Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Liczby całkowite/Podzielność/1 literka

Wyszukiwanie zadań

Udowodnij, że jeżeli liczba całkowita n nie jest podzielna przez 3, to wyrażenie n 4 − 1 7n2 + 7 jest podzielne przez 9.

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n liczba  2 3n + 4n + 1 jest podzielna przez 4.

Wykaż, że jeśli a należy do zbioru liczb całkowitych, to  3 a − a jest podzielne przez 3.

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n liczba  2 n + 2023 jest podzielna przez 8.

Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że jeżeli liczba n nie dzieli się przez 3, to liczba  2 n + 2024 jest podzielna przez 3.

Wykaż, że jeżeli n jest liczbą nieparzystą to liczba

(n − 1)(n + 1 )(n+ 3)

jest liczbą podzielną przez 48.

Wykaż, że jeśli a jest liczbą nieparzystą, to liczba  3 a − a jest podzielna przez 12.

Udowodnij, że dla każdej liczby nieparzystej n wyrażenie  5 4 n − 3n − n+ 19 jest podzielne przez 16.

Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla każdej liczby nieparzystej n wyrażenie  5 4 n + 11n − n+ 21 jest podzielne przez 16.

Uzasadnij, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n liczba  n+ 2 n+2 n n 3 − 2 + 3 − 2 jest wielokrotnością liczby 10.

Ukryj Podobne zadania

Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n , gdzie n ≥ 1 , liczba 2n + 2n+ 1 + 2n+2 + 2n+3 jest podzielna przez 30.

Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej k liczba  6 4 2 k − 2k + k jest podzielna przez 36.

Ukryj Podobne zadania

Uzasadnij, że jeżeli n jest liczbą naturalną to liczba  n 58 − 1 dzieli się przez 19.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner