Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż równanie sinx sin2x + 4cos x = sin 2x

*Ukryj

Rozwiąż równanie 3 sinx sin2x = 2 cosx w przedziale ⟨− 2π ,π⟩ .

Wyznacz wszystkie rozwiązania równania 2 2 sin 2x = 2 cos x należące do przedziału (0,2π ) .

Rozwiąż równanie 2 2co s x − cos x = sin2x − sin x w przedziale ⟨0 ,2π⟩ .

Rozwiąż równanie 2 2sin x− sin x = sin 2x − cos x w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2co sx cos2x + 3 sin2x = 4co sx .

Rozwiąż równanie 2 2 sin 2x + sin x = 1 w zbiorze ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 sin5x + 2sin x+ sin x = 1 w przedziale ⟨− π,π ⟩ .

Rozwiąż równanie sin3x + cos2x = 1+ 2sin xco s2x dla x ∈ ⟨0,4π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 √ -- 2 3sin x = 2 3 sin x cosx + 3 cos x w przedziale ⟨0,π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 (π- ) 2(π- ) 1 cos 6 + x + co s 6 − x = 2 + co sx .

Rozwiąż równanie 2 (π- ) (π- ) 3− 4sin x = 4sin 3 + x sin 3 − x .

Rozwiąż równanie 2 sin x = 1− cosx .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 10sin x− 3co s2x = 2 4cos x− 3 dla x ∈ ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 2co s x = sin x− 1 .

Rozwiąż równanie 2 3co s2x + 10 cos x = 24sin x− 3 dla x ∈ ⟨0,2π ⟩ .

Znajdź wszystkie wartości x , dla których 1 2 x 2 + cosx = sin 2 .

Rozwiąż równanie 2 (sin x + cos x) = cos 2x .

Rozwiąż równanie 7 (2− cos2x )(2+ cos2x ) = sin x cosx + 2 w przedziale ⟨0,π ⟩ .

Wyznacz wszystkie rozwiązania równania 2 2cos 2x − 5sin 2x − 4 = 0 należące do przedziału ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż równanie 2 2sin 2x = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 π- cos (2x − 4) = 1 .

Rozwiąż równanie 2 cos x+ 2co sx + 1 = 0 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 √ -- 2co s x + 2co sx − 2 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 2sin x = 1 − sinx .

Rozwiąż równanie 2 √ -- 2sin x− 2 2sin x+ 1 = 0 .

Rozwiąż równanie 4sin 7xco s2x = 2sin9x − 1 w przedziale ⟨0,π ⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 4co s9x cos3x = 2co s12x − 1 w przedziale ⟨0,π ⟩ .

Rozwiąż w zbiorze (− 2π ,π) równanie 2 (sin x− cosx ) = 1 .

Rozwiąż równanie 2 2sin x = cos 2x .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2 sin 2x + cos2x = 1 .

Rozwiąż równanie 2 2co s x = sin 2x .

Dana jest funkcja 2 f(x ) = sin x + cos x dla x ∈ R .

 • Rozwiąż równanie f (x) = 1 w przedziale ⟨0,2π⟩ .
 • Wyznacz największą wartość funkcji f .

Rozwiąż równanie 2 2 x sin x = cos x + c os2 w przedziale ⟨− 2π ,2π⟩ .

Rozwiąż równanie 2 2 2 (cos2x + cosx) + (cos x+ 1) = cos x− 2cos 2x w przedziale ⟨0 ,2π⟩ .

Strona 1 z 2>