Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Równość √ -- √ --4 √ -- 4 ( 6 − x 2) = 4( 3 + 1) jest
A) prawdziwa dla x = 1 . B) prawdziwa dla x = − 1 .
C) prawdziwa dla √ -- x = − 2 . D) fałszywa dla każdej liczby x .

Liczba √ --- √ ---6 ( 1 5− 21) jest równa liczbie
A) √ --- 216 ⋅(6 − 35)3 B) √ --- 5 4⋅(12 − 2 35)3 C) √ --- 6 ⋅(12 − 2 35)3 D) 10 8⋅(6 − √ 35-)3

Liczba (√ -- ) 3 2 + 4 jest równa
A) √ -- 88 + 50 2 B) √ -- 90 + 48 2 C) √ -- 72 + 8 2 D) √ -- 64 + 2 2

*Ukryj

Liczba ( √ --)3 3 − 2 3 jest równa
A) √ -- 27 − 24 3 B) √ -- 27 − 30 3 C) √ -- 135 − 78 3 D) √ -- 135 − 30 3

Sześcian liczby √ -- 3 + 2 jest równy
A) √ -- 33 + 11 2 B) √ -- 45 + 29 2 C) 5 D) √ -- 1 1 2+ 45

Liczba (√ -- ) 3 2 − 4 jest równa
A) √ -- − 72 + 8 2 B) √ -- − 90 + 48 2 C) √ -- − 88 + 50 2 D) √ -- − 64 + 2 2

Sześcian liczby √ -- 2 + 3 jest równy
A) 7 B) √ -- 35 + 12 7 C) √ -- 26 + 7 3 D) √ -- 15 3+ 2 6

Liczba √ -- 3 (1 − 2 ) jest równa
A) √ -- 7 − 5 2 B) √ -- 7− 2 C) √ -- 1 − 8 D) √ -- − 5 + 2

Liczba √ -- 3 (1 + 2 ) jest równa
A) √ -- 7 − 5 2 B) √ -- 7+ 2 C) √ -- 1 + 8 D) √ -- 7+ 5 2

Liczba (√ -- ) 3 2 + 2 jest równa
A) √ -- 12 + 6 2 B) √ -- 20+ 14 2 C) √ -- 6 + 12 2 D) √ -- 14 + 20 2

Sześcian liczby √ -- 2 − 3 jest równy
A) √ -- 9 3 B) √ -- 1 5− 9 3 C) √ -- 26 − 15 3 D) √ -- 15 3+ 26

Wartość wyrażenia √ -- 2 √ --2 (4 − 3 ) − (4 + 3) wynosi
A) − 6 B) √ -- − 4 3 C) 6 D) √ -- − 16 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia √ -- 2 √ --2 (4 − 3 ) + (4 + 3) wynosi
A) 19 B) √ -- 16 3 C) 32 D) 38

Wartość wyrażenia 2 2 x − y dla √ -- x = 2− 2 i √ -- y = 2 + 2 jest równa
A) √ -- 4 2 B) √ -- − 4 2 C) √ -- − 8 2 D) √ -- 8 2

Wartość wyrażenia ∘ -----2-------2- 3(222 − 111 ) wynosi
A) 666 B) √ -- 1 11 3 C) √ ------------ 66 62 − 3 332 D) 333

Równość √ -- 2 2 √ -- (a + 2 2 ) = a + 28 2+ 8 zachodzi dla
A) a = 14 B) √ -- a = 7 2 C) a = 7 D) √ -- a = 2 2

*Ukryj

Równość √ -- 2 2 √ -- (a + 4 2 ) = a + 32 2+ 32 zachodzi dla
A) √ -- a = 8 2 B) a = 4 C) a = 8 D) √ -- a = 4 2

Równość √ -- 2 √ -- (2 2− a ) = 17− 12 2 jest prawdziwa dla
A) a = 3 B) a = 1 C) a = −2 D) a = − 3

Równość √ -- 2 √ -- (2 3− a ) = 16− 8 3 jest prawdziwa dla
A) a = 3 B) a = 1 C) a = −2 D) a = 2

Liczba √ --- √ --3 √ -- √ ---3 ( 2 7− 2 7) ⋅(2 7+ 27) jest równa
A) 1 B) − 1 C) √ -- √ -- 33 3 3− 218 7 D) √ -- √ -- 218 7 + 333 3

Liczba √ --- √ --- 2 18− 32 jest równa
A) 3 2− 2 B) 1 2− 2 C) 1 22 D) 32 2

*Ukryj

Liczba √ --- √ --- 3 27− 2 48 jest równa
A) 3 3− 2 B) 1 3− 2 C) 1 32 D) 32 3

Jeżeli √ --- √ -- 3 7 5 = x 3 to liczba x jest równa
A) 25 B) 15 C) 5 D) 75

Liczba ∘ -----√--- 3− 2 2 jest równa
A) √ -- 2 − 1 B) √ -- 1 − 2 C) -- √ 2 D) -- ∘ ----- √ 3 − 2√ 2

*Ukryj

Liczba ∘ -----√--- 6− 4 2 jest równa
A) √ -- 2 − 2 B) √ -- 2 2 C) -- ∘ ----- √ 6 − 4√ 2 D) -- 2 − √ 2

Liczba √ --- √ --4 ( 1 8+ 1− 8) jest równa
A) √ -- 17 + 6 2 B) √ -- 3+ 2 2 C) √ -- 3 + 4 2 D) √ -- 17+ 12 2

Liczbę √ --- 3 2 można przedstawić w postaci
A) √ -- 8 2 B) √ -- 12 3 C) √ -- 4 8 D) √ -- 4 2

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: 2 2 √ -- a = b + 5− 3 2 i √ -- a = b+ 1 − 2 2 . Wartość wyrażenia a + b jest równa
A) √ -- − 1 − 2 B) √ -- 2 − 1 C) √ -- 1 + 2 D) √ -- 1− 2

Równość √ -- √ --2 √ -- (a 2 − 2 b) = 12 − 8 2 jest prawdziwa dla
A) a = 1 i b = 2 B) a = 1 i b = 3 C) a = 3 i b = 2 D) a = 2 i b = 1

Liczba √ -- 4 √ -- 4 ( 7 + 1 ) − ( 7 − 1) jest równa
A) √ -- 7 B) √ -- 3 2 7 C) √ -- 64 7 D) 2

Liczba √ -- 4 ( 2 + 1 ) jest większa od liczby √ -- 4 ( 2− 1) o
A) 2 B) √ -- 12 2 C) √ -- 24 2 D) √ -- 4 2

<Strona 2 z 2