Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Wyszukiwanie zadań

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1 i n+-1 n− 1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) nn+3- D) -1-- n+ 1

Ukryj Podobne zadania

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 2 i n+-2 n− 2 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) 12n B) n6+1- C) n2+3- D) 10 n

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1 i n+-2 n− 1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) n1+51- D) -n-- n+ 1

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 2 i n+-1 n− 2 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) nn+3- D) -4-- n− 1

Ukryj Podobne zadania

W liczbie pięciocyfrowej 258#4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem „#”. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem „#”?
A) 0 B) 4 C) 6 D) 8

Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 i jednocześnie są podzielne przez 7?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Dany jest zbiór A = ⟨− 2;7) . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Dany jest zbiór A = ⟨1,33⟩ . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Liczb ze zbioru Z = {1 ,2,3,...,36} , których nie można uzyskać jako iloczynu dwóch niekoniecznie różnych liczb ze zbioru {1,2,3,...,6} , jest
A) 8 B) 16 C) 18 D) 19

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (31, 41)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Ukryj Podobne zadania

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (21, 31)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (22, 32)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Suma cyfr najmniejszej sześciocyfrowej liczby naturalnej podzielnej przez 133 jest równa
A) 3 B) 8 C) 7 D) 10

Liczba naturalna x przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 3n + 5 B) 5n + 3 C) 5(n + 3 ) D) 3(n + 5)

Ukryj Podobne zadania

Jeśli liczba naturalna n przy dzieleniu przez 11 daje resztę 7, to można ją zapisać w postaci
A) 11n + 7 B) 7n + 1 1 C) 7(n + 11 ) D) 11(n + 9 )

Liczba naturalna x przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 8(n + 6) B) 6n+ 8 C) 8n + 6 D) 6(n + 8 )

Dany jest zbiór A = (− 4;8⟩ . Do zbioru A należy
A) 12 liczb całkowitych i 5 liczb pierwszych
B) 13 liczb całkowitych i 9 liczb naturalnych
C) 6 liczb naturalnych i 4 liczby pierwsze
D) 12 liczb całkowitych i 4 liczby pierwsze

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest przedział (− 2k,2k+ 19) , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych nieparzystych należących do tego przedziału jest równa 171.


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 1 0 B) k = 19 C) k = 5 D) k = 6

Na rysunku przedstawiony jest przedział (− 10,k⟩ , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych należących do tego przedziału jest równa 21.


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 9 B) k = 11 C) k = 21 D) k = 31

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest przedział (k,11⟩ , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych należących do tego przedziału jest równa − 25 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = − 1 4 B) k = − 13 C) k = − 21 D) k = − 12

Liczba  n+-3 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) jest nieskończenie wiele

Ukryj Podobne zadania

Liczba  n+-6 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) są cztery

Liczba  n+-4 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) jest nieskończenie wiele

Liczba 7 25233 + x daje resztę 2 z dzielenia przez 9. Liczba x może być równa
A) 2 B) 3 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Liczba 6 54983 + x daje resztę 7 z dzielenia przez 9. Liczba x może być równa
A) 2 B) 3 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczba 99991 jest liczbą pierwszą. Liczba dzielników naturalnych liczby 99 991991 jest równa
A) 1982 B) 990 C) 991 D) 992

Ukryj Podobne zadania

Liczba 991 jest liczbą pierwszą. Liczba dzielników naturalnych liczby  91 9 91 jest równa
A) 182 B) 92 C) 91 D) 89

Liczba 7 ⋅11 ⋅13 ma
A) tylko pięć dzielników naturalnych B) tylko sześć dzielników naturalnych
C) tylko siedem dzielników naturalnych D) tylko osiem dzielników naturalnych

Ukryj Podobne zadania

Liczba 5 ⋅7 ⋅17 ma
A) tylko osiem dzielników naturalnych B) tylko siedem dzielników naturalnych
C) tylko sześć dzielników naturalnych D) tylko pięć dzielników naturalnych

spinner