Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rysunek przedstawia wykresy funkcji f (x) i g(x) .


PIC


Prawdziwa jest równość:
A) g(x ) = −f (x) B) g (x) = −f (x) + 1 C) g(x) = −f (x) − 1 D) g (x ) = f(x − 1)

*Ukryj

Rysunek przedstawia wykresy funkcji f (x) i g(x) .


PIC


Prawdziwa jest równość:
A) g(x ) = −f (x + 1) B) g(x ) = −f (x) + 1
C) g(x) = −f (x)− 1 D) g (x) = −f (x − 1)

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = f (1− x) B) y = f (− 1− x ) C) y = 1 + f (−x ) D) y = − 1+ f (−x )

*Ukryj

Rysunek przedstawia wykresy funkcji f (x) i g(x) .


PIC


Prawdziwa jest równość:
A) g(x ) = −f (x) B) g (x ) = −f (x − 1) + 1 C) g(x) = f(x + 1) − 1 D) g (x ) = −f (x − 1)

Na rysunkach poniżej znajdują się wykresy dwóch funkcji: y = f(x) oraz y = g(x) .


PIC


Zatem:
A) g(x ) = f(x − 2) B) g (x) = f(x + 2 )
C) g(x) = f(x) − 2 D) g(x) = f (x)+ 2

*Ukryj

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,4 ⟩ .


PIC


Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji
A) y = f (x+ 2) B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x )+ 2

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 5,6 ⟩ .


PIC


Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji
A) y = f (x+ 2) B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x )+ 2

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze ⟨− 6,5⟩ .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem g(x ) = f(x) − 2 dla x ∈ ⟨− 6,5⟩ . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Liczba f (2)+ g(2) jest równa (−2 ) .
B) Zbiory wartości funkcji f i g są równe.
C) Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe.
D) Punkt P = (0,− 2) należy do wykresów funkcji f i g .

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = f (x)+ 2 B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x + 2)

*Ukryj

Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy funkcji f i g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = f(x − 1) B) g (x) = f(x )− 1 C) g(x ) = f(x + 1) D) g (x ) = f(x) + 1

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = f (x)+ 2 B) y = f (x)− 2 C) y = f (x− 2) D) y = f(x + 2)

Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy funkcji f i g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = f(x − 1) B) g (x) = f(x )− 1 C) g(x ) = f(x + 1) D) g (x ) = f(x) + 1

Na rysunku przedstawione są wykresy funkcji y = f (x) oraz y = g(x) .


PIC


Wówczas :
A) g(x ) = f(x + 3) + 4 B) g(x ) = f(x − 3) + 4
C) g(x) = f(x + 4)+ 3 D) g (x) = f(x − 4) + 3

*Ukryj

Na rysunkach przedstawione są wykresy funkcji f i g .


PIC


Wykres funkcji f przekształcono i otrzymano wykres funkcji g , zatem
A) g(x ) = f(x − 2) + 3 B) g(x ) = f(x + 2) + 3
C) g(x) = f(x − 2)− 3 D) g (x) = f(x + 2) − 3

Na rysunku przedstawione są wykresy funkcji y = f (x) oraz y = g(x) .


PIC


Wówczas :
A) g(x ) = f(x − 3) − 4 B) g(x ) = f(x + 3) − 4
C) g(x) = f(x − 4)− 3 D) g (x) = f(x + 4) − 3

Na rysunkach przedstawione są wykresy funkcji f i g .


PIC


Wykres funkcji f przekształcono i otrzymano wykres funkcji g , zatem
A) g(x ) = f(x − 2) + 3 B) g(x ) = f(x + 2) + 3
C) g(x) = f(x − 2)− 3 D) g (x) = f(x + 2) − 3

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = −f (x) B) y = f (−x ) C) y = f (x− 1) D) y = − 1+ f(x)

*Ukryj

Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem
A) y = f (x− 1) B) y = f (−x ) C) y = −f (x) D) y = − 1+ f(x)

Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji f , a na rysunku 2. – wykres funkcji g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = −f (x) B) g(x) = f(−x ) C) g(x ) = f(x) + 4 D) g (x ) = f(x) − 4

Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji f , a na rysunku 2. – wykres funkcji g .


PIC


Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = −f (x) B) g(x) = f(−x ) C) g(x ) = f(x) + 4 D) g (x ) = f(x) − 4

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(−x ) .


PIC


*Ukryj

Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(−x ) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x + 1) .


PIC


*Ukryj

Na rysunku dany jest wykres funkcji f .


PIC


Wykres funkcji g (x) = f(x + 3 ) jest przedstawiony na rysunku:


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x − 2) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x + 2) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x − 1) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji g (x) = f(x − 2 ) .


PIC


Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji y = f(−x ) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji g (x) = f(x )+ 2 .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji g (x) = f(x + 2 ) .


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji g (x) = 1 + f(x − 2 ) .


PIC


*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Wykres funkcji g , określonej wzorem g (x) = f(x + 1 )+ 1 , przedstawia rysunek:


PIC


Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .


PIC


Wykres funkcji g , określonej wzorem g (x) = f(x − 1 )+ 1 , przedstawia rysunek:


PIC


Rysunek przedstawia wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Wskaż wykres funkcji g (x) = 1 + f(x + 2 ) .


PIC