Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Równanie x2−3x+-2 x2−4 = 0 ma:
A) 2 pierwiastki B) 3 pierwiastki C) 1 pierwiastek D) 4 pierwiastki

*Ukryj

Wszystkimi rozwiązaniami równania wymiernego x2−x−-2 x2−2x = 0
A) x ∈ { −1 } B) x ∈ {0 ,2} C) x ∈ {− 1 ,2 } D) x ∈ {− 1,0,2}

Rozwiązaniem równania (x−3)(x−5) x2− 25 = 0 jest liczba:
A) 3 B) -5 C) 5 D) 0

*Ukryj

Rozwiązaniem równania x2−3x x2+x = 0 jest liczba
A) − 3 B) 0 C) 3 D) 9

Rozwiązaniem równania x2+3x x2+x = 0 jest liczba
A) − 3 B) 0 C) 3 D) 9

Liczba rozwiązań równania ---x+3---- (5−x )(x+ 2) = 0 jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Równanie ---x2−4--- (x−4)(x+4) = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Równanie (x+3)(x−2) (x+2)(x+3) = 0 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie
B) dokładnie dwa rozwiązania
C) dokładnie trzy rozwiązania
D) dokładnie cztery rozwiązania

Liczba rozwiązań równania ----x----- (x+1)(x+ 2) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie x2−7x x2−49 = 0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania.
C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Wskaż liczbę rozwiązań równania -11−x x2− 11 = 0 .
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba miejsc zerowych funkcji  (x−2)(x−1)(x+-1) f (x) = x2−4 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie -x2−-16 (x−4)2 = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Równanie (x+3)(x−2) (x−3)(x+2) = 0 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie
B) dokładnie dwa rozwiązania
C) dokładnie trzy rozwiązania
D) dokładnie cztery rozwiązania

Równanie x3+9x2 81−x 2 = 0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania.
C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Równanie -x2−4- (x−2)2 = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie trzy rozwiązania

Równanie (x+5)(x−1)(x−-4) x2−16 = 0
A) nie ma pierwiastków
B) ma jeden pierwiastek
C) ma dwa pierwiastki
D) ma trzy pierwiastki

Liczba rozwiązań równania --x--- x(x+ 2) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba rozwiązań równania x(x+-1)(x+-2)(x+3)(x+4) x(x+2) = 0 jest równa
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby − 3 oraz 5.
A) (x+-3)2(x−5) = 0 x −9 B)  2 x-−22x−15-= 0 x +3 C)  1 2 x+3-= x−5- D) x2+2x− 15 --x2−-25--= 0

Rozwiązaniami równania (x−√ 3)(x+√ 2) ---x2−√-3x----= 0 jest
A) tylko x = √ 3- B) x = − √ 2- i x = √ 3- C) tylko  √ -- x = − 2 D) x = 0 i  √ -- x = 3

Równanie x2+2x x2− 4 = 0
A) ma trzy rozwiązania: x = − 2 , x = 0 , x = 2
B) ma dwa rozwiązania: x = 0 , x = −2
C) ma dwa rozwiązania: x = − 2, x = 2
D) ma jedno rozwiązanie: x = 0

*Ukryj

Równanie (x−2)(x+4) (x−4)2 = 0 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 2 B) jedno rozwiązanie: x = − 2
C) dwa rozwiązania: x = 2, x = − 4 D) dwa rozwiązania: x = − 2, x = 4

Równanie x2−3x x2+3x = 0
A) ma trzy rozwiązania: x = − 3 , x = 0 , x = 3
B) ma jedno rozwiązanie: x = 3
C) ma dwa rozwiązania: x = − 3, x = 3
D) ma dwa rozwiązania: x = 0, x = 3

Funkcja  6x−x-2 f(x) = x2− 36
A) ma jedno miejsce zerowe x = 0
B) ma dwa miejsca zerowe: x = 0 , x = 6
C) ma dwa miejsce zerowe: x = 6, x = − 6
D) ma trzy miejsca zerowe: x = 0 , x = 6, x = − 6

Równanie (x+2)(x+4) (x+4)2 = 0 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 2 B) jedno rozwiązanie: x = − 2
C) dwa rozwiązania: x = − 2, x = − 4 D) dwa rozwiązania: x = 2, x = 4

Równanie x2−5x+-6 x2+x −6 = 0
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma dokładnie trzy rozwiązania

*Ukryj

Równanie x2−3x−-10- x2+3x− 10 = 0
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma dokładnie trzy rozwiązania

Liczba rozwiązań równania -3x2−-27-- x2+6x+9 = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba rozwiązań równania -3x2−-12-- x2−4x+4 = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba rozwiązań równania -3x2−-27-- x2−4x+4 = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Rozwiązaniami równania (x2−-9)(x−-9)- (x−3)(x−2) = 0 są liczby
A) 2,-3,3,9 B) -3,3,9 C) -3,9 D) 2,3

*Ukryj

Rozwiązaniem równania (x−2)(x+3) x2− 2x = 0 jest
A) x = 2 i x = − 3 B) tylko x = 2 C) tylko x = − 3 D) x = 0 i x = 2

Miejscami zerowymi funkcji wymiernej  --x3−x---- f(x) = (x− 1)(x+ 1) są liczby
A) 0 B) − 4,− 1,0,1 C) − 1,0,1 D) − 1,0

Rozwiązaniami równania (x2−-9)(x−-3)- (x−3)(x−2) = 0 są liczby
A) -3,2,3 B) -3 C) -3,2 D) -3,3

Miejscami zerowymi funkcji wymiernej  --x3−4x--- f(x) = (x− 3)(x+ 2) są liczby
A) − 2,0,2 B) 3,− 2,0,2 C) − 2,0 D) 0,2

Rozwiązaniami równania (x2−-4)(x−-3)- (x−2)(x+3) = 0 są liczby:
A) − 3; − 2;2;3 B) 2;3 C) − 3;2 D) − 2;3

Miejscami zerowymi funkcji wymiernej  --x3−x---- f(x) = (x− 1)(x+ 4) są liczby
A) − 1,0,1 B) − 4,− 1,0,1 C) 0,1 D) − 1,0

Rozwiązaniami równania (x2−-9)(x−-9)- (x+3)(x−2) = 0 są liczby
A) 2,-3,3,9 B) -3,3,9 C) -3,9 D) 3,9

Równanie (3x−5)(3−x-) 5−3x- (2x−1)(x+ 3) = 1−2x ma dwa rozwiązania. Są to liczby:
A) 3 i − 3 B) 3 i 5 3 C) 0 i 3 D) 0 i 5 3