Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Wyższego stopnia

Wyszukiwanie zadań

Dany jest wielomian W określony wzorem 6 4 2 W (x ) = x − 7x − 3x + 21 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wielomian W przy rozkładzie na czynniki ma postać
A) W (x) = (x2 − 3)(x4 + 7) B) 4 2 W (x) = (x + 3)(x − 7)
C) 4 2 W (x ) = (x − 3)(x − 7) D) W (x) = (x2 − 3)(x4 − 7)

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Funkcja 2 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

Ukryj Podobne zadania

Funkcja 3 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

Równanie 2 2 2 x (16 + x )(9 − x ) = 0 ma dokładnie
A) pięć rozwiązań: x = 0,x = − 3,x = 3,x = − 4,x = 4
B) trzy rozwiązania: x = 0 ,x = − 3,x = 3
C) dwa rozwiązania: x = − 3,x = 3
D) jedno rozwiązanie: x = 3

Ukryj Podobne zadania

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 4 (x + 4)(x − 15)(x − 1 6)(x − 100) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest liczbą
A) ujemną B) całkowitą C) niewymierną D) większą od 100

Iloczyn wszystkich rzeczywistych pierwiastków równania

 2 2 2 (3x + x − 5)(5x + x + 7)(7x + x− 3) = 0

jest równy
A) 57 B) 1 C) 211 D) − 1

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Równanie 2 3 3 x (x − 8)(x + 8) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Równanie 2 2 x(x − 4)(x − 1 ) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Równanie 2 2 x(x − 4)(x + 4 ) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 (x − 8)(x − 4 )(x + 16) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A) 12 B) 10 C) 6 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 (x + 8)(x − 4 )(x + 16) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A) − 6 B) − 10 C) 6 D) 24

Ukryj Podobne zadania

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 10 9 W (x) = (2a + 2b)x + (a + b)x − 5 i a ,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b to liczby parzyste
B) a i b to liczby nieparzyste
C) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

Ukryj Podobne zadania

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 8 11 W (x) = (3a + 2b)x + (2a + b)x − 3 i a,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b to liczby parzyste
B) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
C) a i b to liczby nieparzyste
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 6 5 W (x) = (2a + 2b)x + (a + b)x − 6 i a ,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b są liczbami o tej samej parzystości
B) a i b to liczby nieparzyste
C) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

Równanie 2 3 (x − k)(x − k + 1) = 0 nie ma rozwiązań niewymiernych. Liczba k może być równa
A) k = 16 B) k = 4 C) k = 9 D) k = 8

spinner