Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia 1- W = log3 81 log9 3 jest równa
A) − 2 B) − 8 C) − 3,5 D) − 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia -1- W = log5 125 log255 jest równa
A) − 2 B) − 1,5 C) − 3,5 D) − 5

Wartość wyrażenia 1- W = log2 32 log4 2 jest równa
A) − 2 B) − 4 C) − 2,5 D) − 3

Wartość wyrażenia W = log162 ⋅log164 jest równa
A) log 166 B) 2− 1 C) lo g 8 16 D) 8−1

Liczba lo g0,252 − log 0,750,562 5 jest równa
A) 32 B) 4 C) − 52 D) 0

*Ukryj

Liczba lo g3,5 12,25 − log0,5 8 jest równa
A) 5 B) − 1 C) − 12 D) 1

Liczba lo g1,5 2,25− lo g0,251 6 jest równa
A) 32 B) 4 C) − 52 D) 0

Liczba lo g0,252 ,744− lo g14 1,4 jest równa
A) 2 lo g0,251,4 B) log1,41,96 C) log 1,4 0,25 D) 0

Różnica √-√6 -- √- 3log 2 2− log 32 7 jest równa
A) 7 B) lo g6-2 81 C) − 5 D) − 2

*Ukryj

Różnica √-√4 -- √- 2log 3 3− log 28 jest równa
A) − 2 B) log 6 9 4 C) − 5 D) 7

Różnica √-√4 -- √- 6log 3 3− log 28 jest równa
A) 0 B) − 3 C) lo g6136 D) 3

Liczba √ --- √ -- lo g3 2 7− log 27 3 jest równa
A) 43 B) 12 C) 1112 D) 3

Liczba lo g510 00 jest większa od liczby log 5100 o
A) 50% B) 25% C) 90% D) 10%

*Ukryj

Liczba lo g312 5 jest większa od liczby log 325 o
A) 90% B) 25% C) 50% D) 10%

Liczba (− lo g70,01 ) jest mniejsza od liczby (− lo g70,0 001) o
A) 100% B) 25% C) 50% D) 10%

Dane są liczby 1- a = − 27, b = lo g14 6 4, c = log 13 27 . Iloczyn abc jest równy
A) − 9 B) − 13 C) 13 D) 3

*Ukryj

Dane są liczby 1- a = − 10, b = lo g13 8 1, c = log 12 32 . Iloczyn abc jest równy
A) − 2 B) − 1 C) − -1 10 D) − 1 2

Liczba lo g0,5 5⋅log 0,22 jest równa
A) − 1 B) 1 C) 10 D) 0,1

Wyrażenie log 5√8 log3-7√4- 3 ma wartość równą
A) 35√ ----- log 3 2048 B) 6- 35 C) 1201 D) 2110

*Ukryj

Wyrażenie log 7√9 log-55√27 5 ma wartość równą
A) ----1--- lo g5 35√ 177147- B) 6- 35 C) 10 21 D) 21 10

Wartość wyrażenia √ -- √ -- log21 6 2− lo g22 2 jest równa
A) 3 B) 3− 1 C) − 3 D) √ -- 3

Liczba log √8 log-0,5√-2,5- 0,4 jest równa
A) 3 B) 2 3 C) 3 − 2 D) − 13

Liczba lo g216 − log 39 jest równa
A) log 36 B) 2 lo g51 C) log 64 + log6 9 D) lo g2

*Ukryj

Liczba lo g381 − log 216 jest równa
A) log 649 B) lo g62 + log6 3 C) log 62 D) 6log6 1

Liczba lo g425 + log 210 jest równa
A) log 215 B) lo g250 C) log 2210 D) log 2635

*Ukryj

Liczba lo g36 + log9 16 jest równa
A) log 396 B) lo g312 C) log 324 D) log3 54

Wartość wyrażenia --1-- 2log5 10− log205 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Wartość wyrażenia --1-- 2log3 12− log163 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Liczba 2 2 4 log 8 − 9 log 4 jest równa
A) log 32 B) lo g24 C) 2 lo g1 D) 2 lo g2 3

Liczba lo g327 − log 28 jest równa
A) 0 B) 278- C) 5 D) 19

*Ukryj

Liczba lo g28 − log2 16 jest równa
A) 2 B) -1 C) 1 D) 2

Liczba lo g381 − log 3243 jest równa
A) -2 B) -1 C) 13 D) 3

Liczba − log4 16+ 2log 48 jest równa
A) 40 B) 42 C) 4−1 D) 41

Liczba lo g327 − log 31 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba lo g55 − log5 125 jest równa
A) -2 B) -1 C) 215 D) 4

