Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 5 − 3)(a 5 + b) = −9 5+ 5 5 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 5 i √ -- b = 5 B) √ -- a = 5 i b = 3 C) a = − 3 i b = 1 D) a = 3 i b = 5

*Ukryj

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 3 − 2)(a 3 + b) = −4 3+ 3 3 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = 3 i √ -- b = 3 B) √ -- a = 3 i b = 2 C) a = 2 i b = 3 D) a = 3 i b = −2

Wiadomo, że √ -- √ -- √ -- √ -- ( 6 − 4)(a 6 + b) = −1 6 6+ 6 6 oraz a i b są liczbami wymiernymi. Zatem
A) a = − 4 i b = 6 B) a = 4 i b = 6 C) a = − 6 i b = 4 D) a = 6 i b = 4

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 4 D) √ 8-+-2-= √ 1-0

*Ukryj

Która z poniższych równości jest fałszywa?
A) √ ------- √ --- 12 + 3 = 15 B) √ --- √ --- √ -- 12 + 12 = 4 3
C) √ 3-⋅12-= 6 D) √ 12-+ √ 3-= √ 15-

Która z poniższych równości jest prawdziwa?
A) √ -- √ -- √ --- 8 + 2 = 10 B) √ -- √ -- √ -- 8 + 8 = 4 2
C) √ 2-⋅8 = 2√ 8- D) √ 8-+-3-= √ 8-+ √ 3-

Liczba √ -- √ -- 3 √ --√ -- √ --2 ( 2 + 3 ) − 2 ( 3+ 2) jest równa
A) √ -- √ -- 2 3 + 5 2 B) √ -- √ -- 2 6+ 3 2 C) √ -- √ -- 6 3 + 3 2 D) √ -- √ -- 5 3 + 6 2

Liczba (√ -- ) 6 2 − 1 jest równa
A) √ -- 49 − 35 2 B) √ -- 5 2 − 7 C) √ -- 99 − 70 2 D) √ -- 34 − 24 2

Wartość wyrażenia ∘ -----√----- ∘ -----√----- (2− 7)2 − (3 + 7)2 jest równa
A) -1 B) -5 C) − 1 − 2√ 7- D) − 5+ 2√ 7-

*Ukryj

Liczba ∘ -√--------- ∘ -----√----- ( 3− 2)2 + (3 − 3)2 jest równa
A) 1 B) − 1 C) 5 − 2√ 3- D) 2√ 3-− 5

Wartość wyrażenia ∘ -----√----- ∘ -----√----- W = (1 + 3)2 − (1 − 3 )2 jest równa
A) 0 B) 2 C) 2√ 3- D) √ -- 2 3 − 1

Liczba ∘ -----√----- ∘ -----√----- (1− 2)2 + (2 − 2)2 jest równa
A) 1 B) − 1 C) 3 − 2√ 2- D) 2√ 2-+ 1

Czwarta potęga liczby √ -- x = 1− 2 jest równa
A) √ -- 17 − 12 2 B) √ -- 17 − 4 2 C) √ -- 3 − 2 2 D) √ -- 9− 4 2

Wartość wyrażenia 2 (b − a ) dla √ -- a = 2 3 i √ --- b = 75 jest równa
A) 9 B) 27 C) 63 D) 147

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 (b − a ) dla √ -- a = 2 7 i √ --- b = 63 jest równa
A) 49 B) 35 C) 7 D) 245

Liczba ∘ -----√--- ∘ -----√--- 7− 4 3 + 7 + 4 3 jest równa
A) 16 B) √ --- 1 4 C) 4 D) √ -- 8 3

*Ukryj

Liczba ∘ -----√--- ∘ -----√--- 5− 2 6 + 5 + 2 6 jest równa
A) 12 B) √ -- 3 2 C) 4 D) √ -- 2 3

Jeżeli √ -- x = 1− 2 2 i √ -- y = 2 , to xy równe jest
A) √ -- 2 − 4 B) √ -- 4 − 2 C) − 3 D) √ -- − 2

Liczba √ -- √ --- √ --- 8 + 1 6+ 32 jest równa
A) √ -- 4 + 6 2 B) √ --- 4+ 12 C) √ --- 2 + 56 D) √ --- 4+ 40

*Ukryj

Wartość wyrażenia √ -- √ --- √ --- √ --- W = 8 + 32 − 50 + 98 jest równa
A) √ -- 15 2 B) √ -- 8 2 C) 44 D) √ --- 88

Liczba √ ---- √ --- 1 28− 0,5 32 jest równa
A) √ ---- 112 B) √ -- 6 2 C) √ -- 8 D) √ -- 4 2

