Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Różne

Wyszukiwanie zadań

Określ, jakie znaki mają pierwiastki równania kwadratowego wiedząc, że suma pierwiastków równania jest równa 2 oraz suma kwadratów pierwiastków była równa 16.

Ułóż równanie kwadratowe, takie, by suma pierwiastków równania była równa 5 oraz aby kwadrat różnicy tych pierwiastków był równy 37.

Ukryj Podobne zadania

Ułóż równanie kwadratowe, takie, by iloczyn pierwiastków równania był równy 4 oraz by suma odwrotności kwadratów jego pierwiastków była równa 2.

Ułóż równanie kwadratowe, takie, by suma pierwiastków równania była równa − 5 oraz by suma odwrotności jego pierwiastków była równa 10.

Ukryj Podobne zadania

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x − 47x + 1 = 0 . Wykaż, że wartość wyrażenia √ -- √ -- 4 p+ 4 q jest liczbą naturalną.

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x − 45x + 4 = 0 . Wykaż, że wartość wyrażenia

√1--+ √1-- p q

jest liczbą wymierną.

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x − 40x + 8 = 0 . Wykaż, że wartość wyrażenia √ -- √ -- 3 p+ 3 q jest liczbą naturalną.

Liczby α i β są pierwiastkami równania 2 5x − 3x − 7 = 0 . Wykaż, że pierwiastkami równania 343x2 + 342x − 1 25 = 0 są liczby α13 i 1β3 .

Ukryj Podobne zadania

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 3x − 11x − 5 = 0 . Wykaż, że pierwiastkami równania 75x2 − 1826x − 4 5 = 0 są liczby p q2 i q p2 .

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x − 23x + 1 = 0 . Wykaż, że wartość wyrażenia √ -- √ -- p + q jest liczbą naturalną.

Nie rozwiązując równania 2 x − 5x− 3 = 0 , oblicz sumę odwrotności czwartych potęg jego pierwiastków.

Ukryj Podobne zadania

Nie obliczając pierwiastków równania 2 2x − 5x− 6 = 0 , oblicz

 • ich iloczyn,
 • sumę ich odwrotności
 • ich sumę kwadratów.
Ukryj Podobne zadania

Nie obliczając pierwiastków równania 2 − 3x + 3x + 5 = 0 , oblicz

 • ich sumę,
 • sumę ich odwrotności
 • kwadrat ich różnicy.

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x + 20x − 19 = 0 . Nie obliczając pierwiastków tego równania, oblicz wartość wyrażenia p2 + q2 + 2(pq + p + q) .

Ukryj Podobne zadania

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x + 20x − 19 = 0 . Nie obliczając pierwiastków tego równania, oblicz wartość wyrażenia qp−+-93 + pq−+93- .

Liczby p i q są pierwiastkami równania 2 x + 20x − 19 = 0 . Nie obliczając pierwiastków tego równania, oblicz wartość wyrażenia p1+-1 + q1+1- .

Pierwiastkami trójmianu kwadratowego f o współczynniku − 3 przy najwyższej potędze są liczby x1 = − 6,x2 = 4 . Oblicz f(− 10 ) .

spinner