Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Która z liczb jest największa?
A) 3 ( 1) −2 4 B) −2 0,2 5 C) 16 34 D) (− 0,5)4

*Ukryj

Która z liczb jest największa?
A) 1 ( -1)− 2 25 B) 1 25 2 C) (0,2)− 2 D) (0,2 )4

Liczbą większą od 5 jest
A) 1 (-1) −2 25 B) 1 ( 1-)− 5 25 C) 125 23 D) 125 13

Liczbą większą od 3 jest
A) 1 (-1) −3 27 B) 1 ( 1-)− 5 27 C) 8114 D) 81 34

Liczbą mniejszą od 3 jest
A) 1 (-1) −3 27 B) 1 ( 1-)− 5 27 C) 8114 D) 81 34

Liczba ∘3 ---------−-51 0,216 ⋅10 jest równa
A) 0,06 ⋅10− 17 B) 0,6⋅ 10−48 C) 0,6 ⋅10− 17 D) 0,06 ⋅10− 54

*Ukryj

Liczba ∘4 ----------−-52 2,0736 ⋅10 jest równa
A) 1,2 ⋅10− 13 B) 1,44⋅ 10−48 C) 1,2 ⋅10− 56 D) 1,44 ⋅10− 26

Liczbą całkowitą nie jest
A) 22 (-1-)− 5- 243 B) 23 ( -1-)− 4- 625 C) 343 174- D) 216193

Liczba ( )− 2 -3√----√14------- ( 729+ 256+2)0 jest równa
A) -1- 225 B) 1- 15 C) 1 D) 15

*Ukryj

Liczba ( )− 4 -5√----14√------- ( 32+ 625−1)0 jest równa
A) 1 B) 1 6 C) 6 D) 1296

Liczba (4√64⋅3√216)0 ----2------⋅2216 jest równa
A) 2217 B) 2108 C) 2215 D) 1

Dane są liczby: 1,5 a = 4 oraz − 1 b = 0,125 3 . Zatem
A) a < b B) a = 12b C) a = 2b D) a = 4b

Liczba ∘ 3√----------- 0,0000 64 jest równa
A) 0,02 B) 0,2 C) 0,04 D) 0,08

Jeżeli √ -- 1 a = 3 8⋅2 2 i ( )− 1 b = 18 3 , to wartość wyrażenia ( ) a −1 b jest równa
A) − 12 2 B) 12 2 C) 1 − 22 D) 1 − 2− 2

Liczba ∘3 4- ∘3-9 3 + 2 jest równa
A) √36- B) 1√6-- 3 7 C) 5√-- 36 D) √ - √ - -34√+-39 36

Dane są liczby √4- a = -3b b , 3√- b = -dc- , ( ∘ ---)− 1 b = √23- 3 2 , d = √13- c . Zatem
A) −1207 d = 2 B) −310 d = 2 C) 1- d = 2 −27 D) 10 d = 29

Liczba 3√54−-3√16- 6√4 jest równa
A) 2 B) 1 C) --- --- √654 − √61 6 D) --- √319

*Ukryj

Liczba 3√192−-3√24+√33- 3√81 jest równa
A) 1 B) √390- C) 7 3 D) 5 3

Liczba --√8⋅√18--- 3√3⋅32+26⋅24 jest równa
A) 2 3 B) 3 2 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba √3 --√4-- − 1 4⋅ 3 ⋅12 3 jest równa
A) -12√1- 3 B) √ -- 43 C) 1 D) √3--- 12

Liczba 8 −6 --1-- 2 7 ⋅3 7 ⋅ 14√36 jest równa
A) -√1-- 14 12 B) 2 3 C) 6 D) 43

Liczba 8√9⋅4√-14- √442 jest równa
A) √43- B) √1- 43 C) 1 D) 3

Liczba √- 2 -5⋅12−513- 25 2 jest równa:
A) 1 52 B) 52 C) 50 D) 5312

*Ukryj

Wartość wyrażenia ( -- ) −1 2−2⋅4√16- 412⋅(1)−3 2 jest równa
A) 5 2 B) − 5 2 C) − 4 2 D) 24

