Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Kwadratowy

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = 2n dla n ≥ 1 . Różnica a5 − a 4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = (2n ) dla n ≥ 1 . Różnica a 5 − a4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = 12 1− 4n , gdzie n ≥ 1 . Liczba nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 11 B) 22 C) 10 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (bn) jest określony wzorem 2 bn = 3n − 25n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 14 B) 13 C) 9 D) 8

Ciąg (bn) jest określony wzorem 2 bn = 4n − 27n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 6 B) 12 C) 9 D) 8

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = n − 11n + 28 , gdzie n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = n − 4n − 1 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = n (n − (n − 1)(n + 1)) , gdzie n ≥ 1 . Suma piętnastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 240 B) 105 C) 120 D) 136

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 19n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Szesnasty wyraz ciągu (an) jest większy od wyrazu piętnastego.PF
Ciąg (an ) jest rosnący. PF
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = 2n + n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ciąg (an) jest malejący. PF
Ósmy wyraz ciągu (an) jest równy 136.PF
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 2n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ciąg (an) jest malejący. PF
Siódmy wyraz ciągu (an) jest równy − 90 .PF

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (n + 3 )(n − 5) dla n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 3 B) 4 C) 7 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (4 − n )(n + 6) dla n ≥ 1 . Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 10 B) 3 C) 8 D) 4

Ciąg (an) jest określony wzorem an = (n + 2 )(6 − n ) dla n ≥ 1 . Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5

Liczba dodatnich wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = − 2(n + 1)(n − 4) jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ciąg (bn) jest określony wzorem bn = (n + 2 )(7 − n ) dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba dodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = n − n , dla n ≥ 1 . Który wyraz tego ciągu jest równy 6?
A) drugi B) trzeci C) szósty D) trzydziesty

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = n + n , dla n ≥ 1 . Który wyraz tego ciągu jest równy 30?
A) drugi B) trzeci C) piąty D) szósty

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = n − 81 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9 B) 10 C) 8 D) 17

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = 2n − 50 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 9 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 5 B) 7 C) 3 D) 2

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 2 an = n − 25 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9 B) 6 C) 5 D) 4

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = (2n − 9 ) − 25 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

spinner