Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Dzielenie z resztą/Przez stopnia 1

Wyszukiwanie zadań

Suma reszt jakie otrzymujemy dzieląc wielomian 2 W (x) = (x + qx + p)(x − q ) przez dwumiany √ -- √ -- (x + 3 − 2) i √ -- √ -- (x + 2 − 3) jest równa (− 4p) , gdzie p ⁄= 0 . Oblicz W (2) .

Dla jakich wartości m reszta z dzielenia wielomianu 3 2- 2 W (x) = x − m x + mx − 2 przez dwumian x − 2 jest mniejsza lub równa 6?

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości m reszta z dzielenia wielomianu 3 2 5- W (x ) = x − 3x − m x + 3m − 1 przez dwumian (x − 3) jest niewiększa od 3?

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + x − 5x + 3 .

 • Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian (x + 1) .
 • Oblicz miejsca zerowe tego wielomianu.
 • Rozwiąż nierówność W (x) > (x − 1)2 .

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 4x − 6x − (5m + 1)x − 2m przez dwumian x+ 2 jest równa (− 30 ) . Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W (x) ≥ 0 .

Reszta z dzielenia wielomianu W (x) przez x − 5 jest równa 4. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W (x + 3) przez wielomian x − 2 .

Ukryj Podobne zadania

Reszta z dzielenia wielomianu W (x) przez x − 2 jest równa 7. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W (x + 1) przez wielomian x − 1 .

Reszta z dzielenia wielomianu W (x) przez trójmian kwadratowy P (x) = x2 + 2x − 8 jest równa R (x) = − 5x + 2 . Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian (x + 4) .

Dla jakich wartości parametru k reszta z dzielenia wielomianu W (x) = x5 + (k3 + 3k2)x3 − 2(k2 + 2k)x − k przez dwumian x− 1 jest nie większa od (–2)?

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = 2x + ax − 13x+ b . Liczba 3 jest jednym z pierwiastków tego wielomianu. Reszta z dzielenia wielomianu W (x ) przez (x + 2) jest równa 20. Oblicz współczynniki a i b oraz pozostałe pierwiastki wielomianu W (x) .

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 4x − 5x − 23x + m przez dwumian x + 1 jest równa 20. Oblicz wartość współczynnika m oraz pierwiastki tego wielomianu.

Ukryj Podobne zadania

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 6x + (m + 4)x − 2x − 1 przez dwumian x− m jest równa 8. Oblicz wartość m oraz pierwiastki tego wielomianu.

Reszty z dzielenia wielomianu 4 3 2 W (x) = x + bx + cx przez dwumiany (x − 2) i (x − 3 ) są odpowiednio równe (− 8) oraz (− 18) . Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W przez dwumian (x − 4 ) .

Dla jakich wartości parametru m reszta z dzielenia wielomianu

 17 15 10 2 x − mx + (m − 2)x + 2x+ m − 2

przez dwumian x − 1 jest równa 3?

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości parametru k reszta z dzielenia wielomianu

 2 30 20 W (x) = k x − 60x − 12k− 2

przez dwumian x − 1 jest równa 2?

Reszta z dzielenia wielomianu 9 2 7 2 W (x) = x + 4a x + 12ax + 6x przez dwumian (x+ 1) jest równa 2. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W (x) przez dwumian (x − 1) .

Przy dzieleniu wielomianu W (x ) przez dwumian (x − 1) otrzymujemy iloraz Q (x) = 8x2 + 4x − 14 oraz resztę R (x) = − 5 . Oblicz pierwiastki wielomianu W (x) .

Niech ciąg (an) , dla n ≥ 1 , będzie resztą z dzielenia wielomianu Wn (x ) = (2x2 − 3x − 5,5)n przez dwumian (x+ 1) . Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (an) .

Reszta z dzielenia wielomianu 3 m m −1 W (x) = 4x + (1 − 2 )x − 4 + 3 przez dwumian (x+ 1) jest równa -2.

 • Wyznacz wartość parametru m .
 • Dla wyznaczonej wartości parametru m rozwiąż nierówność W (x) ≥ 0 .

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 3 W (x) = x − 2x + ax + 4 przez dwumian x − 2 jest równa 1. Oblicz wartość współczynnika a .

Ukryj Podobne zadania

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 2 W (x) = x + ax − 2x − 3 przez dwumian x + 2 jest równa 1. Oblicz wartość współczynnika a .

Reszta z dzielenia wielomianu 5 4 3 2 P(x) = x + ax + bx + cx + dx + 1 przez dwumian (x− 3) jest równa 1. Wykaż, że jeżeli liczby a,b,c,d są liczbami całkowitymi to wielomian P (x) nie ma pierwiastków wymiernych.

Reszty z dzielenia wielomianu 4 2 W (x) = x − px − 4x + q przez dwumiany (1 − 2x ) i (3x− 1) są odpowiednio równe − 196 i 1081- . Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W przez dwumian (3 − 2x ) .

Strona 1 z 2
spinner