Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wskaż funkcję kwadratową rosnąca w przedziale (− ∞ ,3⟩ .
A) f (x) = − (x − 3)2 + 1 B) f (x) = − (x + 3)2 + 1
C) f(x ) = − (x− 1)2 + 3 D) 2 f (x) = − (x − 1) − 3

*Ukryj

Wskaż funkcję kwadratową rosnąca w przedziale ⟨− 4,+ ∞ ) .
A) f(x ) = (x− 2)2 + 1 B) f(x) = (x+ 2)2 + 1
C) f(x) = (x+ 4)2 + 3 D) f(x ) = (x− 4)2 − 3

Wskaż funkcję kwadratową malejącą w przedziale ⟨− 3,+ ∞ ) .
A) f (x) = − (x − 3)2 + 1 B) f (x) = − (x + 3)2 + 1
C) f(x ) = − (x− 1)2 + 3 D) 2 f (x) = − (x − 1) − 3

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = − 2(x − 20 17)(x+ 1695) . Wynika stąd, że
A) f(1 61) < f(16 2) B) f(10π ) < f(− 10 π) C) f(17 00) > f(17 01) D) f (−1 000) < 0

Funkcja 2 y = − (x − 1) + 2 jest rosnąca w przedziale:
A) (− ∞ ,1) B) (− ∞ ,2) C) (2,+ ∞ ) D) (1 ,+∞ )

*Ukryj

Funkcja 2 y = − 2(x + 2) + 1 jest rosnąca w przedziale:
A) (− ∞ ,− 2) B) (− ∞ ,1) C) (− 2,+ ∞ ) D) (1 ,+ ∞ )

Wskaż funkcję, która w przedziale (− ∞ ,5) jest malejąca.
A) y = − 3 (x − 5)2 B) y = (x + 5)2 C) y = 3 (x− 6)2 D) y = 5(x + 1)2

*Ukryj

Wskaż funkcję, która w przedziale (− ∞ ,−3 ) jest malejąca.
A) y = − 3 (x − 3)2 B) y = (x + 2)2 C) y = 3 (x+ 6)2 D) y = 6(x + 6)2

Funkcja 2 f(x) = x − 4x + 1 jest rosnąca w przedziale
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,− 3⟩ C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨2 ,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = x + 4x + 1 jest malejąca w przedziale
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) (− ∞ ,4⟩ C) ⟨4,+ ∞ ) D) ⟨− 2 ,+ ∞ )

Funkcja 2 f(x) = −x − 4x + 1 jest rosnąca w przedziale
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,− 2⟩ C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) ⟨− 4,+ ∞ )

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

*Ukryj

Maksymalnym przedziałem, w którym funkcja kwadratowa 2 f (x) = − 3(x + 2) − 7 jest malejąca jest
A) ⟨2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,2⟩ C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 2⟩

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x+ 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest malejąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = − 3(x − 5)(x + 7) . Funkcja ta jest rosnąca w przedziale:
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) ⟨1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,1⟩ D) (− ∞ ,− 1⟩

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem f (x) = − 2(x + 1)(x − 3 ) jest malejąca w przedziale
A) ⟨1,+ ∞ ) B) (− ∞ ,1⟩ C) (− ∞ ,− 8⟩ D) ⟨− 8,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f(x ) = − 3(x − 6)(4 − x) jest malejąca w przedziale
A) x ∈ (− ∞ ,6⟩ B) x ∈ ⟨4 ,+∞ ) C) x ∈ (− ∞ ,5⟩ D) x ∈ (5,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x − 1)(x − 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,− 5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f(x ) = − 2(x − 4)(2 + x) jest malejąca w przedziale
A) (− 2,4) B) (− ∞ ,1⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨1,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x + 1)(x + 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨− 5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ C) (− ∞ ,+ 5⟩ D) ⟨+ 5,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 2(x + 5)(x − 1 1) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca.
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,11⟩ D) ⟨6,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 3(x − 4)(x + 5 ) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca.
A) ⟨ ) − 1,+ ∞ 2 B) ⟨4,+ ∞ ) C) (− ∞ ,5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )