Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Wyszukiwanie zadań

Z urny zawierającej kule w dwóch kolorach wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli białej jest równe 185 , a prawdopodobieństwo wybrania co najwyżej jednej kuli białej jest równe 14 15 . Wobec tego prawdopodobieństwo wybrania dokładnie jednej kuli białej jest równe
A) 1115 B) 715- C) 115 D) -6 15

Ukryj Podobne zadania

Z szuflady zawierającej piłki w dwóch kolorach wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej piłki czerwonej jest równe 1129 , a prawdopodobieństwo wybrania co najmniej jednej piłki zielonej jest równe 14 19 . Wobec tego prawdopodobieństwo wybrania dokładnie jednej piłki czerwonej jest równe
A) 129 B) 719- C) 159 D) 26 19

Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie jest jedna kula biała i 4 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) -1 15 B) 2 5 C) -7 15 D) 3 5

Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie są dwie kule białe i 3 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe
A) -8 15 B) 3 5 C) -7 15 D) 2 5

Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest siedem kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i sześć kul czarnych, w drugiej urnie są cztery kule białe i trzy kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przeciwnym przypadku – jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu, jest równe
A) -5 14 B) 9- 14 C) 5 7 D) 6 7

Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie jest jedna kula biała i 4 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe
A) -8 15 B) 3 5 C) 14 15 D) 2 5

Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie są dwie kule białe i 3 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) -8 15 B) 2 5 C) -7 15 D) 3 5

W każdym z czterech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z czterech wylosowanych kul będą niebieskie. Wtedy
A)  3 p = 8 B)  3- p = 16 C) p = 12 D) p = 14

Ukryj Podobne zadania

W pudełku znajdują się dwie kule: czarna i biała. Czterokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie trzy razy w czterech losowaniach wyciągniemy kulę koloru białego, jest równe
A) -1 16 B) 3 8 C) 1 4 D) 3 4

W każdym z pięciu pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z pięciu wylosowanych kul będą niebieskie. Wtedy
A)  3 p = 8 B)  5- p = 16 C) p = 18 D) p = 372

W pudełku znajdują się dwie kule: czarna i biała. Czterokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwa razy w czterech losowaniach wyciągniemy kulę koloru czarnego, jest równe
A) -1 16 B) 3 8 C) 1 4 D) 3 4

Dane są dwie urny z kulami. W pierwszej urnie jest 10 kul: 8 białych i 2 czarne, w drugiej jest 8 kul: 5 białych i 3 czarne. Wylosowanie każdej z urn jest jednakowo prawdopodobne. Wylosowano jedną z tych urn i wyciągnięto z niej losowo jedną kulę. Wyciągnięta kula była czarna. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowana kula pochodziła z pierwszej z tych urn, jest równe
A) 128 B) 1523- C) 283 D) -5 18

Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie urny z kulami. W pierwszej urnie jest 10 kul: 8 białych i 2 czarne, w drugiej jest 8 kul: 5 białych i 3 czarne. Wylosowanie każdej z urn jest jednakowo prawdopodobne. Wylosowano jedną z tych urn i wyciągnięto z niej losowo jedną kulę. Wyciągnięta kula była biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowana kula pochodziła z drugiej z tych urn, jest równe
A) 1138 B) 2557- C) 5507 D) -5 18

Z urny zawierającej kule w dwóch kolorach wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli białej jest równe 185 , a prawdopodobieństwo wybrania co najwyżej jednej kuli białej jest równe 14 15 . Wobec tego prawdopodobieństwo wybrania dokładnie dwóch kul białych jest równe
A) 1115 B) 715- C) 115 D) -6 15

Ukryj Podobne zadania

Z urny zawierającej kule w dwóch kolorach wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednej kuli niebieskiej jest równe 1147 , a prawdopodobieństwo wybrania co najwyżej jednej kuli niebieskiej jest równe -8 17 . Wobec tego prawdopodobieństwo wybrania dokładnie dwóch kul niebieskich jest równe
A) 11 17 B) 7 17- C)  1 17 D) -9 17

Z pudełka zwierającego losy wygrywające i przegrywające wybieramy dwa losy. Prawdopodobieństwo wylosowania co najmniej jednego losu wygrywającego jest równe 513 , a prawdopodobieństwo wybrania co najwyżej jednego losu wygrywającego jest równe -9 13 . Wobec tego prawdopodobieństwo wybrania dokładnie dwóch losów wygrywających jest równe
A)  4 13 B) 1 13- C) 12 13 D) 11 13

W pudełku znajdują się dwie kule: niebieska i czerwona. Dziewięciokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie osiem z wylosowanych kul jest tego samego koloru jest równe
A) -1- 256 B) -9- 512 C) -9- 256 D) 5112

Ukryj Podobne zadania

W pudełku znajdują się dwie kule: niebieska i czerwona. Ośmiokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie siedem z wylosowanych kul jest tego samego koloru jest równe
A) -1 16 B) 1- 32 C) -1- 128 D) 2156

W pudełku znajdują się tylko kule białe i czarne. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czarnych jest równy 3:4. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 1 4 D) 1 3

