Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Wyszukiwanie zadań

Punkty A = (3,7) i C = (− 4,6) są końcami przekątnej kwadratu ABCD . Promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równy
A) √ - --2 2 B) 5 2 C) √- 5-2- 2 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 3,2) i C = (5,− 4) są końcami przekątnej kwadratu ABCD . Promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równy
A) 100 B) 50 C) 10 D) 5

Punkty A = (5,1) oraz C = (− 1,3) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Bok tego kwadratu ma długość:
A) √ --- 10 B) √ --- 20 C) √ 30- D) √ 40-

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (2,4) oraz C = (− 2,6) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Bok tego kwadratu ma długość:
A) √ --- 10 B) √ --- 20 C) √ 30- D) √ 40-

Punkty A = (5,3) oraz C = (− 3,7) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Bok tego kwadratu ma długość:
A) √ --- 10 B) √ --- 20 C) √ 30- D) √ 40-

Punkt A = (2,7) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD , a punkt S = (6,5) jest środkiem okręgu opisanego na tym kwadracie. Bok tego kwadratu ma długość
A) √ --- 10 B) √ --- 20 C) √ --- 2 1 0 D) √ --- 2 2 0

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (1,5) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD , a punkt S = (5,3) jest środkiem okręgu opisanego na tym kwadracie. Bok tego kwadratu ma długość
A) √ --- 2 10 B) √ --- 2 20 C) √ --- 10 D) √ --- 20

Punkty A = (2,− 4) i C = (− 3,1) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 50 B) 100 C) 25 D) 12,5

Ukryj Podobne zadania

Punkty B = (− 3,2) i D = (7,− 8) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 50 B) 100 C) 25 D) 200

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) punkty A = (− 1,5) oraz C = (− 3,− 3) są wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole kwadratu ABCD jest równe
A) √ --- 2 17 B) √ -- 16 5 C) 68 D) 34

Punkty A = (1,− 3) i C = (− 5,5) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 10 B) 25 C) 50 D) 100

Punkty A = (1,4) i C = (4,− 2) wyznaczają przekątną kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 45 B) 2 212 C) 18 D) √ --- 2 45

Punkty A = (− 1,3) i C = (− 5,5) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 10 B) 25 C) 50 D) 100

Punkty A = (− 4,6) i C = (6,8) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 4 B) 52 C) 104 D) 26

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) punkty A = (− 1,5) oraz C = (3,− 3) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Pole kwadratu ABCD jest równe
A) 8√ 10- B) 16√ 5- C) 40 D) 80

Dane są punkty o współrzędnych A = (− 2,5) oraz B = (4,− 1) . Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa
A) 12 B) 6 C) √ -- 6 2 D) 2√ 6-

Ukryj Podobne zadania

Dane są punkty o współrzędnych A = (3,− 1) oraz B = (− 2,4) . Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa
A) 10 B) √ -- 5 2 C) 5 D) 2√ 5-

Punkty E = (− 1,8) i F = (1 ,14) to środki boków, odpowiednio AB i CD kwadratu ABCD . Przekątna tego kwadratu ma długość
A) √ -- 4 5 B) 10 C) 4√ 1-0 D) 20

Dane są punkty o współrzędnych A = (− 3,4) oraz B = (3,− 2) . Średnica okręgu opisanego na kwadracie o boku AB jest równa
A) 12 B) 6 C) √ -- 6 2 D) 2√ 6-

Punkty A = (− 7,3) i B = (1,− 1) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD . Odcinek łączący środki dwóch sąsiednich boków tego kwadratu ma długość
A) 2√ 10- B) 2√ 2- C) √ -- 2 5 D) √ -- 4 5

Punkt A = (3,− 5) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD , a punkt M = (1,3) jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ABCD jest równe
A) 68 B) 136 C) 2√ 34- D) √ --- 8 34

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (− 4,7) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD , a punkt M = (2 ,−5 ) jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ABCD jest równe
A) 360 B) 90 C) 6√ 10- D) √ -- 12 5

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dany jest kwadrat ABCD . Wierzchołki A = (− 2,1) i C = (4,5) są końcami przekątnej tego kwadratu. Długość przekątnej kwadratu ABCD jest równa
A) 10 B) 2 √ 13- C) √ --- 2 1 0 D) 8

