Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Dany wykres

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej wzorem f (x) = c(ax + b)2 − c .


PIC


Współczynniki a,b i c spełniają warunki:
A) ab < 0 , c > 0 B) ab < 0, c < 0 C) ab > 0 , c > 0 D) ab > 0 , c < 0

Na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej określonej wzorem f(x ) = x2 + 6x + 13 . Wskaż ten rysunek.


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) f (x) = 12(x + 3 )(x − 1) B) f (x) = 1(x − 3)(x + 1 ) 2
C) 1 f(x ) = − 2(x + 3)(x − 1) D) f (x) = − 1(x − 3)(x + 1 ) 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) f (x) = 12(x + 3 )(x − 1) B) f (x) = 1(x − 3)(x + 1 ) 2
C) 1 f(x ) = − 2(x + 3)(x − 1) D) f (x) = − 1(x − 3)(x + 1 ) 2

Dana jest funkcja kwadratowa f , której fragment wykresu przedstawiono na rysunku poniżej. Wykresem funkcji f jest parabola, której punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.


PIC


Funkcja g jest określona za pomocą funkcji f następująco: g(x ) = 1− f(x) . Wykres funkcji g przedstawiono na rysunku


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f (x) = ax2 + bx + c , której miejsca zerowe to: − 3 i 1.


PIC


Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f (x) = ax2 + bx + c , której miejsca zerowe to: − 4 i 2.


PIC


Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy
A) − 9 B) − 8 C) 4 D) − 2

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f (zobacz rysunek). Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f , oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.


ZINFO-FIGURE


Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Wzór funkcji f można przedstawić w postaci:
A) 1 f (x) = 2(x − 2 )(x − 6) B) f (x) = 12(x − 4)2 − 2
C) f(x ) = 2(x − 2)(x − 6) D) 1 2 f (x) = 2(x + 4) − 2

E) f(x) = 2(x+ 2)(x + 6) F) f (x) = 2(x + 4)2 − 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f . Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 2. Do wykresu funkcji f należy punkt (0,3) . Prosta o równaniu x = − 2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f .


PIC


Drugim miejscem zerowym funkcji f jest liczba
A) − 2 B) − 3 C) − 4 D) − 6

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f . Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba (− 6) . Do wykresu funkcji f należy punkt (− 4,3) . Prosta o równaniu x = − 2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f .


PIC


Drugim miejscem zerowym funkcji f jest liczba
A) 2 B) 1 C) 0 D) − 2

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = a(x + 3)(x + 1) . Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Jednym z punktów tej paraboli jest punkt ( 1 5) A = − 2,− 2 .


PIC


Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu
A) x = − 2 B) 5 x = − 2 C) y = 1 D) 3 y = 2

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = a(x + 4)(x + 2) . Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Jednym z punktów tej paraboli jest punkt ( ) A = − 92,− 52 .


PIC


Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale ⟨− 4,− 2⟩ jest równa
A) 0 B) − 3 C) − 5 2 D) 1 − 2

Dane są funkcje f(x) = 2 − x oraz g (x) = x + 4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h(x) = f (x)⋅ g(x) .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Dane są funkcje f(x) = 4 − x oraz g (x) = x + 2 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h(x) = f (x)⋅ g(x) .


PIC


Który z rysunków może przedstawiać wykres funkcji kwadratowej y = ax2 + bx + c takiej, że ac < 0 ?


PIC


Ukryj Podobne zadania

Który z rysunków może przedstawiać wykres funkcji kwadratowej y = ax2 + bx + c takiej, że ac > 0 ?


PIC


Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji kwadratowej postaci f (x) = a(x + b)2 + c .


PIC


Zatem
A) c = − 5 B) c = 5 C) b = − 5 D) b = 5

Jaki jest wzór funkcji kwadratowej, której wykres przedstawiono na rysunku?