Suma √ --- 3 2log 10+ lo g10 jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Liczba lo g1 000− lo g381 jest równa
A) − 1 B) − 2 C) 0 D) 1

Liczba lo g1 00− lo g28 jest równa
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 1

Suma 3√ ---- 2 3log 100 + log 100 jest równa
A) 6 B) 3 C) 4 D) 5

Liczba lo g232 − log 381 jest równa
A) 0 B) 3281- C) 5 D) 1

Liczba lo g416 + 4 log161 jest równa
A) 16 B) 2 C) 4 D) 6

Liczba lo g24 + 2 lo g31 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Różnica log3 9− lo g31 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba log348- log364 jest równa
A) 2 + ---1-- 3 6 log32 B) 3+ --1--- 2 3log32 C) 32 D) 2l1og-2 3

Liczba √ -√ -- √ -√ -- lo g3 2 3 ⋅log 33 2 jest równa
A) 4 9 B) 9 4 C) 2 (log2 3) D) 2 (log 32)

Różnica √ - √- log 317 − log 35 1 jest równa
A) -2 B) 1 2 C) 2 D) 1 − 2

*Ukryj

Różnica √ - √- log 313 − log 31 17 jest równa
A) 4 B) 1 4 C) − 4 D) 1 − 4

Liczba √- 1- √ - lo g3 2 36 − 2log3 23 jest równa
A) − 4 B) 1 4 C) 4 D) 1 − 4

Różnica √ - √- log 258 − log 22 9 jest równa
A) − 2 B) 1 2 C) 2 D) 1 − 2

Różnica √ - √- log 224 − log 29 6 jest równa
A) 4 B) 1 4 C) − 4 D) 1 − 4

Różnica √ -- √ --- log 12 3 − log12 24 jest równa
A) − 2 3 B) − 3 2 C) 2 3 D) 3 2

Liczba ∘ √4-- lo g4log 2 2 jest równa
A) − 23 B) − 32 C) 0,5 D) − 2

Wartość wyrażenia ---1--- --1---- 1+log23 + 1+ log32 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Liczba √ -( ∘ ) lo g 2 log0,5(sin1 35 ) jest równa
A) 1 2 B) − 2 C) 2 D) 1 − 2

Liczba lo g318 9− log 37 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) log 3182

*Ukryj

Liczba lo g496 − log 46 jest równa
A) log 490 B) lo g696 C) 4 D) 2

Liczba lo g48 + log4 2 jest równa
A) 1 B) 2 C) log46 D) log 410

Wartość wyrażenia 3 2 log3 2 + log 39 jest równa
A) − 1 B) − 2 C) lo g3151 D) log3 3118

Liczba lo g43 − log4 0,75 jest równa:
A) -3 B) log 42,25 C) -1 D) 1

Liczba 1 2 log54 − 3 log5 2 jest równa
A) − log5 72 B) 7 lo g52 C) − lo g 2 5 D) log 2 5

Liczba lo g93 + log9 27 jest równa
A) 2 B) 1 C) log93 0 D) log 924

Liczba 3 log 5+ 2 log 3 jest równa
A) log (3⋅5 )+ log (2 ⋅3) B) lo g3 5 + log 23
C) log (53 ⋅32) D) 3⋅2 log(5 ⋅3)

Liczba 2 log 5+ 3 log 2 jest równa
A) log (2⋅5 )+ log (3 ⋅2) B) lo g2 5 + log 32
C) 2 ⋅3log (5⋅2) D) log (52 ⋅23)

Wartość wyrażenia 2 3log3 2− 3 log3 3 jest równa
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Wartość wyrażenia 2 2log3 2− 2 log3 3 jest równa
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Liczba lo g432 − log 42 jest równa
A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Liczba lo g0,5 50− lo g0,5 25 jest równa
A) log 0,525 B) 1 C) − 1 D) log0,51250

Wartość wyrażenia log22 0− log 25 jest równa
A) log 215 B) 2 C) 4 D) log 225

Wartość wyrażenia log31 20− lo g340 jest równa:
A) 1 B) lo g380 C) 0 D) log 3160

Liczba lo g53 − log5 15 wynosi:
A) 1 B) 0 C) 15 D) -1

Wartość wyrażenia 4 -3 log2 3 + log 216 jest równa
A) − 1 B) − 2 C) lo g2 7438 D) log2 719

Liczba lo g210 0− log 250 jest równa
A) log 250 B) 1 C) 2 D) log 25000

Liczba 2 log23 − 2 log25 jest równa
A) log 2295 B) lo g2 35 C) log 9 25 D) log 6- 2 25

Strona 1 z 2>