Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji -2-- f (x) = x− 5 + 1 0 jest
A) 0 B) 5 C) − 5 D) 10

*Ukryj

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji -1-- f (x) = 4 + x− 3 jest
A) 3 B) 4 C) − 4 D) − 3

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji -2-- f (x) = 10 − x− 3 jest
A) 10 B) 3 C) − 3 D) 0

Funkcja homograficzna 1−-2x f(x) = x+1 , gdzie x ⁄= − 1 ,
A) jest rosnąca w zbiorze R ∖ {− 1} B) jest malejąca w zbiorze R ∖ {− 1}
C) nie przyjmuje wartości − 2 D) nie przyjmuje wartości 2

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = x−1 dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = 1−x dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Dla której z liczb wyrażenie 2+x- x−5 nie ma sensu liczbowego?
A) -2 B) -5 C) 0 D) 5

Funkcja f określona jest wzorem 8 f(x ) = x . Zbiór A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych c takich, że f (c) jest liczbą całkowitą. Zatem liczba elementów zbioru A jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem 6 f(x ) = x . Zbiór A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych c takich, że f (c) jest liczbą całkowitą. Zatem liczba elementów zbioru A jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji a+x- f(x) = − x+ 3 .


PIC


Liczba a może być równa
A) a = 3 B) a = 4 C) a = −5 D) a = 6

Funkcja 2−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

*Ukryj

Funkcja 1−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

Funkcja 3−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

Wiadomo, że wykres funkcji -x+a- f(x) = ax+ 7 nie ma punktów wspólnych z prostą x = − 12 . Wówczas
A) a = 14 B) a = − 14 C) 1 a = 2 D) 1 a = − 2

Wskaż zbiór, w którym funkcja -−5- f (x) = x+ 3 jest rosnąca.
A) R ∖ {− 3} B) R ∖ {3} C) (− ∞ ,3) D) (3 ,+∞ )

*Ukryj

Wskaż zbiór, w którym funkcja -−3- f (x) = x− 4 jest rosnąca.
A) R ∖ {− 4} B) R ∖ {4} C) (− ∞ ,4) D) (3 ,+∞ )

Funkcja f jest określona wzorem 3x2−6 f(x ) = x2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 33) jest równa
A) 1 − 1√3 3- 3 B) 3 − 2√33- C) √3-- 3 + 2 3 D) 1√3-- 1+ 3 3

Wiadomo, że dziedziną funkcji f określonej wzorem x−-7- f(x ) = 2x+a jest zbiór (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) . Wówczas
A) a = 2 B) a = − 2 C) a = 4 D) a = − 4

*Ukryj

Wiadomo, że dziedziną funkcji f określonej wzorem x+-5- f(x ) = 2x−a jest zbiór (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) . Wówczas
A) a = 2 B) a = − 2 C) a = 4 D) a = − 4

Dana jest funkcja określona wzorem 3 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 5 − 2 jest równa
A) -- 3√ 5-+ 3√ 2 B) -- √ 5+ √ 2 C) 3√ 5− 3√2 ----7--- D) 3√5+ 3√2 ----7---

*Ukryj

Dana jest funkcja określona wzorem 1 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 6 − 5 jest równa
A) √ -- √ -- 6 − 5 B) - - √6−-√5- 11 C) √ - √ - --61+1--5 D) √ -- √ -- 6 + 5

Dana jest funkcja określona wzorem 3 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 5 + 2 jest równa
A) -- √ 5-− √ 2 B) -- √ 5+ √ 2 C) 3√ 5− 3√2 ----7--- D) 3√5+ 3√2 ----7---

Wskaż zbiór, w którym funkcja −-2 f (x) = x jest rosnąca.
A) R ∖ {0 } B) R ∖ {− 2} C) (2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,2)

*Ukryj

Wskaż zbiór, w którym funkcja 3 f (x) = x jest malejąca.
A) R ∖{0 } B) R ∖ {3 } C) (− ∞ ,3) D) (3 ,+∞ )

Wskaż zbiór wartości funkcji 5 f (x) = x .
A) R ∖ {5} B) R C) R ∖{0 } D) (0 ,+ ∞ )

*Ukryj

Wskaż zbiór wartości funkcji 2 f (x) = − x .
A) R ∖ {0} B) R C) R ∖{2 } D) (0 ,+ ∞ )

Funkcja f jest określona wzorem 2x−8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem 2x+8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

Dziedziną funkcji x+2- f(x) = x−4 jest zbiór:
A) R ∖ {4 } B) R ∖ {− 2} C) R ∖ {− 2,4} D) R ∖ {− 4}

*Ukryj

Dziedziną funkcji x−4- f(x) = x+3 jest zbiór:
A) R ∖ {4 } B) R ∖ {− 3} C) R ∖ {− 3,4} D) R ∖ {− 4}

Dziedziną funkcji x−3- f(x) = x+2 jest zbiór:
A) R ∖ {3 } B) R ∖ {− 2} C) R ∖ {3,− 2} D) R ∖ {− 3}