Liczba ∘3 -----−1- 3 (− 8) ⋅164 jest równa
A) − 8 B) − 4 C) 2 D) 4

Liczba − 1 1 −2 16√2⋅(2)--- 3− 18 jest równa
A) 2− 1 B) 12 C) − 2 D) 1

Liczba 27665⋅√33−92- ---1-152--- (3) 3 jest równa
A) 3725 B) 31995 C) 32015 D) 3 2045

Iloraz ∘ --- ( ) 1- 3 √2- : -33√2 28 8 2 jest równy
A) 1 -3√2 B) √3-- 2 C) 1 D) √6-- 2

Liczbę ∘ -3√-- 11 √-4- 32 można zapisać w postaci
A) -1 64 B) 2 16 C) √16- 2 D) √6--- 32

Liczba −3 3√ -2- 2 ⋅ 8 jest równa
A) 12 B) 1 C) 2 D) 4

Liczba ( )−1 1 13 ⋅36 ⋅273 jest równa
A) ( 2)4 3 B) 2 4 3 ⋅3 C) 34 + 34 D) 3⋅ 38

Liczba 1 3√- 81−61:-31- 9 3⋅273 jest równa
A) 2 33 B) 30 C) 1 3− 3 D) 3− 1

Wartość wyrażenia ( --) −1 3−2⋅√481 912⋅(1)3 3 jest równa
A) − 1 3 B) −2 3 C) 1 3 D) 32

Liczba √ ---- 1 ( ) −1 3 4−1 ⋅ 22 ⋅ 18 3 jest równa:
A) 6 2− 5 B) 5 26 C) − 256 D) − 2− 56

Liczba 1 1 −2 81√2⋅(3)---⋅3− 4 3− 127 jest równa
A) − 3 B) 3− 1 C) − 1 3 D) 3

Liczba √3 --- −2 3 ( 16⋅4 ) jest równa
A) 44 B) 4− 4 C) 4− 8 D) 4− 12

Wyrażenie 3√ -- 1-- 4⋅1 6⋅ √2 zapisane w postaci potęgi liczby 2, to
A) 2− 73 B) 2− 43 C) 25- 2 6 D) 26 2 6

Liczba ∘ (---)-−1- 3 − 1 ⋅16− 34 8 jest równa
A) − 18 B) − 12 C) − 1 4 D) 1 4

Wartość wyrażenia 5√−-32⋅2−1- 2 4 ⋅2 jest równa
A) − 12 B) 12 C) 1 D) − 1

Liczba (∘ -----6√---) −4 9−3 ⋅ 27 jest równa
A) 11 3 B) − 11 3 C) − 8 3 D) 12 3

Liczba ∘4 -----−2- 4 (− 4) ⋅83 jest równa
A) − 8 B) 8 C) − 2 D) 4

Liczba ∘ ----(-)-9------- 3 96 ⋅ 1 : 27−1 3 jest równa
A) 30 B) 32 C) 36 D) 38

Liczba --√356√5---- 3⋅253+2⋅1252 jest równa
A) 5− 121 B) 5−5 C) − 6 5 D) − 13 5 2

Jeżeli liczbę √3-3√3 √27 zapiszemy w postaci a 3 , to a jest równe
A) 3 2 B) − 3 2 C) 2 3 D) 2 − 3

Liczba √3 ---2- 5 125 : 53 jest równa
A) √ -- 5 B) √ --- 32 5 C) √ -- 35 D) 5

Wartość wyrażenia 3√----- −1 -−-7239⋅9-2-⋅3− 1 jest równa
A) − 1 3 B) 1 3 C) 1 D) − 1

