Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1 i n+-1 n− 1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) nn+3- D) -1-- n+ 1

*Ukryj

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 2 i n+-2 n− 2 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) 12n B) n6+1- C) n2+3- D) 10 n

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 2 i n+-1 n− 2 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) nn+3- D) -4-- n− 1

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1 i n+-2 n− 1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba
A) n+32 B) 6n C) n1+51- D) -n-- n+ 1

Liczba 4 3256232a 2 jest podzielna przez 4 jeżeli
A) a = 0 B) a = 2 C) a = 3 D) a = 4

*Ukryj

W liczbie pięciocyfrowej 258#4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem „#”. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem „#”?
A) 0 B) 4 C) 6 D) 8

Liczba 6 3236132a 6 jest podzielna przez 4 jeżeli
A) a = 0 B) a = 2 C) a = 4 D) a = 7

Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 i jednocześnie są podzielne przez 7?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Dany jest zbiór A = ⟨− 2;7) . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

*Ukryj

Dany jest zbiór A = ⟨1,33⟩ . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Liczb ze zbioru Z = {1 ,2,3,...,36} , których nie można uzyskać jako iloczynu dwóch niekoniecznie różnych liczb ze zbioru {1,2,3,...,6} , jest
A) 8 B) 16 C) 18 D) 19

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (31, 41)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

*Ukryj

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (21, 31)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (22, 32)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Suma cyfr najmniejszej sześciocyfrowej liczby naturalnej podzielnej przez 133 jest równa
A) 3 B) 8 C) 7 D) 10

Liczba naturalna x przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 3n + 5 B) 5n + 3 C) 5(n + 3 ) D) 3(n + 5)

*Ukryj

Liczba naturalna x przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 8(n + 6) B) 6n+ 8 C) 8n + 6 D) 6(n + 8 )

Jeśli liczba naturalna n przy dzieleniu przez 11 daje resztę 7, to można ją zapisać w postaci
A) 11n + 7 B) 7n + 1 1 C) 7(n + 11 ) D) 11(n + 9 )

Dany jest zbiór A = (− 4;8⟩ . Do zbioru A należy
A) 12 liczb całkowitych i 5 liczb pierwszych
B) 13 liczb całkowitych i 9 liczb naturalnych
C) 6 liczb naturalnych i 4 liczby pierwsze
D) 12 liczb całkowitych i 4 liczby pierwsze

Liczba dzielników naturalnych liczby  3 91 jest równa
A) 8 B) 256 C) 16 D) 4

*Ukryj

Liczba dzielników naturalnych liczby  2 57 jest równa
A) 8 B) 9 C) 16 D) 4

Na rysunku przedstawiony jest przedział (− 2k,2k+ 19) , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych nieparzystych należących do tego przedziału jest równa 171.


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 1 0 B) k = 19 C) k = 5 D) k = 6

Na rysunku przedstawiony jest przedział (− 10,k⟩ , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych należących do tego przedziału jest równa 21.


PIC


Stąd wynika, że
A) k = 9 B) k = 11 C) k = 21 D) k = 31

*Ukryj

Na rysunku przedstawiony jest przedział (k,11⟩ , gdzie k jest liczbą całkowitą. Suma wszystkich liczb całkowitych należących do tego przedziału jest równa − 25 .


PIC


Stąd wynika, że
A) k = − 1 4 B) k = − 13 C) k = − 21 D) k = − 12

Liczba  n+-3 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) jest nieskończenie wiele

*Ukryj

Liczba  n+-4 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) jest nieskończenie wiele

Liczba  n+-6 x = n jest liczbą naturalną. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania
A) nie ma B) są dwie C) są trzy D) są cztery

Liczba 7 25233 + x daje resztę 2 z dzielenia przez 9. Liczba x może być równa
A) 2 B) 3 C) 7 D) 8

*Ukryj

Liczba 6 54983 + x daje resztę 7 z dzielenia przez 9. Liczba x może być równa
A) 2 B) 3 C) 7 D) 8

Liczba 1 5! jest podzielna przez
A) 91 B) 71 C) 51 D) 41

*Ukryj

Liczba 1 7! jest podzielna przez
A) 71 B) 61 C) 51 D) 41

Reszta z dzielenia liczby 55 przez 8 jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Reszta z dzielenia liczby 65 przez 7 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Liczba 99991 jest liczbą pierwszą. Liczba dzielników naturalnych liczby 99 991991 jest równa
A) 1982 B) 990 C) 991 D) 992

*Ukryj

Liczba 991 jest liczbą pierwszą. Liczba dzielników naturalnych liczby  91 9 91 jest równa
A) 182 B) 92 C) 91 D) 89

Liczba 7 ⋅11 ⋅13 ma
A) tylko pięć dzielników naturalnych B) tylko sześć dzielników naturalnych
C) tylko siedem dzielników naturalnych D) tylko osiem dzielników naturalnych

*Ukryj

Liczba 5 ⋅7 ⋅17 ma
A) tylko osiem dzielników naturalnych B) tylko siedem dzielników naturalnych
C) tylko sześć dzielników naturalnych D) tylko pięć dzielników naturalnych