Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Różne

Wyszukiwanie zadań

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dane są: punkt A = (8,11) oraz okrąg o równaniu (x − 3)2 + (y+ 1)2 = 25 . Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa
A) 25 B) 13 C) √ 125- D) √ ---- 265

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dane są: punkt A = (5,− 5) oraz okrąg o równaniu (x + 4)2 + (y− 5)2 = 25 . Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa
A) √ 181- B) 3 C) √ ---- 12 5 D) √ ---- 10 1

Wskaż równanie prostej, która zawiera średnicę okręgu o równaniu (x − 3)2 + (y + 2)2 = 7 .
A) y = −2x − 4 B) y = x + 1 C) y = −x + 1 D) y = 2x + 4

Ukryj Podobne zadania

Wskaż równanie prostej, która zawiera średnicę okręgu o równaniu (x + 5)2 + (y − 3)2 = 1 6 .
A) y = −2x − 4 B) y = x + 1 C) y = −x + 1 D) y = − 2 − x

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x+ 3) + (y− 5) = 36 . Jedna ze średnic okręgu zawarta jest w prostej
A) y = − 3x + 5 B) y = 5x − 3 C) y = −x − 2 D) y = 2x + 1 1

W ilu ćwiartkach układu współrzędnych znajdują się punkty okręgu o równaniu

x 2 + y2 + 34x − 32y+ 184 = 0 ?

A) W jednej. B) W dwóch. C) W trzech. D) W czterech.

Punkty A = (− 7,10) i B = (1,4) są końcami średnicy AB okręgu o . Długość okręgu o jest równa
A) 5π B) 25π C) 10 π D) 20π

Ukryj Podobne zadania

Do okręgu o środku w punkcie S = (2,4) należy punkt P = (1,3 ) . Długość tego okręgu jest równa
A) √ -- 4π 2 B) √ -- 3π 2 C) 2π √ 2- D) π√ 2-

Do okręgu o środku w punkcie S = (5,8) należy punkt P = (3,6 ) . Długość tego okręgu jest równa
A) √ -- 4π 2 B) √ -- 3π 2 C) 2π √ 2- D) π√ 2-

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x− 5) + (y+ 1) = 25 . Długość tego okręgu jest równa
A) 25π B) 10π C) 6π D) 2π

Ukryj Podobne zadania

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x+ 9) + (y− 7) = 16 . Długość tego okręgu jest równa
A) 2π B) 4π C) 8π D) 16π

Dany jest okrąg o równaniu 2 2 (x+ 4) + (y− 7) = 36 . Długość tego okręgu jest równa
A) 36π B) 6π C) 12 π D) 24π

Ukryj Podobne zadania

Odległość między środkami okręgów o równaniach 2 2 (x+ 1) + (y − 2 ) = 9 oraz x 2 + y2 = 10 jest równa
A) √ -- 5 B) √ --- 1 0− 3 C) 3 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Odległość między środkami okręgów o równaniach 2 2 x + (y+ 3) = 16 oraz (x − 4)2 + y2 = 2 0 jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 25

Odległość między środkami okręgów o równaniach 2 2 (x + 2) + (y − 3 ) = 16 oraz x 2 + y2 = 8 jest równa
A) √ -- 5 B) √ --- 1 3 C) 13 D) 4 − 2√ 2-

Okręgi 2 2 x + y + 2x + 2y − 2 = 0 oraz 2 2 (x − 2) + (y + 3) = 1
A) są styczne zewnętrznie B) są styczne wewnętrznie C) są rozłączne D) przecinają się

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o1 ma równanie 2 2 x + (y − 1) = 25 , a okrąg o2 ma równanie (x − 1)2 + y2 = 9 . Określ wzajemne położenie tych okręgów.
A) Te okręgi przecinają się w dwóch punktach.
B) Te okręgi są styczne.
C) Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg o1 leży w całości wewnątrz okręgu o2 .
D) Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg o2 leży w całości wewnątrz okręgu o1 .

Okrąg o1 ma równanie 2 2 (x− 2) + (y+ 3) = 18 , a okrąg o2 ma równanie (x − 1)2 + (y + 4)2 = 8 . Określ wzajemne położenie tych okręgów.
A) Te okręgi przecinają się w dwóch punktach.
B) Te okręgi są styczne.
C) Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg o1 leży w całości wewnątrz okręgu o2 .
D) Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg o2 leży w całości wewnątrz okręgu o 1 .

Odległość między środkami okręgów o równaniach 2 2 (x − 4) + (y + 3 ) = 16 oraz (x + 3)2 + (y − 2)2 = 9 jest równa
A) √ --- 74 B) √ --- 26 C) 5√ 2- D) √ 2-

spinner