Liczbą odwrotną do -3√4−-3√2 2 jest
A) √ --- √ -- 2 31 2+ 2 + 34 B) √ --- √ -- 3 12 + 2 + 34 C) √ -- √ -- 2 32 + 2 + 34 D) √ -- √ -- 3 2+ 2+ 3 4

*Ukryj

Liczba ---6--- 3√4+ 3√2 jest równa
A) 2√31-2− 2 + √34- B) 3√ 12-− 2 + √34- C) √3-- √3-- 2 2 − 2 + 4 D) 3√ -- 3√ -- 2− 2+ 4

Liczba 2 3 ( -1)− 4 3 25 ⋅ 16− 4 ⋅ 0,12512 jest równa
A) 1 B) 4 C) 64 D) 80

*Ukryj

Wartość wyrażenia 4⋅50,75+-50,75- −32 0 0,125 +5 jest równa
A) 0,75 5 B) 1,5 5 C) 0,75 2 ⋅5 D) 0,75 5⋅ 5

Wartość wyrażenia ( ) 1 3−0,7⋅3−0,9- 4 915 jest równa
A) √1- 3 B) 1 3 C) 3 D) √ -- 3

Liczba (0,2)3- 4√25−3 jest równa
A) √ 53- B) √1-- 53 C) √ --- 352 D) √13-- 52

Liczba √3 -------- √3----- 0,00125 + 0,27 jest równa
A) √ --- 0,35 3 10 B) 0,35 C) √ ----- 35 3 0,01 D) 3,5

*Ukryj

Liczba √3 ------- √3------- 0,0125 + 0,002 7 jest równa
A) √ --- 0,8 31 0 B) 0,8 C) √ ---- 0,8 3 0,1 D) 0,08

Dane są liczby √48 a = 2 , -1-- b = 24√8 , √4-- c = 8 , -2- d = √48 oraz − 1 k = 2 4 . Prawdziwa jest równość
A) k = a B) k = b C) k = c D) k = d

*Ukryj

Dane są liczby -2- a = √48 , -1-- b = 24√8 , √4-- c = 8 , √48 d = 2 oraz − 1 k = 2 4 . Prawdziwa jest równość
A) k = a B) k = b C) k = c D) k = d

Dane są liczby √39 a = 27 , -1--- b = 33√81 , 3√ -- c = 3 , -9- d = 3√ 9 oraz − 4 k = 3 3 . Prawdziwa jest równość
A) ka = 1 B) kb = 1 C) kc = 1 D) kd = 1

Wśród liczb a,b,c,d liczbą całkowitą jest
A) 2 a = 25⋅273- 49 B) b = 84⋅2- 32 C) 4 c = 35⋅83 3612 D) d = -20- 22⋅8

Liczbą odwrotną do liczby √3--2 1 a = --2√73:92 9 jest
A) 1 33 B) 2 33 C) − 1 3 3 D) 3− 23

*Ukryj

Liczbą odwrotną do liczby --√39-- a = √3--2 12 27:9 jest
A) 1 33 B) 2 33 C) − 1 3 3 D) 2 3− 3

Liczba √5 ----- 5∘ -6,4-- 0,25⋅ 12,15 jest równa
A) 2 3 B) 1,5 C) 4 3 D) √5----- 0,13

Liczba ∘3 7- 3∘ 81- 3 ⋅ 56 jest równa
A) √-3 2 B) --2-- 2√321 C) 3 2 D) 9 4

*Ukryj

Liczba ∘3 -40- ∘3 1920- 1250 ⋅ -27- jest równa
A) 8√315 15 B) √3--- 8 15 C) 8 D) √38- 15

Liczba ∘3 4- 3∘ -72- 9 ⋅ 108 jest równa
A) 2 3 B) -1--- 23√21 C) √2- 3 D) 4 9

Wartość wyrażenia 3√−-800 3√100 jest równa
A) − 2 B) − 0,2 C) 2 D) 0,2