Ukryj Podobne zadania

W pudełku znajdują się tylko kule białe i czarne. Stosunek liczby kul czarnych do liczby kul białych jest równy 4:5. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe
A) 5 9 B) 4 9 C) 4 5 D) 5 4

W pudełku znajdują się tylko kule białe i kule czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 3:4. Wylosowanie każdej kuli z tego pudełka jest jednakowo prawdopodobne. Losujemy jedną kulę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że wylosowana z pudełka kula będzie biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 14 B) 13 C) 37 D) 3 4

W pudełku znajdują się tylko kule białe i kule czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 4:5. Wylosowanie każdej kuli z tego pudełka jest jednakowo prawdopodobne. Losujemy jedną kulę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że wylosowana z pudełka kula będzie biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 14 B) 15 C) 49 D) 5 9

W pojemniku są wyłącznie kule białe i czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 4 : 5. Z pojemnika losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) 4 9 B) 4 5 C) 1 9 D) 14

W woreczku są tylko koraliki białe i czerwone. Białych koralików jest cztery razy więcej niż czerwonych. Losujemy jeden koralik. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy biały koralik, jest równe
A) 1 4 B) 3 4 C) 1 5 D) 4 5

W pudełku są 4 kule białe i x kul czerwonych. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe 35 , gdy
A) x = 6 B) x = 8 C) x = 10 D) x = 12

Ukryj Podobne zadania

W pudełku jest 5 kul czerwonych i x kul żółtych. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli żółtej jest równe 34 , gdy
A) x = 10 B) x = 12 C) x = 15 D) x = 16

Z pudełka, w którym jest tylko 8 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 23 . Liczba kul czarnych jest równa
A) n = 16 B) n = 1 8 C) n = 20 D) n = 24

Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 13 . Liczba kul czarnych jest równa
A) n = 9 B) n = 2 C) n = 18 D) n = 12

W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe
A) 1 8 B) 1 5 C) -1 40 D) 315

Ukryj Podobne zadania

W pudełku jest 60 kul. Wśród nich jest 27 kul białych, 18 kul niebieskich, a pozostałe to kule żółte. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę, która nie jest niebieska, jest równe
A) -9 20 B) 7- 10 C) 1 4 D) 230

W pokoju w kilkunastu ponumerowanych workach znajdują się kolorowe piłki. Miłosz z zamkniętymi oczami wybiera losowo jeden z tych worków, a potem z wybranego worka wybiera jedną piłkę. Prawdopodobieństwo wybrania białej piłki z worka numer 1 jest równe 0,3, a prawdopodobieństwo, że Miłosz wybierze worek numer 1 jest równe 0,4. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że Miłosz wybierze worek numer 1 i z tego worka wyjmie piłkę, która nie jest biała?
A) 0,7 B) 0,9 C) 0,12 D) 0,28

W urnie zawierającej kule białe i czarne jest 60 kul. Losujemy jedną kulę. Jeśli prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 35 , to kul czarnych w tej urnie jest
A) 30 B) 24 C) 20 D) 36

W pudełku są tylko kule białe, czarne i zielone. Kul białych jest dwa razy więcej niż czarnych, a czarnych jest trzy razy więcej niż zielonych. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) 2 3 B) 2 9 C) 1 6 D) 3 5

Ukryj Podobne zadania

W pudełku są tylko kule białe, czarne i zielone. Kul białych jest dwa razy więcej niż czarnych, a czarnych jest trzy razy więcej niż zielonych. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej lub białej jest równe
A) 2 3 B) 2 9 C) -9 10 D) 3 5

W pojemniku są wyłącznie kule białe, czerwone, niebieskie i żółte. Kul białych jest tyle samo co kul niebieskich, kul czerwonych jest dwa razy więcej niż kul żółtych, a stosunek liczby kul żółtych do liczby kul niebieskich jest równy 4 : 5. Z pojemnika losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli, która nie jest czerwona jest równe
A) 17 22 B) 7 9 C) -4 11 D) 171

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy
A)  1 p = 4 B)  3 p = 8 C) p = 12 D) p = 23

Ukryj Podobne zadania

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie jedna z trzech wylosowanych kul będzie czerwona. Wtedy
A)  1 p = 4 B)  1 p = 2 C) p = 38 D) p = 23

W pudełku znajdują się kule w trzech kolorach: czerwone, białe i niebieskie, przy czym prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest dwa razy mniejsze od prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej, a prawdopodobieństwo wylosowania kuli niebieskiej jest trzy razy mniejsze od prawdopodobieństwa wylosowania kuli czerwonej. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) 35 B) 56 C) 12 D) 2 3

W pudełku znajdują się tylko kule białe, kule czerwone i kule zielone. Prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kuli zielonej jest dwa razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej i dwa razy mniejsze niż wylosowanie kuli białej. Prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kuli zielonej jest równe
A) 1 4 B) 1 3 C) 3 5 D) 27

Ukryj Podobne zadania

W pudełku znajdują się tylko kule białe, kule czerwone i kule zielone. Prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kuli czerwonej jest dwa razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej i dwa razy mniejsze niż wylosowanie kuli zielonej. Prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kuli białej jest równe
A) 1 7 B) 1 3 C) 3 5 D) 27

spinner