Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 18 − 12(2 − 3x )2 są liczby
A) − 4 3 oraz 8 3 B) 4 3 oraz 8 3 C) 4 − 3 oraz 8 − 3 D) 4 3 oraz 8 − 3

Równanie 2 (x − 2) = 25 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania C) nie ma rozwiązań D) cztery rozwiązania

*Ukryj

Równanie 2 (x − 2) + 16 = 0 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania C) nie ma rozwiązań D) cztery rozwiązania

Równanie 2 √ -- √ -- √ -- x − 2 2x − 2 3x+ 5+ 2 6 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

Rozwiązaniem równania 2 (x − 2)(5 + x) = (2+ x ) + 4 1x jest:
A) − 13 B) 1442 C) − 3 D) − 14 37

*Ukryj

Rozwiązaniem równania 2 (x + 3)(2 + x) = (1− x ) + 3 1x jest:
A) 259 B) 724- C) 254 D) -7 29

Liczba rozwiązań równania 2 x + 9 = 6x wynosi
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie 2 2x + 11x + 3 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

*Ukryj

Równanie 2 2x − 11x + 3 = 0
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D) ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 4(x + 2)(x − 6 ) = 0 . Suma 2 2 x 1 + x 2 jest równa
A) 16 B) 32 C) 40 D) 48

*Ukryj

Pierwiastki x 1,x 2 równania 3(x+ 4)(x − 2) = 0 spełniają warunek
A) x1 + x1 = −1 1 2 B) x1 + x1 = 0 1 2 C) -1 1- 1 x1 + x2 = 4 D) -1 -1 1 x1 + x2 = 2

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f (x) = − 2(x + 3)(x − 5 ) . Liczby x1,x 2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = −8 B) x1 + x2 = − 2 C) x + x = 2 1 2 D) x + x = 8 1 2

Pierwiastki x 1,x 2 równania 2(x+ 2)(x − 2) = 0 spełniają warunek
A) x1 + x1 = −1 1 2 B) x1 + x1 = 0 1 2 C) -1 1- 1 x1 + x2 = 4 D) -1 -1 1 x1 + x2 = 2

Liczby x1 < x2 są rozwiązaniami równania 3(x + 5)(x− 2) = 0 . Różnica x12− x 22 jest równa
A) 21 B) 29 C) − 29 D) − 3

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f (x) = − 3(x − 2)(x − 9 ) . Liczby x1,x 2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = 1 1 B) x1 + x2 = − 11 C) x + x = 3 3 1 2 D) x + x = − 33 1 2

Równanie 2 x − 2x + 4 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

*Ukryj

Równanie 2 x − 4x + 4 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Równanie 2 x + x − 2 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Równanie 2 x − x − 2 = 0
A) nie ma pierwiastków B) ma pierwiastki x1 = − 1,x2 = 2
C) ma pierwiastki x = 1,x = − 2 1 2 D) ma jeden pierwiastek

Liczby x1 i x2 są pierwiastkami równania 2 x + 10x − 24 = 0 i x1 < x2 . Oblicz 2x 1 + x2 .
A) -22 B) -17 C) 8 D) 13

*Ukryj

Liczby x1 i x2 są pierwiastkami równania 2 x − 10x − 24 = 0 i x1 < x2 . Oblicz 2x 1 + x2 .
A) -22 B) -17 C) 8 D) 13

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x) = − 3(2 − 5x )(5x+ 7) . Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f . Zatem
A) x1 + x2 = − 6 B) x1 + x2 = 10 C) x + x = 9 1 2 5 D) x + x = − 1 1 2

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej 2 y = − 3(x− 1) + 12
A) x = 3,x = 1 B) x = − 3,x = − 1 C) x = 3 ,x = − 1 D) x = − 3,x = 1

*Ukryj

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 9 − (3− x)2 są liczby
A) 0 oraz 3 B) − 6 oraz 6 C) 0 oraz − 6 D) 0 oraz 6

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 16 − (4 + x)2 są liczby
A) 0 oraz 4 B) − 8 oraz 8 C) 0 oraz − 8 D) − 4 oraz 4

Funkcje kwadratowe f i g określone są wzorami f(x ) = − 2(x− 7)(x + 3) i g (x ) = 3(7 − x)(x − 1) . Liczby x1,x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f − g . Zatem
A) x + x = 12 1 2 B) x + x = − 1 0 1 2 C) x1 + x2 = 2 D) x1 + x2 = 16

