Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Homografia

Wyszukiwanie zadań

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji -2-- f (x) = x− 5 + 1 0 jest
A) 0 B) 5 C) − 5 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji -2-- f (x) = 10 − x− 3 jest
A) 10 B) 3 C) − 3 D) 0

Funkcja homograficzna 1−-2x f(x) = x+1 , gdzie x ⁄= − 1 ,
A) jest rosnąca w zbiorze R ∖ {− 1} B) jest malejąca w zbiorze R ∖ {− 1}
C) nie przyjmuje wartości − 2 D) nie przyjmuje wartości 2

Funkcja f jest określona wzorem 4 f(x ) = x − 4 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Liczba f (2)− f(− 2) jest równa
A) (− 8) B) (− 4) C) 4 D) 0

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = x−1 dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = 1−x dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Dla której z liczb wyrażenie 2+x- x−5 nie ma sensu liczbowego?
A) -2 B) -5 C) 0 D) 5

Funkcja f określona jest wzorem 8 f(x ) = x . Zbiór A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych c takich, że f (c) jest liczbą całkowitą. Zatem liczba elementów zbioru A jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem 6 f(x ) = x . Zbiór A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych c takich, że f (c) jest liczbą całkowitą. Zatem liczba elementów zbioru A jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji a+x- f(x) = − x+ 3 .


PIC


Liczba a może być równa
A) a = 3 B) a = 4 C) a = −5 D) a = 6

Funkcja 2−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

Ukryj Podobne zadania

Funkcja 1−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

Funkcja 3−x- f(x) = x , gdzie x ∈ C ∖ {0} , przyjmuje wartość całkowitą tylko dla:
A) jednego argumentu B) dwóch argumentów
C) trzech argumentów D) czterech argumentów

Wiadomo, że wykres funkcji -x+a- f(x) = ax+ 7 nie ma punktów wspólnych z prostą x = − 12 . Wówczas
A) a = 14 B) a = − 14 C) 1 a = 2 D) 1 a = − 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 3x2−6 f(x ) = x2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 33) jest równa
A) 1 − 1√3 3- 3 B) 3 − 2√33- C) √3-- 3 + 2 3 D) 1√3-- 1+ 3 3

Wiadomo, że dziedziną funkcji f określonej wzorem x−-7- f(x ) = 2x+a jest zbiór (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) . Wówczas
A) a = 2 B) a = − 2 C) a = 4 D) a = − 4

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że dziedziną funkcji f określonej wzorem x+-5- f(x ) = 2x−a jest zbiór (− ∞ ,2) ∪ (2,+ ∞ ) . Wówczas
A) a = 2 B) a = − 2 C) a = 4 D) a = − 4

Dana jest funkcja określona wzorem 3 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 5 − 2 jest równa
A) -- 3√ 5-+ 3√ 2 B) -- √ 5+ √ 2 C) 3√ 5− 3√2 ----7--- D) 3√5+ 3√2 ----7---

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja określona wzorem 1 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 6 − 5 jest równa
A) √ -- √ -- 6 − 5 B) - - √6−-√5- 11 C) √ - √ - --61+1--5 D) √ -- √ -- 6 + 5

Dana jest funkcja określona wzorem 3 f(x) = x . Wartość tej funkcji w punkcie √ -- √ -- 5 + 2 jest równa
A) -- √ 5-− √ 2 B) -- √ 5+ √ 2 C) 3√ 5− 3√2 ----7--- D) 3√5+ 3√2 ----7---

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 2x−8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 2x+8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

Ukryj Podobne zadania
spinner