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dany jest kwadrat ABCD . Wierzchołki A = (2,− 1) i C = (4,5) są końcami przekątnej tego kwadratu. Długość przekątnej kwadratu ABCD jest równa
A) 10 B) 2 √ 13- C) √ --- 2 1 0 D) 8

Przeciwległe wierzchołki kwadratu PQRS mają współrzędne P(− 1,5) oraz R (1,3) . Wobec tego obwód kwadratu wynosi
A) √ -- 4 2 B) √ -- 8 2 C) 8 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Przeciwległe wierzchołki kwadratu PQRS mają współrzędne P(0,5) oraz R (1,4) . Wobec tego obwód kwadratu wynosi
A) √ -- 4 2 B) √ -- 8 2 C) 8 D) 4

Przeciwległe wierzchołki kwadratu PQRS mają współrzędne P(− 3,7) oraz R (− 1,7) . Wobec tego obwód kwadratu wynosi
A) √ -- 4 2 B) √ -- 8 2 C) 8 D) 4

Obwód kwadratu, którego przeciwległe wierzchołki mają współrzędne A = (− 3,5) i C = (5,1) jest równy
A) √ --- 2 10 B) √ -- 4 5 C) 8√ 1-0 D) 16 √ 5-

Kwadrat K1 o wierzchołkach A = (− 4,− 12) , B = (− 14,− 6) , C = (− 8,4) i D = (2,− 2) przekształcono w symetrii względem osi Ox i otrzymano kwadrat K 2 . Odległość między środkami kwadratów K1 i K 2 jest równa
A) 4 B) 8 C) √ -- 4 2 D) √ -- 8 2

Punkty A = (3,2) i C są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD , a punkt O = (6,5) jest środkiem okręgu opisanego na tym kwadracie. Współrzędne punktu C są równe
A) (9,8) B) (1 5,12) C) ( 1 1) 42,3 2 D) (3,3)

Jedna z przekątnych kwadratu ABCD jest zawarta w prostej o równaniu 2x = 7 oraz A = (9,5) . Pole tego kwadratu jest równe
A) 121 B) 24,5 C) 60,5 D) 49

Punkt A = (− 8,13) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD , którego przekątne przecinają się w punkcie S = (− 4,19 ) . Punkty K i L = (− 5,24) są odpowiednio środkami odcinków AD i CD . Punkt K ma współrzędne
A) (− 10,23 ) B) (− 10,16) C) (− 9,18) D) (0,25)

Punkty A = (13,− 12 ) i C = (15 ,8) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie
A) S = (2,− 20) B) S = (1 4,10) C) S = (14,− 2) D) S = (28,− 4)

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (19,− 4) i C = (− 3,− 18) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD . Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie
A) S = (11,7) B) S = (8,− 11) C) S = (16,− 22) D) S = (11,− 11)

Bok BC kwadratu ABCD zawiera się w prostej o równaniu 2y = x− 1 . Bok DC kwadratu ABCD może zawierać się w prostej o równaniu
A) 2y = −x − 1 B) 1 y = 2 x− 2 C) 1 y = − 2x+ 1 D) y = − 2x + 1

Punkty E = (3,− 1) i F = (5 ,−5 ) są środkami dwóch sąsiednich boków kwadratu ABCD . Pole tego kwadratu jest równe
A) 10 B) 25 C) 40 D) 100

Bok BC kwadratu ABCD zawiera się w prostej o równaniu 2y = x− 1 . Bok AD kwadratu ABCD może zawierać się w prostej o równaniu
A) y = − 2x+ 2 B) 1 y = − 2x + 2 C) 1 y = 2 x− 1 D) 2y = −x + 1

Punkt A = (1,1) jest jednym z wierzchołków kwadratu ABCD , a punkt S = (4,4) jest środkiem okręgu wpisanego w ten kwadrat. Przekątna tego kwadratu ma długość
A) 8√ 2- B) 2√ 6- C) √ -- 6 2 D) √ -- 2 8

Ukryj Podobne zadania

Punkt B = (7,2) jest jednym z wierzchołków kwadratu ABCD , a punkt S = (4,5) jest środkiem okręgu wpisanego w ten kwadrat. Przekątna tego kwadratu ma długość
A) 8√ 2- B) 2√ 6- C) √ -- 2 8 D) √ -- 6 2

Strona 1 z 2
spinner