Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = 10 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa 14. Zatem
A) n = 2 B) liczba n+ 3 dzieli się przez 5 C) n = 3 D) n = 4

*Ukryj

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = − 3 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa − 11 7 . Zatem
A) n = 9 B) n = 8 C) n = 10 D) n = 12

Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wynosi 5, a trzeci wyraz jest równy 7. Wówczas
A) a5 = 1 1 B) a5 = 12 C) a = 13 5 D) a = 14 5

*Ukryj

Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wynosi 7, a trzeci wyraz jest równy 5. Wówczas
A) a5 = 7 B) a5 = 9 C) a = 3 5 D) a = 1 5

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 3n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 24 B) 15 C) 6 D) 2

*Ukryj

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 3n + 3n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 3 C) 12 D) 15

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10

Suma częściowa ciągu arytmetycznego jest wyrażona wzorem  3n2+-7n Sn = 2 . Wobec tego:
A) a1 = 4 B) a1 = 5 C) a = 1 3 2 D) a = 2 4 3

Jeżeli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 4n2 − n , to wartość piątego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 33 B) 35 C) 60 D) 95

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wyraża się wzorem Sn = n2 + 5n (n ∈ N + ). Drugi wyraz ciągu (an) jest równy
A) 2 B) 8 C) 12 D) 14

Jeśli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 2n2 + n , to wartość trzeciego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 8 B) 10 C) 11 D) 21

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem  2 Sn = 2n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 20 B) 16 C) 12 D) 8

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + 2n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 4 B) 8 C) 12 D) 24

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 2n2 − 8n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

*Ukryj

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 + 6n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -6 B) 14 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 5n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) -5 B) -3 C) 1 D) 2

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 3n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) − 2 B) − 3 C) 2 D) 1

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 − 7n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = 2n2 + 4n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) 4 B) − 2 C) − 4 D) 2

W ciągu arytmetycznym mamy a2 + a6 = 16 . Oblicz a 4 .
A) 8 B) 16 C) 4 D) 12

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a11 + a15 = 13 . Wtedy
A) a13 = 13 B) a13 = 26 C) a = 6,5 13 D) a = 12,5 13

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a3 + a4 + a5 = 15 . Wtedy
A) a4 = 5 B) a4 = 6 C) a = 3 4 D) a = 4 4

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a5 + a6 + a7 = 51 . Wtedy
A) a6 = 1 9 B) a6 = 15 C) a = 51 6 D) a = 17 6

Dla ciągu arytmetycznego (an ) , określonego dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 + a5 + a6 = 12 . Wtedy
A) a5 = 4 B) a5 = 3 C) a = 6 5 D) a = 5 5

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek a3 + a5 = 58 . Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 28 B) 29 C) 33 D) 40

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek a3 + a5 = 56 . Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 28 B) 29 C) 33 D) 40

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a7 + a8 + a9 = 201 9 . Suma a6 + a10 jest równa
A) 673 B) 1346 C) 1009,5 D) 2019

Wszystkie wyrazy rosnącego ciągu arytmetycznego (an) , gdzie n ≥ 1 są dodatnimi liczbami całkowitymi. Jeżeli a 2 + a6 = 8 , to suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) 45 B) 66 C) 55 D) 48

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a10 + a13 + a16 = 57 . Wtedy wartość wyrażenia a39 − 2a26 jest równa
A) − 19 B) − 17 C) 13 D) 19

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 18. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 21. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Suma tych liczb jest równa 24. Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 6 B) 5 C) 8 D) 7

W ciągu arytmetycznym (an) dane są a1 = − 5 , a22 = 4 i a 92 = 34 . Wtedy suma

a22 + a23 + a24 + ⋅⋅⋅ + a91

jest równa
A) 1293 B) 1315 C) 1311 D) 1345

Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) jest równa 35. Pierwszy wyraz a1 tego ciągu jest równy 3. Wtedy
A) a10 = 72 B) a10 = 4 C) a = 32- 10 5 D) a = 32 10

*Ukryj

Suma dwunastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest równa 42. Pierwszy wyraz a1 tego ciągu jest równy 4. Wtedy
A) a12 = 3141 B) a12 = − 111 C) a = 32 12 11 D) a = 3 12

Suma pierwszego i szóstego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 13 . Wynika stąd, że suma trzeciego i czwartego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 13 B) 12 C) 7 D) 6

*Ukryj

Suma pierwszego i siódmego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 17 . Wynika stąd, że suma trzeciego i piątego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 7 B) 16 C) 17 D) 6

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 2a3 = a2 + a 1 + 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 0 B) 13 C) 12 D) 1

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 2a4 = a3 + a 2 + 2 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 12 B) 1 C) 23 D) 0

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 3a3 = a2 + 2a 1 + 4 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) 4 B) 43 C) 2 D) 4 5

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek 4a5 = a7 + a 1 + a3 + a2 − 7 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) − 1 B) − 275 C) − 4 7 D) 2

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a suma jego pięciu początkowych wyrazów wynosi 55. Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 7, suma siedmiu początkowych wyrazów ciągu jest równa (− 1 4) . Czwarty wyraz ciągu jest równy
A) − 11 B) − 3 C) − 2 D) 16

Suma dwudziestu początkowych wyrazów pewnego ciągu arytmetycznego jest 6 razy większa od sumy dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu. Wynika stąd, że suma drugiego i czwartego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 0 B) 2 C) 8 D) 6

W ciągu arytmetycznym (an) dla n ≥ 1 , a1 = 1 3 oraz a 1 + a2 + a3 = 4 8 . Wtedy suma a4 + a5 + a 6 jest równa
A) 48 B) 96 C) 75 D) 58