Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba punktów wspólnych okręgu 2 2 x + (y− 3) = 3 i prostej y = sin α , gdzie α jest kątem ostrym jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba punktów wspólnych okręgu 2 2 (x− 2) + y = 3 i prostej y = sin α , gdzie α jest kątem ostrym jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba punktów wspólnych okręgu 2 2 (x+ 2) + y = 3 i prostej x = cosα , gdzie α jest kątem ostrym jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Wskaż wartość parametru m , dla którego prosta y+ 2x + m = 0 jest styczna do okręgu o równaniu (x − 2 )2 + (y + 3)2 = 5
A) m = 6 B) √ -- m = 5 5− 1 C) m = − 6 D) m = −4

*Ukryj

Wskaż wartość parametru m , dla którego prosta y+ 2x + m = 0 jest styczna do okręgu o równaniu (x − 1 )2 + (y + 3)2 = 5
A) m = 6 B) √ -- m = 5 5− 1 C) m = − 6 D) m = 4

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 2 ) + (y − 2) = 4 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu
A) x = 0 B) y = 0 C) y = −x D) y = x

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 3 ) + (y − 4) = 16 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu
A) x = 0 B) y = 0 C) y = −x − 5 D) y = x

Okrąg o równaniu 2 2 x + y − 2 5x+ 3y = 0 przecina oś Ox w punktach
A) (0,0) i (0,− 3) B) (−5 ,0) i (5,0)
C) (25,0) i (0,0 ) D) (5,0) i (0 ,0 )

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 x + y − 2 5x+ 3y = 0 przecina oś Oy w punktach
A) (0,0) i (0,− 3) B) (0,0) i (0,3)
C) (− 5,0) i (0,0) D) (5,0) i (0,0)

Okrąg o równaniu 2 2 2 (x − 1 ) + y = r , gdzie r > 0 , ma z prostą x = 3 dwa punkty wspólne. Zatem
A) r < 2 B) r > 2 C) r = 4 D) 1 < r < 2

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 2 (x − 1) + y = r , gdzie r > 0 , nie przecina prostej x = 3 . Zatem
A) r < 2 B) r > 2 C) r = 4 D) 1 < r < 2

Okrąg o równaniu 2 2 2 (x − 1 ) + y = r , gdzie r > 0 , ma z prostą y = 3 dwa punkty wspólne. Zatem
A) r > 3 B) r < 3 C) r = 3 D) 1 < r < 3

Okrąg o równaniu 2 2 2 (x + 1 ) + y = r , gdzie r > 0 , ma z prostą x = 3 dwa punkty wspólne. Zatem
A) r < 2 B) r > 2 C) r > 4 D) 1 < r < 2

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu 2 2 (x+ 3) + (y− 1) = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

*Ukryj

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu 2 2 (x+ 2) + (y− 3) = 4 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu 2 2 (x− 3) + (y+ 1) = 16 z osiami układu współrzędnych jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Dany jest okrąg 2 2 o : (x− 1) + y = 2 i prosta l : y = x − 3 . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Prosta l przechodzi przez środek okręgu.
B) Prosta l jest rozłączna z okręgiem.
C) Prosta l jest styczna do okręgu.
D) Prosta l ma z okręgiem dwa punkty wspólne.

*Ukryj

Dany jest okrąg 2 2 o : x + (y− 2) = 2 i prosta l : y = x + 2 . Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Prosta l jest rozłączna z okręgiem.
B) Prosta l przechodzi przez środek okręgu.
C) Prosta l jest styczna do okręgu.
D) Prosta l ma z okręgiem jeden punkt wspólny.

Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y = −x + 2 z okręgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 2?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y = x − 4 z okręgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 4?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 1 ) + (y + 2) = 2 :
A) nie przecina osi Ox ,
B) nie przecina osi Oy ,
C) przechodzi przez początek układu współrzędnych,
D) przechodzi przez punkt (− 1;− 2) .

*Ukryj

Okrąg o równaniu 2 2 (x + 2 ) + (y + 1) = 2 :
A) nie przecina osi Ox ,
B) nie przecina osi Oy ,
C) przechodzi przez początek układu współrzędnych,
D) przechodzi przez punkt (− 2;− 1) .

Ile punktów wspólnych ma prosta k : x+ y+ 1 = 0 z okręgiem o : (x − 1)2 + (y − 1)2 = 1 ?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Ile punktów wspólnych ma prosta k : x+ y+ 1 = 0 z okręgiem o : (x + 3)2 + (y − 3)2 = 4 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ile punktów wspólnych ma prosta k : x+ y+ 1 = 0 z okręgiem o : (x − 1)2 + (y + 2)2 = 1 ?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0