨− 3,5⟩ D) ⟨− 5,3⟩

Zbiorem rozwiązań nierówności (x− 2)(x+ 3) ≥ 0 jest
A) ⟨− 2,3⟩ B) ⟨− 3,2 ⟩
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−2 ⟩∪ ⟨3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności (x+ 2)(x− 3) ≥ 0 jest
A) ⟨− 2,3⟩ B) ⟨− 3,2 ⟩
C) (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,−2 ⟩∪ ⟨3,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności x(x + 6) < 0 jest
A) (− 6,0) B) (0,6 ) C) (− ∞ ,− 6) ∪ (0,+ ∞ ) D) (− ∞ ,0) ∪ (6,+ ∞ )

Rozwiązaniem nierówności 2 (x − 2) > 0 jest
A) ∅ B) 2 C) (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) D) R

Ilustracją graficzną zbioru rozwiązań nierówności 2 x < 9x jest przedział:


PIC


*Ukryj

Ilustracją graficzną zbioru rozwiązań nierówności 2 x ≥ 16x jest przedział:


PIC


Strona 1 z 2>