Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Wyszukiwanie zadań

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -4 30 B) 5- 30 C) -6 30 D) 10 30

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 40 B) 5- 40 C) -6 40 D) 10 40

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,25} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby, która jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 25 B) 6- 25 C) -5 25 D) -4 25

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 141 B) 511- C) 161 D) -9 22

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby pierwszej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru {0,1,2,...,15} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 176 B) 38 C) 165 D) -7 15

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,12 ,13} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 143 B) 513- C) 163 D) -5 26

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
A) -1 90 B) 2- 90 C) -3 90 D) 10 90

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15 jest równe
A) -3 30 B) 2- 30 C) -6 30 D) -7 90

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 50 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) 10 50 B) 10- 49 C) -9 49 D) 11 50

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 40 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) 12 60 B) 11- 59 C) 10 61 D) -6 20

Ze zbioru dzielników naturalnych liczby 8 losujemy dwa razy po jednej liczbie (otrzymane liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo, że iloczyn wybranych liczb jest dzielnikiem liczby 4 jest równe
A) 1 4 B) 5- 16 C) 3 8 D) 1 8

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru dzielników naturalnych liczby 12 losujemy dwa razy po jednej liczbie (otrzymane liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo, że iloczyn wybranych liczb jest dzielnikiem liczby 6 jest równe
A) 1 4 B) 7- 36 C) 3 9 D) 2 9

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11} losujemy bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Wylosowane liczby tworzą parę (x,y) , gdzie x jest pierwszą wylosowaną liczbą, y jest drugą wylosowaną liczbą. Wszystkich par (x,y) takich, że suma x + y jest liczbą parzystą jest
A) 20 B) 25 C) 50 D) 61

Losujemy jedną liczbę ze zbioru { 1,2,3,...,33} . Niech pi oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby dającej resztę i przy dzieleniu przez 10. Wtedy
A) 2p = p 4 1 B) 2p = 5p 2 5 C) 4p4 = 3p3 D) 3p4 = 4p 3

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jedną liczbę ze zbioru { 1,2,3,...,22} . Niech pi oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby dającej resztę i przy dzieleniu przez 4. Wtedy
A) p = p 0 1 B) p = p 2 3 C) p1 = p 2 D) p 0 = p2

Ze zbioru liczb naturalnych zawartych w przedziale ⟨1,100⟩ wybieramy losowo jedną. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej wielokrotnością liczby 7. Wówczas
A) p = 1 7 B) p > 1 7 C) p = 0,14 D) p = 0,07

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb naturalnych zawartych w przedziale ⟨1,100⟩ wybieramy losowo jedną. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej wielokrotnością liczby 6. Wówczas
A) p = 1 6 B) p > 1 6 C) p = 0,06 D) p = 0,16

Ze zbioru trzycyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
A) -3 90 B) 2- 90 C) -1 90 D) 10 90

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru trzycyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15 jest równe
A) -3 90 B) 2- 90 C) -4 90 D) -6 90

Ze zbioru liczb całkowitych, które są zawarte w przedziale ⟨1,50⟩ losujemy dwa razy po jednej liczbie (wylosowany liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że jedna z wylosowanych liczb jest kwadratem drugiej liczby jest równe:
A) 0,0048 B) 0,0028 C) 0,0024 D) 0,0052

Ze zbioru pięćdziesięciu kolejnych liczb naturalnych od 1 do 50 losujemy dwie liczby a i b takie, że a < 25 < b < 50 . Prawdopodobieństwo, że liczba a⋅ b jest podzielna przez 50 jest równe
A) -1 36 B) 1- 48 C) -1 24 D) -1 56

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {20 ,21,22,...,39,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 jest równe
A) 1 4 B) 2 7 C) -6 19 D) -3 10

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {21 ,22,23,...,49,50} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 6 jest równe
A) -2 15 B) 1 6 C) -5 29 D) 1 5

Z każdego ze zbiorów { 1,2,3} i {2,3 ,6 } wybieramy po jednej liczbie i obliczamy ich iloczyn. Niech pi będzie prawdopodobieństwem otrzymania i w wyniku tego działania. Wtedy
A) p + p = p 2 3 6 B) p ⋅p = p 2 3 6 C) 2p2 = p6 D) 3p 3 = p6

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wybrane w kolejności losowania cyfry utworzą dwucyfrową liczbę parzystą, jest równe
A) 1 2 B) 41 90 C) 4 9 D) 3 4

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wyjęte w kolejności losowania cyfry utworzą liczbę nieparzystą, jest równe
A) 4 9 B) 5- 18 C) 1 2 D) 3 4

Ze zbioru cyfr {0 ,1,2,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że wylosowane cyfry (w kolejności losowania) utworzą liczbę podzielną przez 5 jest równe
A) -8 45 B) 1 5 C) 4 9 D) 3 4

Ze zbioru {1,2,3} wybieramy dwie liczby (mogą się powtarzać), a ze zbioru { 4,5} jedną liczbę. Na ile sposobów można to zrobić tak, aby otrzymane 3 liczby były długościami boków pewnego trójkąta?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie większych niż 35 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5?
A) -5 25 B) 6- 25 C) -5 26 D) -6 26

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,...,20} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę podzielną przez 3 jest równe
A) -8 20 B) 7- 20 C) -6 20 D) -5 20

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby parzystej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby podzielnej przez 3 lub 4 jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) 1 p = 3 D) 1 p > 3

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,25 B) p = 0,25 C) 1 p = 3 D) 1 p > 3

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 ,8 ,9,10,11,12,1 3,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas
A) p < 1 5 B) p = 1 5 C) 1 p = 4 D) 1 p > 4

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,4,5,6,7,8,9,10,1 1} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,4 D) p > 0,4

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11 ,1 2,13,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,33 D) p > 0,33

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania. Zapisując wylosowane cyfry w kolejności losowania, otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej od 32 jest równe
A) 28 49 B) 29- 49 C) 28 42 D) 29 42

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru cyfr {6 ,7,8,9} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i tworzymy liczbę dwucyfrową. Prawdopodobieństwo tego, że utworzona liczba będzie nie mniejsza niż 89 jest równe
A) -3 16 B) 4- 16 C) -3 12 D) -4 12

Losujemy jedną liczbę trzycyfrową. Prawdopodobieństwo p otrzymania liczby, której cyfry to 1,2,3 (w dowolnej kolejności) spełnia warunek
A) p < 10−3 B) p = 10− 3 C) −2 p = 1 0 D) − 2 p < 10

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jedną liczbę czterocyfrową. Prawdopodobieństwo p otrzymania liczby, której cyfry to 1,1,2,2 (w dowolnej kolejności) spełnia warunek
A) p < 10−4 B) p = 10− 4 C) −3 p < 1 0 D) − 3 p = 10

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 4 B) 1 3 C) 1 8 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Ze zbioru trzydziestu kolejnych liczb naturalnych od 1 do 30 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 30. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) -4 15 B) 7- 30 C) 1 5 D) 3 10

spinner