Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma długości wszystkich przekątnych sześcianu jest równa 24. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 144 B) √ -- 1 2 3 C) 36 D) 72

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 2 6 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

*Ukryj

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 4 3 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 64

Przekątna sześcianu ma długość √ --- 2 12 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) 64 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 5 3 . Wtedy objętość tego sześcianu jest równa
A) 125 B) 75 C) √ -- 375 3 D) √ -- 125 3

Przekątna sześcianu jest równa 9. Wynika stąd, że objętość tego sześcianu jest równa
A) 243 B) √ -- 81 3 C) √ -- 54 2 D) √ -- 27 3

Przekątna sześcianu jest równa 6. Wynika stąd, że objętość tego sześcianu jest równa
A) √ -- 24 3 B) 72 C) √ -- 54 2 D) √ -- 64 8 3

Przekątna ściany sześcianu ma długość 8. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 2 3 B) √ -- 4 3 C) 2√ 6- D) 4√ 6-

*Ukryj

Przekątna ściany sześcianu ma długość 6. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 4 3 C) 2√ 6- D) 3√ 6-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 12. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 3 3 B) √ -- 6 6 C) 3√ 6- D) 6√ 3-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 10. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 10 3 B) √ -- 5 3 C) 5√ 6- D) 15√ 6-

Objętość sześcianu, w którym przekątna ściany bocznej ma długość √-2 4 , jest równa
A) 614 B) 116 C) 16 D) 64

Przekątna sześcianu jest o 2 dłuższa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 2 3 − 2 2 B) √ -- √ -- 2 3+ 2 2 C) 1 √ -- √ -- 5(2 3 − 2 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(2 3 − 2 2)

*Ukryj

Przekątna sześcianu jest o 3 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 3 3 + 3 2 B) √ -- √ -- 3 3− 3 2 C) 1 √ -- √ -- 5(3 3 + 3 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(3 3 − 3 2)

Przekątna sześcianu jest o 5 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 5 3 + 2 B) √ -- √ -- 5( 3− 2 2) C) √ 3-+ √ 2- D) 5√ 3+ 5√ 2-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 24 B) √ -- 12 2 C) 12 D) 16√ 2-

Przekątna sześcianu jest o 3 dłuższa od długości jego krawędzi. Długość krawędzi sześcianu jest równa
A) √ - 3--3−3 2 B) √ - 3--3+3 2 C) √ -- 3 3 + 3 D) √ -- 3 + 3

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 2 6 . Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu wynosi
A) √ -- 16 2 B) √ -- 8 2 C) 24 √ 2- D) 48

Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 54 B) 36 C) 18 D) 12

*Ukryj

Przekątna sześcianu ma długość 8. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 128 B) 64 C) √83 D) 64 3

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 4 3 . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) 96 B) √ -- 24 3 C) 192 D) √ -- 16 3

Długość przekątnej sześcianu jest równa 6. Stąd wynika, że pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 72 B) 48 C) 152 D) 108

Jeżeli długość przekątnej sześcianu wynosi 3, to pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) √ -- 18 2 B) 24 C) 18 √ 3- D) 18

Przekątna sześcianu ma długość √ --- 12 . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) √ -- 24 3 B) 24 C) 12 D) √ -- 16 3