Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wymierne/Mianownik stopnia 2

Wyszukiwanie zadań

Równanie x2−3x+-2 x2−4 = 0 ma:
A) 2 pierwiastki B) 3 pierwiastki C) 1 pierwiastek D) 4 pierwiastki

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Równanie -x2−-16 (x−4)2 = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Równanie -(4−x-)(2x−3)- (3x−5)(3− 2x) = 0 w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania
C) trzy rozwiązania D) cztery rozwiązania

Równanie (x+5)(x−1)(x−-4) x2−16 = 0
A) nie ma pierwiastków
B) ma jeden pierwiastek
C) ma dwa pierwiastki
D) ma trzy pierwiastki

Równanie x2−7x x2−49 = 0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania.
C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Równanie -x2−4- (x−2)2 = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie trzy rozwiązania

Równanie x3+9x2 81−x 2 = 0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie
A) jedno rozwiązanie. B) dwa rozwiązania.
C) trzy rozwiązania. D) cztery rozwiązania.

Równanie (x+3)(x−2) (x+2)(x+3) = 0 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie
B) dokładnie dwa rozwiązania
C) dokładnie trzy rozwiązania
D) dokładnie cztery rozwiązania

Równanie (x+3)(x−2) (x−3)(x+2) = 0 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie
B) dokładnie dwa rozwiązania
C) dokładnie trzy rozwiązania
D) dokładnie cztery rozwiązania

Równanie ---x2−4--- (x−4)(x+4) = 0
A) nie ma rozwiązań
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania
D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Równanie x2+2x x2− 4 = 0
A) ma trzy rozwiązania: x = − 2 , x = 0 , x = 2
B) ma dwa rozwiązania: x = 0 , x = −2
C) ma dwa rozwiązania: x = − 2, x = 2
D) ma jedno rozwiązanie: x = 0

Ukryj Podobne zadania

Równanie (x−2)(x+4) (x−4)2 = 0 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 2 B) jedno rozwiązanie: x = − 2
C) dwa rozwiązania: x = 2, x = − 4 D) dwa rozwiązania: x = − 2, x = 4

Funkcja  6x−x-2 f(x) = x2− 36
A) ma jedno miejsce zerowe x = 0
B) ma dwa miejsca zerowe: x = 0 , x = 6
C) ma dwa miejsce zerowe: x = 6, x = − 6
D) ma trzy miejsca zerowe: x = 0 , x = 6, x = − 6

Równanie

 2 (x-+--x)(x+--3)(x-−-1)-= 0 x2 − 1

ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = − 3
B) dwa rozwiązania: x = − 3, x = 0
C) trzy rozwiązania: x = −3 , x = − 1, x = 0
D) cztery rozwiązania: x = − 3, x = − 1, x = 0, x = 1

Równanie x2−3x x2+3x = 0
A) ma trzy rozwiązania: x = − 3 , x = 0 , x = 3
B) ma jedno rozwiązanie: x = 3
C) ma dwa rozwiązania: x = − 3, x = 3
D) ma dwa rozwiązania: x = 0, x = 3

Równanie (x+2)(x+4) (x+4)2 = 0 ma dokładnie
A) jedno rozwiązanie: x = 2 B) jedno rozwiązanie: x = − 2
C) dwa rozwiązania: x = − 2, x = − 4 D) dwa rozwiązania: x = 2, x = 4

Równanie x2−5x+-6 x2+x −6 = 0
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma dokładnie trzy rozwiązania

Ukryj Podobne zadania

Równanie x2−3x−-10- x2+3x− 10 = 0
A) nie ma rozwiązań B) ma dokładnie jedno rozwiązanie
C) ma dokładnie dwa rozwiązania D) ma dokładnie trzy rozwiązania

Ukryj Podobne zadania
spinner