Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Kwadratowe/Dane równanie

Wyszukiwanie zadań

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 18 − 12(2 − 3x )2 są liczby
A) − 4 3 oraz 8 3 B) 4 3 oraz 8 3 C) 4 − 3 oraz 8 − 3 D) 4 3 oraz 8 − 3

Równanie 2 (x − 2) = 25 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania C) nie ma rozwiązań D) cztery rozwiązania

Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 (x − 2) + 16 = 0 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania C) nie ma rozwiązań D) cztery rozwiązania

Równanie 2 √ -- √ -- √ -- x − 2 2x − 2 3x+ 5+ 2 6 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 2x + 11x + 3 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 2x − 11x + 3 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 4(x + 2)(x − 6 ) = 0 . Suma 2 2 x 1 + x 2 jest równa
A) 16 B) 32 C) 40 D) 48

Ukryj Podobne zadania

Liczby x1 < x2 są rozwiązaniami równania 3(x + 5)(x− 2) = 0 . Różnica x12− x 22 jest równa
A) 21 B) 29 C) − 29 D) − 3

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f (x) = − 2(x + 3)(x − 5 ) . Liczby x1,x 2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = −8 B) x1 + x2 = − 2 C) x + x = 2 1 2 D) x + x = 8 1 2

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f (x) = − 3(x − 2)(x − 9 ) . Liczby x1,x 2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = 1 1 B) x1 + x2 = − 11 C) x + x = 3 3 1 2 D) x + x = − 33 1 2

Równanie 2 x − 2x + 4 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 x − 4x + 4 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Równanie 2 x + x − 2 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Równanie 2 x − x − 2 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x) = − 3(2 − 5x )(5x+ 7) . Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = − 6 B) x1 + x2 = 10 C) x + x = 9 1 2 5 D) x + x = − 1 1 2

Ukryj Podobne zadania

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 16 − (4 + x)2 są liczby
A) 0 oraz 4 B) − 8 oraz 8 C) 0 oraz − 8 D) − 4 oraz 4

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 9 − (3− x)2 są liczby
A) 0 oraz 3 B) − 6 oraz 6 C) 0 oraz − 6 D) 0 oraz 6

Funkcje kwadratowe f i g określone są wzorami f(x ) = − 2(x− 7)(x + 3) i g (x ) = 3(7 − x)(x − 1) . Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f − g . Zatem
A) x + x = 12 1 2 B) x + x = − 1 0 1 2 C) x1 + x2 = 2 D) x1 + x2 = 16

Ukryj Podobne zadania

Liczby x1,x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2 2x − 7x + 3 = 0 . Iloczyn x1x 2 jest równy
A) 72 B) 74 C) 32 D) 3 4

Równanie 2 x = π
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 x + π = 0
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

Równanie 2 πx = π
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

Kwadrat liczby x jest większy o co najmniej 4 od kwadratu liczby x pomniejszonej o 2. Zatem
A) x ≤ 2 B) x ≤ − 2 C) x ≥ 2 D) x ≥ 4

Ukryj Podobne zadania

Równanie (2x − 1)(x − 2) = (1− 2x)(x + 2) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
A) − 2 oraz 12 B) 0 oraz 12 C) 1 2 oraz 2 D) − 2 oraz 2

Ukryj Podobne zadania

Równanie (x − 3)(3x − 2) = (x+ 3)(2− 3x) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
A) 0 oraz 23 B) − 3 oraz 23 C) 2 3 oraz 3 D) − 3 oraz 3

Równanie x(5x − 1 ) = 1− 5x ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 1 . B) dwa rozwiązania: x = 1 i x = − 1 .
C) dwa rozwiązania: x = − 1 5 i x = 1 . D) dwa rozwiązania: 1 x = 5 i x = − 1 .

Równanie x(5x + 1 ) = 5x + 1 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 1 . B) dwa rozwiązania: x = 1 i x = − 1 .
C) dwa rozwiązania: x = − 1 5 i x = 1 . D) dwa rozwiązania: 1 x = 5 i x = − 1 .

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner