Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że liczba 2 3 4 100 3+ 3 + 3 + 3 + ...+ 3 jest podzielna przez 6.

Wykaż, że liczba 18 18 3 − 2 jest podzielna przez 19.

*Ukryj

Wykaż, że liczba 48 48 3 − 2 jest podzielna przez 13.

Uzasadnij, że liczba 55 jest dzielnikiem liczby 31!, i że liczba 37 nie jest dzielnikiem liczby 31!.

Wykaż, że liczba 27 29 a = 3 + 3 jest podzielna przez 30.

*Ukryj

Wykaż, że liczba 26 24 a = 5 + 5 jest podzielna przez 130.

Wykaż, że 12 5 − 1 jest liczbą podzielną przez 31.

*Ukryj

Wykaż, że 16 7 − 1 jest liczbą podzielną przez 7 2 .

Wykaż, że 16 16 11 9 − 11 7 jest liczbą podzielną przez 59.

Wykaż, że liczba 2 4 (1+ 2013 )(1 + 201 3 ) jest dzielnikiem liczby

 2 3 4 5 6 7 1 + 2 013+ 2013 + 201 3 + 2 013 + 2013 + 2013 + 2 013 .
*Ukryj

Wykaż, że liczba 4 2 111 + 2 ⋅111 − 110 ⋅112 jest dzielnikiem liczby

 2 3 4 5 1+ 111+ 111 + 111 + 111 + 11 1 .

Wykaż, że liczba 9 9 4 + 3 jest podzielna przez 91.

*Ukryj

Wykaż, że liczba 9 9 2 + 5 jest podzielna przez 133.

Wykaż, że liczba 13 15 17 2 + 2 + 2 jest podzielna przez 21.

*Ukryj

Uzasadnij, że liczba 9 10 11 7 + 7 + 7 jest podzielna przez 399.

Wykaż, że liczba 50 99 196 16 + 15⋅ 4 − 11 ⋅2 jest podzielna przez 13.

Wykaż, że liczba 2020 2018 2021 2019 12 − 1 2 + 12 − 12 jest podzielna przez 429.

Wykaż, że liczba 3 5 6 5 − 5 + 5 jest podzielna przez 101.

Wykaż, że liczba 100 99 98 2⋅9 − 9 − 9 jest podzielna przez 8.

Wykaż, że liczba 28 29 30 5 − 3 ⋅5 + 2 ⋅5 jest podzielna przez 18.

Wykaż, że liczba 23 22 21 4 + 4 − 4 jest podzielna przez 38.

Wykaż, że liczba 100 99 98 7 − 7 − 2 ⋅7 jest podzielna przez 4.

Udowodnij, że liczba 20 21 22 23 13 + 13 + 13 + 13 jest podzielna przez 35.

Udowodnij, że liczba 50 49 48 47 3 + 3 − 3 − 3 jest podzielna przez 32.

Wykaż, że liczba 19 18 17 6 + 6 − 6 jest podzielna przez 82.

Wykaż, że liczba 2017 2018 2019 2020 4 + 4 + 4 + 4 jest podzielna przez 17.

Wykaż, że liczba 34 35 36 7 − 2 ⋅7 + 7 jest podzielna przez 12.

Udowodnij, że liczba 20 21 22 23 5 + 5 + 5 + 5 jest podzielna przez 13.

Uzasadnij, że liczba 12 13 14 4 + 4 + 4 jest podzielna przez 42.

Wykaż, że liczba 11 12 14 3 + 3 + 3 jest podzielna przez 31.

Wykaż, że liczba 100 99 98 6 − 2 ⋅6 + 10 ⋅6 jest podzielna przez 17.