Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Kwadratowa/Monotoniczność

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa  2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Ukryj Podobne zadania

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa  2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest malejąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa  2 f(x) = − 2(x+ 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Maksymalnym przedziałem, w którym funkcja kwadratowa  2 f (x) = − 3(x + 2) − 7 jest malejąca jest
A) ⟨2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,2⟩ C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 2⟩

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = − 3(x − 5)(x + 7) . Funkcja ta jest rosnąca w przedziale:
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) ⟨1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,1⟩ D) (− ∞ ,− 1⟩

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = −2 (x− 2)(x+ 1) . Funkcja f jest rosnąca w zbiorze
A) ( ⟩ − ∞ , 1 2 B) (− 1,2) C) ( ) 0 , 52 D) ⟨ ) 52,+ ∞

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem f (x) = − 2(x + 1)(x − 3 ) jest malejąca w przedziale
A) ⟨1,+ ∞ ) B) (− ∞ ,1⟩ C) (− ∞ ,− 8⟩ D) ⟨− 8,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x + 1)(x + 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨− 5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ C) (− ∞ ,+ 5⟩ D) ⟨+ 5,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 2(x + 5)(x − 1 1) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca.
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,11⟩ D) ⟨6,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x − 1)(x − 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,− 5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 3(x − 4)(x + 5 ) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca.
A) ⟨ ) − 1,+ ∞ 2 B) ⟨4,+ ∞ ) C) (− ∞ ,5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

spinner