Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Dany wyraz i różnica

Wyszukiwanie zadań

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a różnica tego ciągu jest równa 3. Suma 100 początkowych wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa
A) 15100 B) 30500 C) 30200 D) 61000

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 6 i różnicy 2. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 6n + 2 B) an = 2n + 6 C) an = 2n + 4 D) an = 4n+ 2

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 7 i różnicy 3. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 3n + 7 B) an = 3n + 4 C) an = 7n + 3 D) an = 7n+ 4

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 8 i różnicy 6. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 8n + 2 B) an = 8n + 6 C) an = 6n + 8 D) an = 6n+ 2

Suma kwadratów trzech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r wyraża się wzorem
A) (a1 + r)2 ⋅3 B) (a1 + r)2 ⋅9 C) 3a2 + 4a r + 5r2 1 1 D) 3a 2+ 6a r+ 5r2 1 1

Ukryj Podobne zadania

Suma kwadratów czterech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r wyraża się wzorem
A) (a1 + r)2 ⋅4 B) (a1 + r)2 ⋅6 C) 4a2 + 12a r + 14r2 1 1 D) 4a2+ 10a r+ 14r2 1 1

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 9, a różnica wynosi 7. Wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 12 B) 44 C) 54 D) 19

Ukryj Podobne zadania

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 6, a różnica wynosi 8. Wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 16 B) 58 C) 28 D) 46

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 7, a różnica wynosi 9. Wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 15 B) 44 C) 52 D) 62

Ile wynosi suma dwunastu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego (an) , w którym a1 = 0,5 oraz różnica r = − 12 ?
A) − 25 B) − 35 C) − 27 D) − 37

Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 17, a różnica tego ciągu jest równa (− 2) . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 9 B) 11 C) 23 D) 25

Ukryj Podobne zadania

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa ( ) − 32 . Siódmy wyraz tego ciągu jest równy
A) 37 2 B) − 37 2 C)  5 − 2 D) 5 2

Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a różnica tego ciągu jest równa (− 5) . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 7 B) 27 C) 22 D) 17

Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy − 12 , a różnica tego ciągu jest równa (− 5) . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 8 B) − 7 C) − 2 D) 3

Ciąg (an ) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 2 oraz a 8 = 48 . Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 2 B) 24 C) 3 D) 40

Ciąg (an ) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 3 oraz a 8 = − 8 . Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) − 23 B) − 20 C) − 26 D) − 17

Piętnasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 6, a różnica tego ciągu jest równa ( ) − 52 . Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) 57- 2 C) 21 D) 47 2

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , szósty wyraz jest równy − 3 , a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma a3 + a9 + a15 jest równa
A) − 42 B) − 36 C) 36 D) 42

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma a1 + a2 + a 3 + a4 jest równa
A) − 42 B) − 36 C) − 18 D) 6

Ukryj Podobne zadania

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , czwarty wyraz jest równy 5, a różnica tego ciągu jest równa 3. Suma a1 + a2 + a 3 + a4 jest równa
A) 2 B) − 1 C) 12 D) 5

Ciąg (an ) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 5, a pierwszy wyraz tego ciągu jest równy (− 3) . Wtedy iloraz aa4 2 jest równy
A) 5 3 B) 2 C) 6 D) 25

W ciągu arytmetycznym o różnicy 4 siódmy wyraz wynosi 33. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 5 B) 9 C) 29 D) 132

Ukryj Podobne zadania

W ciągu arytmetycznym o różnicy 5 ósmy wyraz wynosi 37. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 7 B) 13 C) 2 D) -3

W ciągu arytmetycznym o różnicy 7 ósmy wyraz wynosi 51. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 2 B) 9 C) 16 D) -5

Ciąg (an ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 4. Szósty wyraz tego ciągu jest równy 38. Wobec tego
A) a1 = 1 4 B) a1 = 28 C) a = 26 1 D) a = 18 1

W ciągu arytmetycznym o różnicy 6 siódmy wyraz wynosi 27. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) -3 B) 3 C) -15 D) -9

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) , w którym różnica r = − 3 oraz a15 = − 32 . Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) , w którym różnica r = − 2 oraz a20 = 17 . Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60

Ciąg (an ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 3. Szósty wyraz tego ciągu jest równy 38. Wobec tego
A) a1 = 2 3 B) a1 = 20 C) a = 26 1 D) a = 17 1

Ciąg (an ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 5. Szósty wyraz tego ciągu jest równy 40. Wobec tego
A) a1 = 2 0 B) a1 = 15 C) a = 10 1 D) a = 25 1

W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n ≥ 1 dane są a1 = − 4 i r = 2 . Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 156?
A) 81 B) 80 C) 76 D) 77

spinner