Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Dana suma

Wyszukiwanie zadań

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = 10 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa 14. Zatem
A) n = 2 B) liczba n+ 3 dzieli się przez 5 C) n = 3 D) n = 4

Ukryj Podobne zadania

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = − 3 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa − 11 7 . Zatem
A) n = 9 B) n = 8 C) n = 10 D) n = 12

Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wynosi 5, a trzeci wyraz jest równy 7. Wówczas
A) a5 = 1 1 B) a5 = 12 C) a = 13 5 D) a = 14 5

Ukryj Podobne zadania

Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wynosi 7, a trzeci wyraz jest równy 5. Wówczas
A) a5 = 7 B) a5 = 9 C) a = 3 5 D) a = 1 5

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 3n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 24 B) 15 C) 6 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 3n + 3n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 3 C) 12 D) 15

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wyraża się wzorem Sn = n2 + 5n (n ∈ N + ). Drugi wyraz ciągu (an) jest równy
A) 2 B) 8 C) 12 D) 14

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10

Jeśli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 2n2 + n , to wartość trzeciego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 8 B) 10 C) 11 D) 21

Suma częściowa ciągu arytmetycznego jest wyrażona wzorem  3n2+-7n Sn = 2 . Wobec tego:
A) a1 = 4 B) a1 = 5 C) a = 1 3 2 D) a = 2 4 3

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 2n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 20 B) 16 C) 12 D) 8

Jeżeli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 4n2 − n , to wartość piątego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 33 B) 35 C) 60 D) 95

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + 2n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 4 B) 8 C) 12 D) 24

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 2n2 − 8n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 + 6n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -6 B) 14 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 − 7n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 5n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) -5 B) -3 C) 1 D) 2

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = 2n2 + 4n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) 4 B) − 2 C) − 4 D) 2

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 3n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) − 2 B) − 3 C) 2 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek a3 + a5 = 56 . Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 28 B) 29 C) 33 D) 40

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a11 + a15 = 13 . Wtedy
A) a13 = 13 B) a13 = 26 C) a = 6,5 13 D) a = 12,5 13

Dla ciągu arytmetycznego (an ) , określonego dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 + a5 + a6 = 12 . Wtedy
A) a5 = 4 B) a5 = 3 C) a = 6 5 D) a = 5 5

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek a3 + a5 = 58 . Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 28 B) 29 C) 33 D) 40

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a7 + a8 + a9 = 201 9 . Suma a6 + a10 jest równa
A) 673 B) 1346 C) 1009,5 D) 2019

Wszystkie wyrazy rosnącego ciągu arytmetycznego (an) , gdzie n ≥ 1 są dodatnimi liczbami całkowitymi. Jeżeli a 2 + a6 = 8 , to suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) 45 B) 66 C) 55 D) 48

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a10 + a13 + a16 = 57 . Wtedy wartość wyrażenia a39 − 2a26 jest równa
A) − 19 B) − 17 C) 13 D) 19

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 18. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 21. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 24. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 8 D) 7

W ciągu arytmetycznym (an) dane są a1 = − 5 , a22 = 4 i a 92 = 34 . Wtedy suma

a22 + a23 + a24 + ⋅⋅⋅ + a91

jest równa
A) 1293 B) 1315 C) 1311 D) 1345

Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) jest równa 35. Pierwszy wyraz a1 tego ciągu jest równy 3. Wtedy
A) a10 = 72 B) a10 = 4 C) a = 32- 10 5 D) a = 32 10

Ukryj Podobne zadania

Suma dwunastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest równa 42. Pierwszy wyraz a1 tego ciągu jest równy 4. Wtedy
A) a12 = 3141 B) a12 = − 111 C) a = 32 12 11 D) a = 3 12

Suma pierwszego i szóstego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 13 . Wynika stąd, że suma trzeciego i czwartego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 13 B) 12 C) 7 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Suma pierwszego i siódmego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 17 . Wynika stąd, że suma trzeciego i piątego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 7 B) 16 C) 17 D) 6

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 2a3 = a2 + a 1 + 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 0 B) 13 C) 12 D) 1

Ukryj Podobne zadania

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 3a4 = a3 + 2a 2 + 4 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 43 B) 1 C) 23 D) 4 5

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 3a3 = a2 + 2a 1 + 4 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 4 B) 43 C) 2 D) 4 5

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 2a4 = a3 + a 2 + 2 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 12 B) 1 C) 23 D) 0

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 4a5 = a7 + a 1 + a3 + a2 − 7 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) − 1 B) − 275 C) − 4 7 D) 2

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a suma jego pięciu początkowych wyrazów wynosi 55. Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

Ukryj Podobne zadania

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 7, suma siedmiu początkowych wyrazów ciągu jest równa (− 1 4) . Czwarty wyraz ciągu jest równy
A) − 11 B) − 3 C) − 2 D) 16

Suma dwudziestu początkowych wyrazów pewnego ciągu arytmetycznego jest 6 razy większa od sumy dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu. Wynika stąd, że suma drugiego i czwartego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 0 B) 2 C) 8 D) 6

W ciągu arytmetycznym (an) dla n ≥ 1 , a1 = 1 3 oraz a 1 + a2 + a3 = 4 8 . Wtedy suma a4 + a5 + a 6 jest równa
A) 48 B) 96 C) 75 D) 58

spinner