Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (x − 5)(3x+ 2)(2x + 1)(x − 25 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (2x − 1)(5x − 2)(x + 1)(x − 16 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (x − 1)(3x− 2)(x − 9)(3x + 1) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma wszystkich rozwiązań równania 3 (x + 3)(x − 1)(2x − 4) = 0 jest równa
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 2

*Ukryj

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2 2 (x + 4)(x − 1 )(4x + 1) = 0 jest równy
A) − 1 B) − 14 C) 14 D) 1

Funkcja 2 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

*Ukryj

Funkcja 3 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

Równanie 2 2 2 x (16 + x )(9 − x ) = 0 ma dokładnie
A) pięć rozwiązań: x = 0,x = − 3,x = 3,x = − 4,x = 4
B) trzy rozwiązania: x = 0 ,x = − 3,x = 3
C) dwa rozwiązania: x = − 3,x = 3
D) jedno rozwiązanie: x = 3

Rozwiązaniami równania 3 (x − 8)(x − 5)(2x + 1) = 0 są liczby
A) − 8; − 5; 1 B) − 1; 5; 8 C) − 12; 2; 5 D) − 12; 5; 8

*Ukryj

Rozwiązaniami równania 3 (x + 27)(x + 5)(2x − 1) = 0 są liczby
A) − 5; − 12; 3 B) − 5 ; − 3; 12 C) − 5; 1 2 D) − 1; 3; 5 2

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 4 (x + 4)(x − 15)(x − 1 6)(x − 100) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest liczbą
A) ujemną B) całkowitą C) niewymierną D) większą od 100

Iloczyn wszystkich rzeczywistych pierwiastków równania

 2 2 2 (3x + x − 5)(5x + x + 7)(7x + x− 3) = 0

jest równy
A) 57 B) 1 C) 211 D) − 1

Liczba niewymiernych rozwiązań równania 2 2 x (x + 5)(2x − 3)(x − 7) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 5 D) 2

*Ukryj

Liczba niewymiernych rozwiązań równania 2 2 2 3x (x − 5 )(3x − 4)(x − 3) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

Liczba rozwiązań równania 2 3 4 5 (x+ 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) = 0 jest równa
A) 9 B) 5 C) 3 D) 1

*Ukryj

Równanie 2 2 x(x − 4)(x + 4 ) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Równanie 2 2 x(x − 4)(x − 1 ) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Równanie 2 3 3 x (x − 8)(x + 8) = 0 z niewiadomą x
A) nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D) ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 (x − 8)(x − 4 )(x + 16) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A) 12 B) 10 C) 6 D) 4

*Ukryj

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania 2 2 (x + 8)(x − 4 )(x + 16) = 0 , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A) − 6 B) − 10 C) 6 D) 24

Liczba pierwiastków całkowitych wielomianu 5 4 3 2 W (x ) = 3x + 3x − 6x − x − x + 2 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma rozwiązań równania (x+ 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) ⋅⋅⋅(x + 32) = 0 jest równa
A) − 272 B) − 27 4 C) − 270 D) − 544

Liczba rzeczywistych pierwiastków równania 2 3 2 3 2 (9x − 12x + 4) = (1− 3x+ 3x − x ) jest równa
A) 4 B) 2 C) 1 D) 0

Suma pierwiastków wielomianu W (x) = (x − 1)(x − 2 )⋅...⋅(x − 9 9)(x− 100) jest równa
A) 100 B) 10000 C) 10100 D) 5050

*Ukryj

Suma pierwiastków wielomianu W (x) = (x − 1)(x − 2 )⋅...⋅(x − 6 4)(x− 65) jest równa
A) 4290 B) 2145 C) 2080 D) 8580

Suma pierwiastków wielomianu W (x) = (x − 1)(x − 2 )⋅...⋅(x − 4 9)(x− 50) jest równa
A) 1275 B) 2550 C) 5100 D) 5050

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania 2 3 3 (5− 3x )(2x + 3) = 5(2x + 3) jest równa
A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 10 9 W (x) = (2a + 2b)x + (a + b)x − 5 i a ,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b to liczby parzyste
B) a i b to liczby nieparzyste
C) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

*Ukryj

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 8 11 W (x) = (3a + 2b)x + (2a + b)x − 3 i a,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b to liczby parzyste
B) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
C) a i b to liczby nieparzyste
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

Liczba -1 jest miejscem zerowym wielomianu 6 5 W (x) = (2a + 2b)x + (a + b)x − 6 i a ,b ∈ N + . Wynika stąd, że
A) a i b są liczbami o tej samej parzystości
B) a i b to liczby nieparzyste
C) jedna z liczb a,b jest parzysta, a druga nieparzysta
D) ab + 1 jest liczbą parzystą

Równanie 2 3 (x − k)(x − k + 1) = 0 nie ma rozwiązań niewymiernych. Liczba k może być równa
A) k = 16 B) k = 4 C) k = 9 D) k = 8