Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja f(x) = (6 − 2m )x + 5 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,3) B) m ∈ (−∞ ,− 3) C) m ∈ (3,+ ∞ ) D) m ∈ (− 3,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja y = (6 + 3m )x − 7 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,2) B) m ∈ (−∞ ,− 2) C) m ∈ (2,+ ∞ ) D) m ∈ (− 2,+ ∞ )

Funkcja y = − 2 + (2m + 14)x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,7) B) m ∈ (−∞ ,− 7) C) m ∈ (7,+ ∞ ) D) m ∈ (− 7,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x) = − (m + 1)x + m − 1 jest rosnąca dla
A) m > − 1 B) m < −1 C) m > 1 D) m < 1

Funkcja f(x) = (k + 2)x − 3 jest malejąca jeśli
A) k ≤ − 2 B) k > 2 C) k ≥ − 2 D) k < − 2

Funkcja f(x) = (3 − m )x + 12 jest malejąca, gdy
A) m > − 12 B) m < 3 C) m > 3 D) m < 12

Funkcja f(x) = (m − 2)x − 11 jest rosnąca, gdy
A) m > 2 B) m > 0 C) m < 13 D) m < 11

Dana jest funkcja √ -- f (x) = (1 − 3m )x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ - m < -33 B) √ -- m < 3 C) √-3 m > 3 D) √ -- m > 3

*Ukryj

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem √ -- f (x) = (m 5− 1)x + 3 . Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) √1- m > 5 B) √ -- m > 1 − 5 C) √ -- m < 5 − 1 D) m < √1- 5

Dana jest funkcja √ -- f (x) = (1 + 2m )x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ -- m < − 2 B) √- m < − 22- C) √-2 m > − 2 D) √ -- m > − 2

Dana jest funkcja √ -- f (x) = ( 3m − 1)x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ - m < -33 B) √ -- m < 3 C) √-3 m > 3 D) √ -- m > 3

Funkcją malejącą jest funkcja
A) y = 2x − 11 B) y = 1 1− 2x C) y = − 11 D) y = 0 ,1x

*Ukryj

Funkcją malejącą jest funkcja
A) y = 5− x B) y = − 7 C) y = 0 ,5x − 11 D) y = x2

Funkcją rosnącą jest funkcja
A) y = 9 B) y = 11 − 2x C) y = x9 D) y = − 0,1x

Funkcja liniowa f(x ) = (|a − 1| − 3)x jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (4,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x ) = (|a − 1| − 3)x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (4,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x ) = (|a + 1| − 3)x jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (2,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x) = ax+ x − 2 jest malejąca. Wynika stąd, że
A) a > 1 B) a < 0 C) a < −1 D) a > − 1

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 1)x + 2 jest rosnąca wtedy, gdy
A) m ∈ (0,+ ∞ ) B) m ∈ (−∞ ,− 1 )∪ (1,+ ∞ ) C) m ∈ (−1 ,1) D) m ∈ {− 1,1}

*Ukryj

Funkcja liniowa 2 f(x) = (k − 1 )x− 5 jest malejąca dla
A) k ∈ ⟨− 1,1⟩ B) k ∈ R ∖ {− 1,1} C) k ∈ R ∖ ⟨− 1,1⟩ D) k ∈ (− 1,1)

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 4)x + 2 jest malejąca, gdy
A) m ∈ {− 2,2} B) m ∈ (− 2,2) C) m ∈ (− ∞ ,− 2) D) m ∈ (2,+ ∞ )

Funkcja liniowa 2 f(x) = (9− k )x+ 4 jest rosnąca wtedy, gdy
A) k ∈ (3,+ ∞ ) B) k ∈ (− 3,3) C) k ∈ (− ∞ ,3) D) k ∈ { − 3,3}

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 1)x + 2 jest malejąca wtedy, gdy
A) m ∈ (0,+ ∞ ) B) m ∈ (−∞ ,− 1 )∪ (1,+ ∞ ) C) m ∈ (−1 ,1) D) m ∈ {− 1,1}

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem √ -- f (x) = m 3(x − 1) + 3x . Ta funkcja jest malejąca dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) √3- m > − 3 B) √ -- m < − 3 C) √ -- m > 3 − 1 D) √- m < − -3- 3

*Ukryj

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem √ -- f (x) = m 2(x − 1) + 2x . Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) √2- m < − 2 B) √ -- m < 2 − 1 C) -- m > − √ 2 D) √- m > − -2- 2

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa 2 4 f(x ) = −x + m + m x + 2 jest malejąca.
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 1 2 D) m = 2

*Ukryj

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa 2 4 f(x ) = −x + m + m x − 2 jest rosnąca.
A) m = − 12 B) m = − 1 C) m = 1 2 D) m = 2

Funkcja liniowa f(x) = ax+ b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) a > 0 i b > 0 B) a < 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a > 0 i b < 0

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x) = ax+ b jest malejąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) a > 0 i b > 0 B) a < 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a > 0 i b < 0

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa f(x ) = (m − 1)x + 6 jest rosnąca
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2

*Ukryj

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa f(x ) = (m + 3)x − 2 jest malejąca
A) m = 2 B) m = 0 C) m = − 4 D) m = − 3

Funkcja 2 f(x) = (m − m )x + 5 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = 1 B) m = 0 C) m = 1 lub m = 0 D) m = − 1 lub m = 0

*Ukryj

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa określona wzorem f (x) = (m + 1)x− 3 jest stała.
A) m = 1 B) m = − 2 C) m = 3 D) m = − 1

Funkcja 2 f(x) = (m − 4)x + 1 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = 4 B) m = 2 C) m = 2 lub m = − 2 D) m = − 4 lub m = 4

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa określona wzorem f (x) = (m − 1)x+ 3 jest stała.
A) m = 1 B) m = 2 C) m = 3 D) m = − 1

Funkcja 2 f(x) = (m + m )x + 7 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 lub m = 0 D) m = − 1 lub m = 0

Funkcja 2 f(x) = 7 − (m + m )x jest funkcją stałą. Wynika stąd, że
A) m = 1 B) m = 0 C) m = 1 lub m = 0 D) m = − 1 lub m = 0

Funkcja f(x) = (1 − m )x + (1 − x)m jest rosnąca, gdy
A) m > 1 B) m > 12 C) m < 1 D) m < 1 2