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej √ -- 2 f(x ) = 2(x − 1)− 8 jest liczba
A) ∘ -√------- − 4 2 + 1 B) ∘ -√------- 4 2 − 1 C) √ -- 2 2 + 1 D) √ -- 2 2 − 1

Liczby x1,x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2 2x + 3x − 7 = 0 . Suma x1 + x2 jest równa
A) − 72 B) − 74 C) − 3 2 D) − 3 4

*Ukryj

Liczby x1,x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2 2x − 7x + 3 = 0 . Iloczyn x1x 2 jest równy
A) 72 B) 74 C) 32 D) 3 4

Równanie 2 x = π
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

*Ukryj

Równanie 2 x + π = 0
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

Równanie 2 πx = π
A) ma dwa pierwiastki wymierne B) ma jeden pierwiastek
C) nie ma pierwiastków D) ma dwa pierwiastki niewymierne

Kwadrat liczby x jest większy o co najmniej 4 od kwadratu liczby x pomniejszonej o 2. Zatem
A) x ≤ 2 B) x ≤ − 2 C) x ≥ 2 D) x ≥ 4

Liczba rozwiązań równania 2 x = 6x wynosi
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba rozwiązań równania 2 x − 3 = − 4 wynosi
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie (2x − 1)(x − 2) = (1− 2x)(x + 2) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
A) − 2 oraz 12 B) 0 oraz 12 C) 1 2 oraz 2 D) − 2 oraz 2

*Ukryj

Równanie (x − 3)(3x − 2) = (x+ 3)(2− 3x) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
A) 0 oraz 23 B) − 3 oraz 23 C) 2 3 oraz 3 D) − 3 oraz 3

Równanie x(5x + 1 ) = 5x + 1 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 1 . B) dwa rozwiązania: x = 1 i x = − 1 .
C) dwa rozwiązania: x = − 1 5 i x = 1 . D) dwa rozwiązania: 1 x = 5 i x = − 1 .

Równanie x(5x − 1 ) = 1− 5x ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 1 . B) dwa rozwiązania: x = 1 i x = − 1 .
C) dwa rozwiązania: x = − 1 5 i x = 1 . D) dwa rozwiązania: 1 x = 5 i x = − 1 .

Równanie 2 x = 2x jest równoważne równaniu
A) x = 2 B) x = 0 C) x (x + 2) = 0 D) x(x− 2) = 0

*Ukryj

Równanie 2 x = 4 jest równoważne równaniu
A) x = 2 B) (x− 2)(x + 2) = 0 C) x = 4 D) x(x − 4 ) = 0

Równanie 2 x = 4x jest równoważne równaniu
A) x(x − 4 ) = 0 B) (x − 2)(x + 2) = 0 C) x(x + 4) = 0 D) x = 4

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x − 7x + 3 = 0 . Liczba 2 2 x1 + x2 jest równa
A) 43 B) √ --- 3 7 C) 55 D) − 55

*Ukryj

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x − 5x − 3 = 0 . Liczba -1 -1 x1 + x2 jest równa
A) − 35 B) √-- 3377- C) 5 − 3 D) √ --- 37

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x − 5x − 3 = 0 . Liczba 2 2 x1 + x2 jest równa
A) 19 B) √ --- 3 7 C) 31 D) √ --- − 37

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x + 4x − 6 = 0 . Liczba -1 -1 x1 + x2 jest równa
A) − 64 B) √-- -150- C) √-10 2 D) 2 3

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x + 9x + 7 = 0 . Liczba (1 − x1)(x 2 − 1) jest równa
A) 15 B) − 3 C) 1 D) − 17

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x − 4x − 6 = 0 . Liczba (x1 + 1)(x 2 + 1) jest równa
A) − 1 B) − 9 C) 11 D) 3

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x − 9x + 7 = 0 . Liczba (1 − x1)(x 2 − 1) jest równa
A) 15 B) − 3 C) 1 D) − 17

Suma kwadratów odwrotności pierwiastków równania 2 − x − 2x + 4 = 0 jest równa
A) − 14 B) 12 C) 14 D) 3 4

Liczby x1,x2 są rozwiązaniami równania 2 x + 4x − 6 = 0 . Liczba (x1 + 1)(x 2 + 1) jest równa
A) − 1 B) − 9 C) 11 D) 3

Strona 1 z 2>