Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma log81 6+ 1 jest równa
A) 3 B) 32 C) log8 17 D) 7 3

*Ukryj

Suma log92 7+ 2 jest równa
A) 5 B) 72 C) log9 29 D) 7 3

Suma log92 7+ 1 jest równa
A) 3 B) 52 C) log9 28 D) 4 3

Liczba 8 log42 + 2 jest równa
A) 8 B) 6 C) 4 D) 3,5

Liczba √- 1- lo g3 3 81 jest równa
A) − 2 3 B) − 8 3 C) − 6 D) − 8

*Ukryj

Liczba 625 lo g15 √5 jest równa
A) 31 2 B) − 3 1 2 C) 8 D) − 8

Liczba √ - lo g 77 jest równa
A) 2 B) 7 C) √ -- 7 D) 1 2

Liczba √ ---- lo g4 1 28 jest równa
A) 74 B) 32 C) 7 D) 3,5

Liczba √ - √ -- lo g 2(2 2) jest równa
A) 3 2 B) 2 C) 5 2 D) 3

Liczba √ --√4---- lo g 0,4 2,5 jest równa
A) 2 B) − 4 C) √ -- 2 D) − 1 2

Iloczyn √ -- 2 ⋅log13 3 jest równy
A) − 6 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √ - lo g3 39 jest równa
A) 4 B) 6 C) √ -- 3 D) 1 4

Liczba 3√ --- lo g0,5 16 jest równa
A) 13 B) − 43 C) − 0,75 D) 1,5

Liczba √ - √ -- lo g 3(9 3) jest równa
A) 3 2 B) 5 C) 5 2 D) 3

Liczba √ - lo g 22 jest równa
A) 2 B) 4 C) √ -- 2 D) 1 2

Liczba √ -√ -- lo g3 5 5 jest równa
A) 3 B) 1 3 C) 3 2 D) 2 3

Iloczyn 1 2 ⋅log 1√3 9 jest równy
A) − 2 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √- √ -- lo g2 2( 2 ) jest równa
A) 2 3 B) 1 2 C) 2 5 D) 1 3

Wartość wyrażenia √- log5 5 25 wynosi:
A) 3 2 B) 5 2 C) 4 3 D) 2 3

Liczba lo g34 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

*Ukryj

Liczba lo g210 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Liczba lo g314 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Liczba lo g1 2 jest równa
A) log 3 ⋅lo g4 B) log 3+ log 4 C) log 16 − log 4 D) lo g1 0+ log 2

*Ukryj

Liczba lo g1 5 jest równa
A) log 3 ⋅lo g5 B) log 30− lo g3 C) log 3 + log 5 D) lo g10 + log 5

Liczba lo g3 00 jest równa
A) 10 + log 3 B) 2 lo g3 C) 2 + log3 D) 10 lo g3

Liczba ( 1 1) lo g16 2 + 4 jest równa
A) 1 + log161 2 B) 6 C) − 1 + log 1 2 16 D) -6

*Ukryj

Liczba ( 1 1) lo g12 2 + 3 jest równa
A) − 1 + log1210 B) 10 C) 1 + log 10 12 D) − 10

Liczba lo g2 4 jest równa
A) 2 lo g2 + log 20 B) log 6 + 2log 2 C) 2 log 6 − log 12 D) log3 0− log 6

*Ukryj

Liczba lo g5 4 jest równa
A) 2 lo g3 + log 45 B) 2 lo g6 + log 18 C) log 6+ 2log 3 D) lo g60 − log 6

Liczba lo g5 0 jest równa
A) 1 + log 5 B) log 20 + log3 0 C) log 25 ⋅log2 D) lo g5 ⋅log 10

Liczba lo g3 6 jest równa
A) 2 lo g18 B) log 40− 2log 2 C) 2 log 4 − 3 log 2 D) 2log 6 − log1

Liczba 1 + log 27 jest równa:
A) 3 B) log 29 C) 4,5 D) log 214

*Ukryj

Liczba o 3 większa od log 35 jest równa
A) log 38 B) log 3125 C) log 3135 D) log 332

