Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Pole

Wyszukiwanie zadań

Obwód podstawy stożka wynosi 2π cm . Tworząca stożka jest 6 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Ukryj Podobne zadania

Obwód podstawy stożka wynosi 6π cm . Tworząca stożka jest 4 razy dłuższa od jego promienia podstawy. Zatem pole powierzchni całkowitej tego stożka jest równe
A) 12π cm 2 B) 15π cm 2 C) 2 36π cm D) 2 45π cm

Z koła o promieniu 12 wycięto dwa wycinki odpowiadające kątom środkowym 19 ∘ i 57∘ .


PIC


Następnie sklejono dwa stożki, których powierzchnie boczne utworzone zostały z otrzymanych wycinków. Ile razy pole podstawy większego z otrzymanych stożków jest większe od pola podstawy mniejszego stożka?
A) 3 B) 6 C) 9 D) √ -- 3

Pole powierzchni bocznej stożka wynosi 18π . Jeżeli przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, to pole tego przekroju jest równe:
A) 9π B) √ -- 9 3 C) 18 √ 3- D) 18 π

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni bocznej stożka wynosi 8π . Jeżeli przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, to pole tego przekroju jest równe:
A) 4π B) √ -- 8 3 C) 4√ 3- D) 8π

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe
A) 9π B) 12π C) 15 π D) 16π

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 12 i promieniu podstawy 5 jest równe
A) 130 π B) 253 π C) 65π 3 D) 65π

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 12 i 5 obrócono wokół krótszego boku. Pole powierzchni bocznej tak otrzymanej bryły jest równe
A) 60π B) 156 π C) 24 0π D) 144π

Ukryj Podobne zadania

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 8 i 6 obrócono wokół dłuższej przyprostokątnej. Pole powierzchni bocznej tak otrzymanej bryły jest równe
A) 80π B) 96π C) 60 π D) 48π

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 12 i 5 obrócono wokół dłuższej przyprostokątnej. Pole powierzchni bocznej tak otrzymanej bryły jest równe
A) 65π B) 156 π C) 90 π D) 144π

Długość tworzącej stożka jest równa średnicy jego podstawy. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 8 π . Pole podstawy stożka jest równe
A) π B) 8π C) 16π D) 4π

Ukryj Podobne zadania

Długość tworzącej stożka jest 4 razy większa niż długość średnicy jego podstawy. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 8π . Pole podstawy stożka jest równe
A) π B) 4π C) 8π D) 16π

Długość tworzącej stożka jest dwa razy dłuższa niż średnica jego podstawy. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 16π . Pole podstawy stożka jest równe
A) π B) 8π C) 16π D) 4π

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o polu √ -- 1 2 3 . Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim, że sin α = 23 . Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 9π B) 36π C) √ -- 18 3π D) √ -- 36 3π

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia ∘ 60 i wysokości √ -- h = 5 3 jest równe
A) 100 π B) 50 π C) 76 π D) √ -- 152π 3

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia ∘ 120 i wysokości √ -- h = 3 3 jest równe
A) √ -- 54 3 π B) 50 π C) 54 π D) 18π √ 3-

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia ∘ 90 i wysokości √ -- h = 3 2 jest równe
A) 9π B) 36π C) √ -- 6 2 π D) √ -- 18 2π

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia ∘ 60 i wysokości √ -- h = 4 3 jest równe
A) 32π B) 64π C) √ - 16--3 3 π D) √ -- 16 3π

Dany jest stożek, którego przekrojem osiowym jest trójkąt o bokach długości: 6, 10 i 10. Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do pola jego podstawy jest równy
A) 4 3 B) 5 4 C) 5 3 D) 10 3

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6.


PIC


Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 12π B) 18π C) 27 π D) 36π

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 4.


PIC


Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 4π B) 6π C) 8π D) 12π

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia ∘ 60 i promieniu podstawy 3 cm jest równe
A) 18π cm 2 B) √ -- 6 3π cm 2 C) 12π cm 2 D) 3√ 3π cm 2

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 8.


PIC


Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 32π B) 64π C) 54 π D) 48π

Powierzchnia boczna stożka o promieniu podstawy 6 cm, po rozwinięciu jest wycinkiem koła o kącie 1 20∘ . Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe
A) 12π cm 2 B) 36π cm 2 C) 2 72π cm D) 2 108π cm

Objętość stożka wynosi 3 81π cm . Wysokość stożka jest 9 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni podstawy tego stożka jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Ukryj Podobne zadania

Objętość stożka wynosi 3 16π cm . Wysokość stożka jest 6 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni podstawy tego stożka jest równe
A) 2π cm 2 B) 4π cm 2 C) 2 8π cm D) 2 12π cm

Pole powierzchni bocznej stożka wynosi 2 9π cm . Tworząca stożka jest 3 razy większa od promienia podstawy. Zatem pole powierzchni podstawy tego stożka jest równe
A) 3π cm 2 B) 6π cm 2 C) 2 9π cm D) 2 12π cm

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a,b,c , gdzie a < b < c . Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 360∘ , otrzymujemy bryłę, której pole powierzchni całkowitej jest równe
A) 1 2 V = 3a bπ B) 2 V = b π + πbc C) V = πac D) 2 V = a π + πac

spinner