Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = 2n dla n ≥ 1 . Różnica a5 − a 4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = (2n ) dla n ≥ 1 . Różnica a 5 − a4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

Ciąg (an ) spełnia warunek 2 an+2 = 2n dla n ≥ 1 . Różnica a7 − a6 jest równa
A) 26 B) 20 C) 36 D) 18

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = 12 1− 4n , gdzie n ≥ 1 . Liczba nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 11 B) 22 C) 10 D) 5

*Ukryj

Ciąg (bn) jest określony wzorem 2 bn = 3n − 25n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 14 B) 13 C) 9 D) 8

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = n − 11n + 28 , gdzie n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 7

*Ukryj

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = n − 4n − 1 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = n (n − (n − 1)(n + 1)) , gdzie n ≥ 1 . Suma piętnastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 240 B) 105 C) 120 D) 136

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym 2 an = n − 1 , gdzie n ≥ 1 . Wówczas
A) an+ 1 = n2 + 2n B) an+ 1 = n2 C) a = n2 + 2n + 2 n+1 D) a = n 2 − 2 n+1

*Ukryj

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym 2 an = n + 1 , gdzie n ≥ 1 . Wówczas
A) an+ 1 = n2 + 2n B) an+ 1 = n2 C) a = n2 + 2n + 2 n+1 D) a = n 2 − 2 n+1

Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym 2 an = n − n , gdzie n ≥ 1 . Wówczas
A) an+ 1 = n2 − n B) an+ 1 = n + 1 − n2 C) a = n − n2 n+ 1 D) 2 an+ 1 = −n − n

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (n + 3 )(n − 5) dla n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 3 B) 4 C) 7 D) 9

*Ukryj

Liczba dodatnich wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = − 2(n + 1)(n − 4) jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (4 − n )(n + 6) dla n ≥ 1 . Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 10 B) 3 C) 8 D) 4

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (n + 2 )(6 − n ) dla n ≥ 1 . Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5

Ciąg (an ) określony jest wzorem an = − (n + 2)(n − 5 ) dla n ≥ 1 . Zatem
A) a2 ⋅a4 < 0 B) a3 ⋅a5 > 0 C) a ⋅ a < 0 4 7 D) a ⋅a < 0 6 8

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = n − n , dla n ≥ 1 . Który wyraz tego ciągu jest równy 6?
A) drugi B) trzeci C) szósty D) trzydziesty

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = n + n , dla n ≥ 1 . Który wyraz tego ciągu jest równy 30?
A) drugi B) trzeci C) piąty D) szósty

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = n − 81 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9 B) 10 C) 8 D) 17

*Ukryj

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (an) określony wzorem 2 an = 2n − 9 dla n ≥ 1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = 2n − 50 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 25 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9 B) 6 C) 5 D) 4

Ile wyrazów ujemnych ma ciąg (an) określony wzorem 2 an = 2n − 25 dla n ≥ 1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 9 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 7 C) 3 D) 2

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = (2n − 9 ) − 25 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7