Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana przekątna

Wyszukiwanie zadań

Suma długości wszystkich przekątnych sześcianu jest równa 24. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 144 B) √ -- 1 2 3 C) 36 D) 72

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 2 6 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

Ukryj Podobne zadania

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 5 3 . Wtedy objętość tego sześcianu jest równa
A) 125 B) 75 C) √ -- 375 3 D) √ -- 125 3

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 4 3 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 64

Przekątna sześcianu jest równa 9. Wynika stąd, że objętość tego sześcianu jest równa
A) 243 B) √ -- 81 3 C) √ -- 54 2 D) √ -- 27 3

Przekątna sześcianu ma długość √ --- 2 12 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) 64 B) √ -- 8 6 C) √ -- 16 2 D) 48

Przekątna sześcianu jest równa 6. Wynika stąd, że objętość tego sześcianu jest równa
A) √ -- 24 3 B) 72 C) √ -- 54 2 D) √ -- 64 8 3

Przekątna ściany sześcianu ma długość 8. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 2 3 B) √ -- 4 3 C) 2√ 6- D) 4√ 6-

Ukryj Podobne zadania

Przekątna ściany sześcianu ma długość 6. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 4 3 C) 2√ 6- D) 3√ 6-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 10. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 10 3 B) √ -- 5 3 C) 5√ 6- D) 15√ 6-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 12. Przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 3 3 B) √ -- 6 6 C) 3√ 6- D) 6√ 3-

Objętość sześcianu, w którym przekątna ściany bocznej ma długość √-2 4 , jest równa
A) 614 B) 116 C) 16 D) 64

Ukryj Podobne zadania

Przekątna ściany sześcianu ma długość √ -- 2 2 . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 B) 24 C) √- 1696- D) √ -- 16 2

Przekątna sześcianu jest o 2 dłuższa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 2 3 − 2 2 B) √ -- √ -- 2 3+ 2 2 C) 1 √ -- √ -- 5(2 3 − 2 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(2 3 − 2 2)

Ukryj Podobne zadania

Przekątna sześcianu jest o 3 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 3 3 + 3 2 B) √ -- √ -- 3 3− 3 2 C) 1 √ -- √ -- 5(3 3 + 3 2) D) 1 ∘ -----√--- 5(3 3 − 3 2)

Przekątna sześcianu jest o 5 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A) √ -- √ -- 5 3 + 2 B) √ -- √ -- 5( 3− 2 2) C) √ 3-+ √ 2- D) 5√ 3+ 5√ 2-

Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 24 B) √ -- 12 2 C) 12 D) 16√ 2-

Przekątna sześcianu jest o 3 dłuższa od długości jego krawędzi. Długość krawędzi sześcianu jest równa
A) √ - 3--3−3 2 B) √ - 3--3+3 2 C) √ -- 3 3 + 3 D) √ -- 3 + 3

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 2 6 . Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu wynosi
A) √ -- 16 2 B) √ -- 8 2 C) 24 √ 2- D) 48

Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 54 B) 36 C) 18 D) 12

Ukryj Podobne zadania

Długość przekątnej sześcianu jest równa 6. Stąd wynika, że pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 72 B) 48 C) 152 D) 108

Przekątna sześcianu ma długość 8. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 128 B) 64 C) √83 D) 64 3

Jeżeli długość przekątnej sześcianu wynosi 3, to pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) √ -- 18 2 B) 24 C) 18 √ 3- D) 18

Przekątna sześcianu ma długość √ -- 4 3 . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) 96 B) √ -- 24 3 C) 192 D) √ -- 16 3

Przekątna sześcianu ma długość √ --- 12 . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) √ -- 24 3 B) 24 C) 12 D) √ -- 16 3

spinner