Liczba 1 + log 35 jest równa:
A) 2 B) lo g315 C) lo g45 D) log3 45

Liczba o 2 większa od liczby log54 jest równa
A) log 56 B) lo g58 C) log 529 D) log5 100

Liczba √ - ( √ -- ) lo g 5+ 2 17 5 − 38 jest równa
A) − 2 B) − 3 C) 1 2 D) 1 3

Liczba -1--- 2log85 jest równa
A) √-- -325 5 B) -√1- 325 C) √- -35 5 D) √ - -35 25

Liczba √ - lo g 212 jest równa
A) ---1√-- log 34 B) ----2√-- 2+ log 34 C) log4√-2 3 D) 4+ log8√-4- 3

Liczba log 3 6 2 jest równa
A) 3log62 B) 3⋅3 log23 C) 2log32 D) 3log23

Liczba 0 ,5log 0,01 jest równa
A) 0,005 B) 0,5 C) − 0,5 D) − 1

*Ukryj

Liczba 0 ,05log 1000 jest równa
A) 0,0015 B) 0,15 C) 50 D) 5

Liczba 2 3 log 0,001 jest równa
A) 2 B) 3 C) − 2 D) − 3

Liczba log 16 9 3 jest równa
A) 4 B) 16 C) 81 D) 256

*Ukryj

Liczba log 5 a = 16 4 jest równa
A) 2 B) 5 C) 10 D) 25

Liczba log 9 2 4 jest równa
A) 3 B) 24 C) 9 D) 81

Liczba log 3 8 2 jest równa
A) 2 B) 24 C) 9 D) 27

Liczba log 9 2 5 5 jest równa
A) 5 B) 81 C) 25 D) 45

Wartość wyrażenia 2 3 log7(7 + 7 ) wynosi
A) 5 B) lo g735 C) 2 + log7 8 D) lo g72 + log7 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia 3 4 log5(5 + 5 ) wynosi
A) 7 B) 3 + log5 6 C) 4 + log5 25 D) log53 + log 54

Wartość wyrażenia 2 3 log6(6 + 6 ) wynosi
A) 5 B) 2 + log6 7 C) 6 D) log 62 + log63

Wartość wyrażenia 2 4 log3(3 + 3 ) wynosi
A) 2 + log3 10 B) 6 C) 4 D) log3 2+ lo g34

Liczba lo g29 jest równa
A) lo1g-4 3 B) log3 4 C) ---1-- log3√2 D) √ -- log 3 2

*Ukryj

Liczba lo g34 jest równa
A) ---1√- log2 3 B) log29 C) 1 log29 D) √ -- log2 3

Liczba ---1---- (√ 2)log45 jest równa
A) -4√125 25 B) --1-- √4125 C) -4√125 5 D) 4√5- 5

*Ukryj

Liczba ---1---- (√ 2)log43 jest równa
A) -4√27 3 B) --1- 4√27 C) -4√27 9 D) 4√-3 3

Która z poniższych liczb jest równa 3?
A) log 0,001 B) log100010 C) log 0,1100 0 D) log 0,10 ,0 01

Liczba 1- lo g3 27 jest równa
A) − 3 B) − 13 C) 13 D) 3

*Ukryj

Liczba √ ---- lo g5 1 25 jest równa
A) 23 B) 2 C) 3 D) 3 2

Liczba 2 log15 125 jest równa
A) 6 B) − 3 C) 3 D) − 6

Wartość wyrażenia √ -- log28 2 jest równa
A) 32 B) 52 C) 72 D) 9 2

Liczba dwa razy mniejsza od liczby log3 16 jest równa
A) log 38 B) lo g34 C) log 2 3 D) log 1 3 2

Iloczyn 2 ⋅log13 9 jest równy
A) − 6 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba 1 √ --- 2 + log 5 20 jest równa:
A) √ --- log 55 20 B) √ -- log5 5 C) 1 4 D) log 10 5