Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych, większych 43080, utworzonych wyłącznie z cyfr 1, 2, 3, 4 przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 48 B) 15 C) 128 D) 192

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych, większych 53079, utworzonych wyłącznie z cyfr 2, 3, 4, 5 przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 48 B) 15 C) 128 D) 192

Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 tworzymy sześciocyfrowe liczby o niepowtarzających się cyfrach w taki sposób, że cyfry parzyste zapisane są obok siebie. Powstało w ten sposób
A) 36 liczb B) 132 liczby C) 144 liczby D) 720 liczb

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 70?
A) 60 B) 36 C) 12 D) 125

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych większych od 27 , które mają dwie różne cyfry?
A) 63 B) 72 C) 65 D) 18

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 6 3 , które mają dwie różne cyfry?
A) 45 B) 48 C) 63 D) 58

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych większych od 694, które mają trzy różne cyfry?
A) 216 B) 219 C) 221 D) 246

Ile jest nieujemnych liczb całkowitych mniejszych niż  8 10 , które są zapisane wyłącznie przy użyciu cyfr 0, 1 i 2?
A) 19683 B) 59049 C) 6561 D) 512

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

*Ukryj

Liczb dwucyfrowych większych od 50 o nieparzystych cyfrach jest
A) 12 B) 25 C) 49 D) 15

Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
A) 90 B) 81 C) 82 D) 80

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są nieparzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których iloczyn cyfr jest równy 0?
A) 59049 B) 30951 C) 3439 D) 6561

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

*Ukryj

Ze zbioru {0,1,2,5,7} losujemy jedną liczbę, zapisujemy ją, a następnie bez zwracania losujemy i zapisujemy drugą. Ile w ten sposób otrzymamy liczb dwucyfrowych?
A) 20 B) 16 C) 12 D) 10

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są większe od 4 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

Ile jest wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 500 utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9 (cyfry mogą się powtarzać)?
A) 125 B) 80 C) 75 D) 50

Liczb naturalnych trzycyfrowych, w zapisie których każda cyfra występuje co najwyżej raz oraz suma cyfry setek i cyfry jedności jest równa 4, jest
A) mniej niż 24 B) dokładnie 24 C) dokładnie 32 D) więcej niż 32

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1 ,2 ,3,7,8,9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest
A) 108 B) 60 C) 40 D) 299

*Ukryj

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, mniejszych od 600, w których każda cyfra należy do zbioru {1 ,2 ,3,6,8,9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest
A) 108 B) 60 C) 40 D) 299

Ile jest liczb naturalnych dwudziestocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 25?
A) 380 B) 190 C) 250 D) 500

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest dodatnią liczbą złożoną?
A) 59029 B) 59028 C) 89980 D) 89979

Ile liczb o różnych cyfrach i większych od 6000 można utworzyć z cyfr 6,2,3 ,5 ?
A) 24 B) 18 C) 6 D) 30

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych, większych 3200, utworzonych wyłącznie z cyfr 1, 2, 3, przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 9 B) 6 C) 18 D) 27

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych, większych 3000, utworzonych wyłącznie z cyfr 1, 2, 3, przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 27

Ania wyjeżdżając na wakacje zamknęła walizkę za pomocą kodu czterocyfrowego. Pamiętała, że druga liczba jest liczbą pierwszą mniejszą od 7, trzecia jest liczbą nieparzystą, a czwarta to 5, ale zapomniała pierwszej liczby. Ile maksymalnie prób musi wykonać, aby otworzyć walizkę?
A) 9 ⋅4⋅ 5⋅5 B) 10⋅ 3⋅5 ⋅1 C) 10 ⋅4⋅ 5⋅1 D) 9 ⋅3⋅ 5⋅5

*Ukryj

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których cyfrą jedności jest 4, cyfra setek jest liczba nieparzystą, a cyfra tysięcy jest liczbą podzielną przez 3 jest
A) 9 ⋅4⋅ 5⋅9 ⋅4 B) 9 ⋅4 ⋅5⋅ 10⋅1 C) 10 ⋅4 ⋅5⋅1 0⋅1 D) 9 ⋅3⋅ 5⋅10 ⋅1

Kasia przygotowała 6 karteczek w ten sposób, że na każdej karteczce napisana jest jedna cyfra. Ile różnych liczb 6 cyfrowych można utworzyć kładąc obok siebie te karteczki, jeżeli na karteczkach napisane są cyfry: 1, 1, 2, 3, 4, 5?
A) 120 B) 320 C) 360 D) 720

Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest różny od 49?
A) 899 970 B) 899 969 C) 899 985 D) 899 984

Liczb trzycyfrowych o jednakowej cyfrze setek i jedności jest
A) 900 B) 90 C) 100 D) 300

*Ukryj

Liczb czterocyfrowych o jednakowej cyfrze setek i jedności jest
A) 9000 B) 3000 C) 900 D) 28

Ośmiocyfrowe numery telefonów w pewnym mieście są tworzone z cyfr 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 przy czym numery nie mogą zaczynać się od cyfr 0, 9. Ile najwięcej takich numerów telefonicznych można utworzyć?
A) 96 B) 10 8 ⋅107 C)  10 10 8 − 7 D)  8 7 1 0 − 2⋅10

*Ukryj

Siedmiocyfrowe numery telefonów w pewnym mieście są tworzone z cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, przy czym numery nie mogą zaczynać się od cyfr 0, 1, 9. Ile najwięcej takich numerów telefonicznych można utworzyć?
A)  5 9 B)  7 6 10 − 3 ⋅10 C)  10 10 7 − 6 D)  6 7 1 0 ⋅10

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych o sumie cyfr równej 3?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 4?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

Strona 1 z 2>