Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin43 cos 47 + cos43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin32 cos 58 + cos32 sin58 jest równa
A) − 1 B) 1 C) 0 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin46 cos 44 + cos46 sin44 jest równa
A) 1 B) 0 C) − 1 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ cos4 3 cos 47 − sin43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ cos1 20 ⋅ tg 120 wynosi
A) √ - − --3 2 B) 1 C) 1 2 D) √-3 2

Wartość wyrażenia ( ∘ ) −2 cossin15600∘-− sin 90∘ jest równa
A) 1 − 4 B) − 1 C) 1 D) 14

Liczba ∘ ∘ ∘ ∘ | tg 52 − 2 cos50 |⋅|2cos 50 + tg52 | jest równa
A) 4 cos250∘ − tg2 52∘ B) tg2 52∘ + 4co s250∘
C) tg2 52∘ − 4co s250∘ D) − 4 cos25 0∘ − tg 252∘

Wyrażenie 2 2 2 1+ sin α tg α − tg α może być przekształcone do postaci
A) 1 B) 0 C) cos2 α D) 1 + sin2α

Wyrażenie cos 2x − cos4x − sin 3x jest równe
A) sin 3x(2 sin x − 1) B) sin 3x(1 − 2 sinx )
C) 2co s3x cosx − sin 3x D) 2sin3x (2co sx − 1)

Wartość wyrażenia 23π- ( 53π) cos 7 + sin − 14 jest równa
A) 0 B) 2 cos 2π7-- C) 2 sin 2π- 7 D) − 2 cos 2π 7

Wyrażenie 2 3 sinα ⋅co s α + sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

*Ukryj

Wyrażenie 4 2 2 4 2sin α cos α+ 2sin αcos α może być przekształcone do postaci
A) 2 B) 2 sin α cosα C) 2 sin 2α cos2α D) 4 sin 6α cos6α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 sin α + sin α⋅co s α + cos α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie 2 2 4 1− sin α ⋅cos α − sin α , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) cos2α B) 1 C) sin 2α D) tg2α

Wyrażenie 3 3 3sin α cos α+ 3sin αco s α może być przekształcone do postaci
A) 3 B) 3 sin α cosα C) 3 sin 3α cos3α D) 6 sin 4α cos4α

Dla każdego kąta ostrego α wyrażenie 2 2 2 4 cos α+ sin α ⋅cos α + co s α jest równe
A) 2 sin 2α B) 2 cos2α C) 1 D) 2

Wyrażenie sinα⋅cos2α+-sin3α- cosα , gdzie α jest kątem ostrym, jest równe
A) co sα B) 1 C) sinα D) tg α

Wartość wyrażenia sin238∘+cos238∘−1- sin252∘+cos252∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

*Ukryj

Wartość wyrażenia cos253∘+sin253∘+1- cos227∘+sin227∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ sin20 cos 70 + cos20 sin7 0 − tg 10 tg 80 jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ 2tg7 0 tg 20 − sin 10 cos80 − co s10 sin 80 jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ sin10 cos 80 + cos10 sin8 0 + tg 15 tg 75 jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Liczba 4 ∘ 4 ∘ cos 1 5 + sin 15 jest równa
A) 1 B) 78 C) 12 D) 3 2

Wartość wyrażenia 2 ∘ 2 ∘ sin 23 + sin 67 jest równa:
A) 2 sin 223∘ B) 2sin267 ∘ C) 1 D) 0

*Ukryj

Liczba 2 ∘ 2 ∘ 2 ∘ 3 cos 67 + 2cos 23 + sin 67 jest równa
A) 3 B) 1 C) cos26 7∘ D) 2 sin 223∘

Wartość wyrażenia 2 ∘ 2 ∘ 2 ∘ 2sin 18 + sin 72 + cos 1 8 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Wartość wyrażenia 2 ∘ 2 ∘ 2 ∘ 3cos 24 + 2cos 66 + sin 24 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Wartość wyrażenia 2 ∘ 2 ∘ sin 75 − co s 75 jest równa
A) − 12 B) 12 C) √ - − --3 2 D) √- -3- 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 ∘ 2 ∘ sin 105 − co s 105 jest równa
A) − 1 2 B) 1 2 C) √ - --3 2 D) √-3 − 2

Liczba ∘ ∘ sin 105 sin1 5 jest równa
A) 1 4 B) − 1 4 C) √ - --3 4 D) √-3 − 4

Liczba 2 ∘ 1 − 2 sin (− 75 ) jest równa
A) √ - − --3 2 B) − 1 2 C) 1 2 D) √-3 2

Liczba 2 ∘ 2 ∘ cos 1 05 − sin 105 jest równa
A) √ - − --3 2 B) − 1 2 C) 1 2 D) √-3 2

Liczba 3 2 cos 3 7+ sin 37 ⋅cos37 jest równa
A) sin 37∘ ⋅cos3 7∘ B) cos 37∘ C) tg 37∘ D) sin37 ∘

*Ukryj

Liczba 3 2 sin 72 + cos 72 ⋅sin 72 jest równa
A) sin 72∘ ⋅cos7 2∘ B) cos 72∘ C) tg 72∘ D) sin72 ∘

Wyrażenie 1−-cos2α W = sinα można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) si1nα D) 1

*Ukryj

Wyrażenie sin2α−-1 sinα dla kąta ostrego α jest równe
A) sin α − 1 B) tg α cosα C) sin2 α− s1in-α D) − ctg αco sα

Wyrażenie -cosα-- 1−sin2α można zapisać w postaci:
A) c osα B) -1-- sinα C) sin α D) -1-- cosα

Wyrażenie 1−sin2α- -12- tg α , gdzie α jest kątem ostrym, można zapisać w postaci
A) sin2 α B) 4 cossinαα C) sin α cosα D) --1- sin α

Wyrażenie 1−-sin2α W = cos2α można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) si1nα D) 1

Wyrażenie --sinα-- W = 1− cos2α można zapisać w postaci
A) sin α B) cosα C) --1- sinα D) 1

Liczba ∘ ∘ cos1 5 + sin 15 jest równa
A) √ -- --10 4 B) √ -- --10- 2 C) √ - --6 4 D) √-6 2

Wartość wyrażenia cos129∘cos51∘ sin51∘sin 129∘ wynosi
A) 1 B) − 1 C) -21-∘- tg 51 D) ---1-- 1 − sin251∘

Korzystając ze wzorów redukcyjnych dowolnego kąta, oblicz ∘ cos 120
A) √ - − -23 B) 12 C) 1 − 2 D) √-3 2

Zbiorem wartości funkcji f (x) = sinx + co sx , gdzie x ∈ R , jest przedział
A) ⟨− 1,1⟩ B) √ -- √ -- ⟨− 2 , 2⟩ C) ⟨ √2- √2⟩ − 2 , 2 D) ⟨− 2,2⟩

Wartość wyrażenia ∘ 4cos230∘+-tg30∘⋅tg60∘- ∘ --sin233∘+-sin257∘-- + tg45 wynosi
A) 2 B) √ 2- C) 3 D) ------2----- sin33∘+ sin57∘ + 1

Strona 1 z 3>>>>