Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Cyfry

Wyszukiwanie zadań

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017?
A) 2016 B) 2017 C) 1016 D) 1017

Ukryj Podobne zadania

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych większych niż 2018?
A) 7979 B) 7980 C) 7981 D) 7982

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 0?
A) 162 B) 90 C) 171 D) 172

Ukryj Podobne zadania

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o różnych cyfrach, których iloczyn cyfr jest równy 0?
A) 1728 B) 504 C) 720 D) 1512

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, których kolejne cyfry tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 2 lub 12 ?
A) 4 B) 16 C) 8 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których kolejne cyfry tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2 lub − 2 ?
A) 7 B) 6 C) 12 D) 9

Liczba wszystkich sposobów utworzenia liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0 ,1,2,3,4,5} jest równa
A) 120 B) 100 C) 60 D) 60

Ukryj Podobne zadania

Ile jest wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?
A) 60 B) 125 C) 120 D) 95

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest
A) 900 B) 729 C) 648 D) 512

Liczb pięciocyfrowych, które można zapisać tylko za pomocą cyfr 0 i 1, jest
A) 5 B) 10 C) 16 D) 32

Aby odblokować telefon komórkowy należy użyć czterocyfrowego kodu PIN. Paweł ustalił, że jego kod PIN na parzystych miejscach będzie miał cyfrę nieparzystą, a na nieparzystych miejscach cyfrę parzystą oraz cyfry nie będą się powtarzać. Ile różnych kodów PIN może utworzyć Paweł?
A) 400 B) 300 C)  4 2 ⋅5 D) 2 ⋅45

Wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych większych od 300 o wszystkich cyfrach parzystych jest
A) 6 ⋅10 ⋅10 B) 3 ⋅10 ⋅10 C) 6 ⋅5⋅5 D) 3 ⋅5⋅ 5

Wszystkich liczb naturalnych sześciocyfrowych nieparzystych jest
A) 9 ⋅5 ⋅104 B) 9 ⋅2⋅ 104 C) 5 ⋅105 D) 4 ⋅10 6

Liczba wszystkich dodatnich liczb czterocyfrowych nieparzystych, w których zapisie nie występują cyfry 1 i 2, jest równa
A) 7 ⋅8⋅ 8⋅5 B) 8⋅7 ⋅6 ⋅5 C) 7 ⋅8⋅8 ⋅4 D) 8⋅ 7⋅7 ⋅4

Wszystkich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie występują cyfry: 1, 2, 4, 8, 3, jest
A) 200 B) 625 C) 250 D) 500

Wszystkich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie występują cyfry: 5, 2, 4, 8, 7, jest
A) 500 B) 625 C) 250 D) 200

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5, jest
A) 12 B) 36 C) 162 D) 243

Liczba wszystkich dodatnich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie występują cyfry 0 i 2, jest równa
A) 8 ⋅8⋅ 8⋅3 B) 8⋅7 ⋅6 ⋅3 C) 8 ⋅10⋅ 10⋅ 4 D) 9 ⋅8⋅ 7⋅4

Liczba wszystkich dodatnich liczb pięciocyfrowych, które są podzielne przez 3, i których cyfry należą do zbioru {0,1 ,2 } , jest równa
A) 81 B) 54 C) 162 D) 243

Liczb naturalnych siedmiocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie raz cyfra 7, dokładnie dwa razy cyfra 4, nie występuje cyfra zero, a pozostałe cyfry są między sobą różne jest
A) (7)⋅ (6) ⋅7 ⋅6⋅5 ⋅4 1 2 B) (7) ⋅(6)+ 7 ⋅6 ⋅5 ⋅4 1 2 C)  7 6 7 (1)⋅(2) ⋅(4) D)  7 6 4 (1)⋅(2) ⋅7

Strona 2 z 2
spinner