Liczba √ --- √ ---- 4 4+ 176 jest równa
A) √ ---- 220 B) √ --- 8 11 C) √ --- 6 1 1 D) √ --- 6 1 3

Liczba √ --- √ -- √ --- 2 7+ 3+ 81 jest równa
A) √ -- 3 + 4 3 B) √ -- 9+ 4 3 C) √ -- 3 + 3 3 D) √ -- 9+ 3 3

Wartość wyrażenia √ --- √ --- √ --- W = 50 − 72 + 32 jest równa
A) √ -- − 3 2 B) √ -- 2 C) √ -- 4 6 D) √ -- 3 2

Najprostszą postacią wyrażenia ∘ -----√--- ∘ ------√--- 6 − 2 5 ⋅ 6 + 2 5 jest równa
A) 4 B) 16 C) 1 D) √ -- 6 − 2 5

Liczba (∘ ----√--- ∘ ----√--)2 a = 4 + 7 − 4− 7 jest równa
A) 2 B) 5 C) 8 D) 14

*Ukryj

Liczba (∘ ----√--- ∘ ----√--)2 2− 3− 2+ 3 jest równa
A) 2 B) 4 C) √ -- 3 D) √ -- 2 3

Liczba (∘ ----√---- ∘ ----√---) 2 a = 6 + 1 1− 6− 11 jest równa
A) 22 B) 5 C) 8 D) 2

Liczba (∘ ----√---- ∘ ----√---) 2 a = 5 + 2 1− 5− 21 jest równa
A) 4 B) 6 C) 10 D) 14

Liczba (∘ ----√--- ∘ ----√--)2 a = 3 + 5 − 3− 5 jest równa
A) 2 B) 5 C) 8 D) 10

Równość √ -- 3 √ -- √ --2 3 ( 2 − a) = 2 2+ 18+ 3 2a − a zachodzi dla
A) a = − 3 B) a = 9 C) a = 3 D) a = − 9

Wartość wyrażenia √ -- √ --- √ ---√ -- (2 2− 3 18 + 72) 2 jest równa:
A) − 2 B) 2 C) √ -- 3 2 D) 1

*Ukryj

Wartość wyrażenia √ -- √ --- √ ---√ -- (6 3− 2 12 − 48) 3 jest równa:
A) 6 B) − 6 C) √ -- 2 3 D) √ -- 3 3

Wartość wyrażenia ( √ -- √ -- ) 3 ( 3 − 1)2 − ( 3 + 1)2 jest równa
A) 512 B) 0 C) √ -- − 24 3 D) √ -- − 192 3

Liczba √ --100 3 jest równa
A) 320 B) √ -- ( 3)10 C) 350 D) 3200

Wartość wyrażenia √ --- √ --- √ ---2 (2 75− 48 − 3 27) jest równa
A) 276 B) 21 C) 591 D) 27

*Ukryj

Wartość wyrażenia √ ---- √ --- √ ---2 (2 125 − 80 − 3 20) jest równa
A) 0 B) 15 C) 225 D) 25

Wartość wyrażenia √ ---- √ --- √ ---2 (2 216 − 54 − 3 96) jest równa
A) 324 B) 54 C) 1944 D) 108

Wartość wyrażenia √ ---- √ --- √ ---2 (2 175 − 63 − 4 28) jest równa
A) 7 B) − 7 C) 28 D) 14

Liczba √ -- 2 √ -- 2 (2 7− 5) ⋅(2 7 + 5) jest równa
A) 9 B) 3 C) 2809 D) √ -- 28 − 20 7

*Ukryj

Liczba √ --2 √ --2 (7 − 3 5) ⋅(7 + 3 5) jest równa
A) 49 B) 376 C) 16 D) √ -- 49 − 42 7

Wartość wyrażenia √ -- √ -- √ -- √ -- √ -- √ -- 2⋅( 2 − 3) + 3 ⋅( 2 − 3) jest równa
A) √ -- 5 − 2 6 B) 5 C) √ -- 5 + 2 6 D) − 1

Wiadomo, że ∘ ----√----- x = 9+ 256 . Wynika stąd, że
A) x = 19 B) x = 13 C) x = 7 D) x = 5

*Ukryj

Wiadomo, że ∘ -----√----- x = 22 + 196 . Wynika stąd, że
A) x = 6 B) x = 14 C) x = 7 D) x = 5

Liczba ∘ -2---√--2- 5 − 5 jest równa
A) 5 B) 2 ⋅50,5 C) 50,75 D) √ -- 5

Wiadomo, że ∘ -----√----- x = 32 + 289 . Wynika stąd, że
A) x = 17 B) x = 13 C) x = 7 D) x = 5

Strona 1 z 2>