PIC


A) y = −x 2 + 2x + 2 B) y = x 2 + 2x + 4 C) y = −x 2 − 2x + 2 D) y = x2 − 2x+ 4

Ukryj Podobne zadania

Wzorem funkcji kwadratowej f , której fragment wykresu przedstawiono na rysunku jest:


PIC


A) y = − 12x2 + 2x − 1 B) y = − 12x2 + 2x + 1 C) y = − 1x2 + x+ 1 2 D) 1 2 y = − 2x − 2x + 1

Jaki jest wzór funkcji kwadratowej, której wykres przedstawiono na rysunku?


PIC


A) y = −x 2 + 2x + 4 B) y = x 2 + 2x − 4 C) y = −x 2 − 2x + 2 D) y = x2 − 2x− 4

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = x2 + 6x + 11 B) f (x) = −x 2 − 6x − 7
C) 2 f(x) = x + 6x− 7 D) 2 f (x) = −x − x + 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f .


PIC


Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .
A) f(x ) = x2 − 6x + 11 B) f (x) = −x 2 + x + 2
C) 2 f(x) = x − 6x− 7 D) 2 f (x) = −x + 6x − 7

Dany jest fragment wykresu pewnej funkcji kwadratowej y = f(x) . Funkcja ta ma wzór


PIC


A) f (x) = − 2x2 + 12x − 1 6 B) f (x) = 2x2 + 12x + 1 6
C) f(x ) = 2x2 − 12x − 1 D) 2 f (x) = − 2x − 12x − 1 6

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (2,− 4) . Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .


PIC


Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu
A) y = − 4 B) x = − 4 C) y = 2 D) x = 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = a(x − 1)(x − 3) . Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (2,1) .


PIC


Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu
A) x = 1 B) x = 2 C) y = 1 D) y = 2

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt ( ) W = 2,21 2 . Liczby 1 2 i 31 2 to miejsca zerowe funkcji f .


PIC


Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu
A) y = 2 B) x = 2 C) 5 y = 2 D) 5 x = 2

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = a(x + 3)(x − 5) . Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,8) .


PIC


Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu
A) x = 1 B) x = 2 C) y = 1 D) y = 2

Na rysunku przedstawiono fragmenty dwóch wykresów: funkcji liniowej y = f(x) i funkcji y = g(x) = [f (x)]2 . Oba wykresy przechodzą przez punkty o współrzędnych (− 1,0) i (− 2,1) .


PIC


Zbiorem wartości funkcji y = f(x) + g(x ) jest przedział
A) ⟨ ) − 1,+ ∞ 4 B) ⟨−1 ,+∞ ) C) ⟨ ) 1,+ ∞ 2 D) ⟨1,+ ∞ )

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x ) = 2x2 + 5x .


PIC


Funkcja kwadratowa g jest określona wzorem g (x) = 2x 2 − 5x . Wykres funkcji g jest
A) symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Ox .
B) symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Oy .
C) symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych.
D) przesunięty względem wykresu funkcji f o 10 jednostek w kierunku przeciwnym do zwrotu osi Ox .

Dane są funkcje liniowe f(x ) = x− 2 oraz g(x) = x + 4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h(x) = f (x)⋅ g(x) .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Dane są funkcje liniowe f(x ) = x+ 2 oraz g(x) = x − 4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h(x) = f (x)⋅ g(x) .


PIC


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f . Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 2. Do wykresu funkcji f należy punkt (0,3) . Prosta o równaniu x = − 2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f .


PIC


Wartość funkcji f dla argumentu (− 4) jest równa
A) − 2 B) 0 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f . Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba (− 6) . Do wykresu funkcji f należy punkt (− 4,3) . Prosta o równaniu x = − 2 jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f .


PIC


Wartość funkcji f dla argumentu 0 jest równa
A) − 2 B) 0 C) 3 D) 4

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem f(x ) = (x − 2)(x + 4) .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej określonej wzorem f(x ) = − (1− x)(3 − x) . Wskaż ten rysunek.


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem f(x ) = (x − 4)(x + 2) .


PIC


Na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej określonej wzorem f(x ) = − (x− 1)(3 − x) . Wskaż ten rysunek.


PIC


Strona 1 z 3
spinner