Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Oś symetrii

Wyszukiwanie zadań

Liczby 4 i 6 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f . Zatem osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu:
A) x = 10 B) x = 2 C) y = 5 D) x = 5

Ukryj Podobne zadania

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej  2 f(x) = − 2x − 8x + 6 jest prosta o równaniu
A) y = 2 B) y = − 2 C) x = 2 D) x = − 2

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej  2 f(x) = 4x − 8x + 8 jest prosta o równaniu
A) y − 8 = 0 B) x − 1 = 0 C) x = 2 D) y = 1

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej  2 f(x) = 2x − 8x + 8 jest prosta o równaniu
A) y − 8 = 0 B) x − 1 = 0 C) x = 2 D) y = 1

Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y = x2 − 4x+ 2010 .
A) x = 4 B) x = − 4 C) x = 2 D) x = − 2

Prosta y = −1 3 przecina wykres funkcji kwadratowej  1 2 f(x) = − 4x + 6x − 3 w punktach A i B . Środek odcinka AB leży na prostej o równaniu
A) x = 24 B) x = − 12 C) x = − 24 D) x = 12

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej  2 f(x) = x − 16x + 30 jest prosta o równaniu
A) x − 8 = 0 B) x − 1 = 0 C) x = 2 D) y = 1

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 13x 2 − 4x + 7 jest prosta o równaniu
A) y = 6 B) x = 6 C) y = 2 D) x = 2

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f (x) = 13x 2 + 4x + 7 jest prosta o równaniu
A) x = −6 B) y = − 6 C) x = − 2 D) y = −2

Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y = x2 + 4x− 2011 .
A) x = 4 B) x = − 4 C) x = 2 D) x = − 2

Dana jest funkcja kwadratowa  2 f (x) = 3x + 12x − 1 . Osią symetrii wykresu tej funkcji jest prosta
A) x = 2 B) x = − 2 C) y = 2 D) y = − 2

Ukryj Podobne zadania

Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W = (5,7) . Wówczas prawdziwa jest równość
A) f(1 ) = f(9) B) f(1 ) = f(11) C) f(1) = f(13) D) f(1) = f (15)

Ukryj Podobne zadania

Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W = (− 3,− 6) . Wówczas prawdziwa jest równość
A) f(0 ) = f(− 5) B) f(0) = f(− 6) C) f(0) = f(− 4) D) f(0) = f(− 7)

Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W = (1,− 5) . Wówczas prawdziwa jest równość
A) f(− 1 ) = f(3) B) f (− 3) = f(2) C) f(4) = f (6) D) f (4) = f(− 8)

Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku W = (3,6) . Wówczas prawdziwa jest równość
A) f(1 ) = f(7) B) f(1 ) = f(6) C) f(1) = f(4) D) f (1) = f(5)

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x) = 5(x+ 8) − 22 jest parabola, której oś symetrii ma równanie:
A) x = −2 B) x = 4 C) x = 2 D) x = − 8

Funkcja f jest funkcją kwadratową, dla której f(− 3) = 2 = f(5) . Osią symetrii paraboli będącej wykresem tej funkcji jest prosta
A) x = 8 B) x = 1 C) x = 0 D) x = 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest funkcją kwadratową, dla której f(3) = 2 = f(− 5) . Osią symetrii paraboli będącej wykresem tej funkcji jest prosta
A) x = −1 B) x = 1 C) x = 0 D) x = − 2

Funkcja f jest funkcją kwadratową, dla której f(− 1) = 1 = f(5) . Osią symetrii paraboli będącej wykresem tej funkcji jest prosta
A) x = 8 B) x = 1 C) x = 0 D) x = 2

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y = 11 9(x+ 215)(x − 173 ) jest prosta o równaniu
A) x = − 21 B) x = 21 C) x = 4 2 D) x = − 42

Ukryj Podobne zadania

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y = − 39(x − 2 15)(x + 173) jest prosta o równaniu
A) x = − 21 B) x = 21 C) x = 4 2 D) x = − 42

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y = (x − 5 )(x + 15) jest prosta o równaniu
A) y = − 5 B) y = 5 C) x = − 5 D) x = 5

Ukryj Podobne zadania

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = − 2(x+ 5)(x − 7) jest parabola której oś symetrii ma równanie
A) x = − 2 B) x = − 1 C) x = 1 D) x = 6

Wykresem funkcji kwadratowej  √ -- f(x) = − 3(x+ 8)(x − 4) jest parabola której oś symetrii ma równanie
A) x = −2 B) x = 4 C) x = 2 D) x = − 8

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y = (x − 7 )(x + 11) jest prosta o równaniu
A) y = − 2 B) y = 2 C) x = 2 D) x = − 2

Osią symetrii paraboli określonej wzorem y = −(x + 4 )(6− x) jest prosta o równaniu
A) x = −4 B) y = 1 C) x = 1 D) y = 6

spinner