Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz wartość wyrażenia (log 14−log 2√ 7)(log 1−log5) ---7-log√-71+-log√--21------ 327 3 81 .

Wiedząc, że log2 6 = a , wyznacz log 36 24 .

*Ukryj

Niech log14 2 = a . Wyraź za pomocą a wartość logarytmu log49 16 .

Niech log7 4 = a . Wyznacz  √- lo g 2 49 w zależności od a .

*Ukryj

Zapisz liczbę log 23 + log365 za pomocą a i b wiedząc, że log6 2 = a i lo g65 = b .

Wiadomo, że log 53 = m . Oblicz liczbę x = log 35 + log95 + log 515 .

Wiedząc, że a = log2 5 , oblicz log0,50,2 .

Wiedząc, że a = log3 20 i b = log3 15 oblicz lo g2360 .

Widząc, że log4 3 = a i log 53 = b , wyznacz log 0,827 w zależności od a i b .

*Ukryj

Widząc, że log3 5 = a i log 54 = b oblicz log811 ,6 .

O liczbach a i b wiadomo, że  a 9 = 64 oraz  1 b = log 278 . Oblicz  a+b 3 .

Dane są takie liczby dodatnie a i b , że ciąg ( a+b- ) log a,lo g 3 ,lo gb jest ciągiem arytmetycznym. Oblicz wartość wyrażenia a+ b b a .

Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunek: log4c = lo g3b = log 2a = 2 . Oblicz √ ---- abc .

Wiadomo, że log 62 = a . Wyznacz log2436 w zależności od a .

Wiedząc, że logc m = 2, logb m = 5, loga m = 10 oblicz logabcm .

Strona 1 z 2>