Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Wyszukiwanie zadań

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -4 30 B) 5- 30 C) -6 30 D) 10 30

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 40 B) 5- 40 C) -6 40 D) 10 40

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,25} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby, która jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 25 B) 6- 25 C) -5 25 D) -4 25

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 141 B) 511- C) 161 D) -9 22

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby pierwszej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru {0,1,2,...,15} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 176 B) 38 C) 165 D) -7 15

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,12 ,13} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 143 B) 513- C) 163 D) -5 26

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
A) -1 90 B) 2- 90 C) -3 90 D) 10 90

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15 jest równe
A) -3 30 B) 2- 30 C) -6 30 D) -7 90

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 50 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) 10 50 B) 10- 49 C) -9 49 D) 11 50

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 40 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) 12 60 B) 11- 59 C) 10 61 D) -6 20

Ze zbioru dzielników naturalnych liczby 8 losujemy dwa razy po jednej liczbie (otrzymane liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo, że iloczyn wybranych liczb jest dzielnikiem liczby 4 jest równe
A) 1 4 B) 5- 16 C) 3 8 D) 1 8

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru dzielników naturalnych liczby 12 losujemy dwa razy po jednej liczbie (otrzymane liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo, że iloczyn wybranych liczb jest dzielnikiem liczby 6 jest równe
A) 1 4 B) 7- 36 C) 3 9 D) 2 9

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11} losujemy bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Wylosowane liczby tworzą parę (x,y) , gdzie x jest pierwszą wylosowaną liczbą, y jest drugą wylosowaną liczbą. Wszystkich par (x,y) takich, że suma x + y jest liczbą parzystą jest
A) 20 B) 25 C) 50 D) 61

Losujemy jedną liczbę ze zbioru { 1,2,3,...,33} . Niech pi oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby dającej resztę i przy dzieleniu przez 10. Wtedy
A) 2p = p 4 1 B) 2p = 5p 2 5 C) 4p4 = 3p3 D) 3p4 = 4p 3

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jedną liczbę ze zbioru { 1,2,3,...,22} . Niech pi oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby dającej resztę i przy dzieleniu przez 4. Wtedy
A) p = p 0 1 B) p = p 2 3 C) p1 = p 2 D) p 0 = p2

Ze zbioru liczb naturalnych pięciocyfrowych losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5, jest równe
A) 2 5 B) 1- 20 C) 1 5 D) -1 18

Ze zbioru liczb naturalnych zawartych w przedziale ⟨1,100⟩ wybieramy losowo jedną. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej wielokrotnością liczby 7. Wówczas
A) p = 1 7 B) p > 1 7 C) p = 0,14 D) p = 0,07

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb naturalnych zawartych w przedziale ⟨1,100⟩ wybieramy losowo jedną. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej wielokrotnością liczby 6. Wówczas
A) p = 1 6 B) p > 1 6 C) p = 0,06 D) p = 0,16

Ze zbioru trzycyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
A) -3 90 B) 2- 90 C) -1 90 D) 10 90

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru trzycyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15 jest równe
A) -3 90 B) 2- 90 C) -4 90 D) -6 90

Ze zbioru liczb całkowitych, które są zawarte w przedziale ⟨1,50⟩ losujemy dwa razy po jednej liczbie (wylosowany liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że jedna z wylosowanych liczb jest kwadratem drugiej liczby jest równe:
A) 0,0048 B) 0,0028 C) 0,0024 D) 0,0052

Ze zbioru pięćdziesięciu kolejnych liczb naturalnych od 1 do 50 losujemy dwie liczby a i b takie, że a < 25 < b < 50 . Prawdopodobieństwo, że liczba a⋅ b jest podzielna przez 50 jest równe
A) -1 36 B) 1- 48 C) -1 24 D) -1 56

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {20 ,21,22,...,39,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 jest równe
A) 1 4 B) 2 7 C) -6 19 D) -3 10

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {21 ,22,23,...,49,50} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 6 jest równe
A) -2 15 B) 1 6 C) -5 29 D) 1 5

Z każdego ze zbiorów { 1,2,3} i {2,3 ,6 } wybieramy po jednej liczbie i obliczamy ich iloczyn. Niech pi będzie prawdopodobieństwem otrzymania i w wyniku tego działania. Wtedy
A) p + p = p 2 3 6 B) p ⋅p = p 2 3 6 C) 2p2 = p6 D) 3p 3 = p6

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w zapisie dziesiętnym wylosowanej liczby jest dokładnie jedna cyfra 3?
A) 17 91 B) 1 5 C) 19 90 D) 17 90

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wybrane w kolejności losowania cyfry utworzą dwucyfrową liczbę parzystą, jest równe
A) 1 2 B) 41 90 C) 4 9 D) 3 4

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wylosowane cyfry (w kolejności losowania) utworzą liczbę podzielną przez 5 jest równe
A) -8 45 B) 1 5 C) 4 9 D) 3 4

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wyjęte w kolejności losowania cyfry utworzą liczbę nieparzystą, jest równe
A) 4 9 B) 5- 18 C) 1 2 D) 3 4

Ze zbioru {1,2,3} wybieramy dwie liczby (mogą się powtarzać), a ze zbioru { 4,5} jedną liczbę. Na ile sposobów można to zrobić tak, aby otrzymane 3 liczby były długościami boków pewnego trójkąta?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie większych niż 35 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) -5 25 B) 6- 25 C) -5 26 D) -6 26

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby podzielnej przez 3 lub 4 jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5, jest równe
A) 2 5 B) -5- 100 C) -5 90 D) 18 90

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby parzystej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,...,20} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę podzielną przez 3 jest równe
A) -8 20 B) 7- 20 C) -6 20 D) -5 20

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C)  1 p = 3 D)  1 p > 3

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,25 B) p = 0,25 C)  1 p = 3 D)  1 p > 3

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11 ,1 2,13,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,33 D) p > 0,33

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,4,5,6,7,8,9,10,1 1} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,4 D) p > 0,4

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 ,8 ,9,10,11,12,1 3,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas
A) p < 1 5 B) p = 1 5 C)  1 p = 4 D)  1 p > 4

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Zapisując wylosowane cyfry w kolejności losowania, otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej od 32 jest równe
A) 28 49 B) 29- 49 C) 28 42 D) 29 42

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru cyfr {6 ,7,8,9} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i tworzymy liczbę dwucyfrową. Prawdopodobieństwo tego, że utworzona liczba będzie nie mniejsza niż 89 jest równe
A) -3 16 B) 4- 16 C) -3 12 D) -4 12

Losujemy jedną liczbę trzycyfrową. Prawdopodobieństwo p otrzymania liczby, której cyfry to 1,2,3 (w dowolnej kolejności) spełnia warunek
A) p < 10−3 B) p = 10− 3 C)  −2 p = 1 0 D)  − 2 p < 10

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jedną liczbę czterocyfrową. Prawdopodobieństwo p otrzymania liczby, której cyfry to 1,1,2,2 (w dowolnej kolejności) spełnia warunek
A) p < 10−4 B) p = 10− 4 C)  −3 p < 1 0 D)  − 3 p = 10

Strona 1 z 2
spinner