Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Odcinek o końcach (− 1;− 1) i (1;3) jest zawarty w prostej:
A) y = x B) y = 2x + 1 C) y = x + 2 D) y = −x

*Ukryj

Odcinek o końcach (1;5) i (− 1;− 1) jest zawarty w prostej:
A) y = x B) y = −x C) y = 5x D) y = 3x + 2

Które z podanych równań jest równaniem prostej.
A) 2x (x+ 1) = 0 B) 2 xx−+42 = 0 C) x = 0 D) 2 x + y − 3 = 0

*Ukryj

Które z podanych równań nie jest równaniem prostej.
A) 5(x + 1) = 0 B) 2 xx+−42 = 0 C) x = 0 D) 2 x(x + 1 ) = x

Które z podanych równań jest równaniem prostej.
A) xx++-22 = 1 B) 2y (x+ 1) = 0 C) x2 + y − 3 = 0 D) x = 1

Wskaż równanie symetralnej odcinka AB , gdy A = (− 3,4),B = (3,− 2) .
A) y = x− 1 B) y = −x − 1 C) y = x + 1 D) y = −x + 1

*Ukryj

Wskaż równanie symetralnej odcinka AB , gdy A = (3,4),B = (− 3,− 2) .
A) y = x− 1 B) y = −x − 1 C) y = x + 1 D) y = −x + 1

Symetralna odcinka AB , gdzie A = (− 2,4) , B = (3,− 6) ma równanie
A) y = 12x + 34 B) y = − 12x − 34 C) y = 1x− 5 2 4 D) y = 2x − 2

Wskaż równanie symetralnej odcinka AB , gdy A = (− 3,2),B = (3,− 4) .
A) y = x− 1 B) y = −x − 1 C) y = x + 1 D) y = −x + 1

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa
A) √ - --5 5 B) √ - 4--5 5 C) 4 5 D) 4

*Ukryj

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = − 2x + 3 jest równa
A) √ - --5 5 B) 3 C) 3 5 D) √ - 35-5

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 3x − 4 jest równa
A) √ -- --10 10 B) 4 C) 4- 10 D) √ -- 41010

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 3x + 3 jest równa
A) √ -- --10 10 B) -3 10 C) √ -- 3-1100 D) 3

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 7x − 2 jest równa
A) √ -- --50 50 B) √ -- 2--50- 50 C) -2 50 D) 2

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 3 jest równa
A) √ - 3--5 5 B) √ - --5 5 C) 3 5 D) 3

Współczynnikiem kierunkowym prostej o równaniu 3y− 4x + 2 = 0 jest liczba:
A) − 34 B) − 4 C) 43 D) − 2 3

Prostą o równaniu 3x + 7 = 0 przekształcono w symetrii względem osi Oy . W wyniku tego przekształcenia otrzymano prostą o równaniu
A) 7 + 3x = 0 B) 3y + 7 = 0 C) 3y − 7 = 0 D) 3x − 7 = 0

Która z podanych prostych nie ma punktów wspólnych z trzecią ćwiartką układu współrzędnych?
A) √ --- y = − 17x − 1 B) y = x− 1 C) y = 1 − x D) y = 17x + 25

Punkt B jest rzutem prostopadłym punktu A = (− 7,− 2) na prostą o równaniu y = 3x − 1 . Wskaż równanie prostej AB .
A) y = − 3x − 23 B) y = − 13x − 133 C) y = − 1x− 7 3 3 D) y = − 1x + 11- 3 3

Obrazem prostej o równaniu y = − 3x + 2 w symetrii względem osi Ox jest prosta o równaniu
A) y = 3x − 2 B) y = − 3x − 2 C) y = 3x + 2 D) y = 1x − 2 3

*Ukryj

Obrazem prostej o równaniu y = 3x + 2 w symetrii względem osi Ox jest prosta o równaniu
A) y = 3x − 2 B) y = − 3x − 2 C) y = 3x + 2 D) y = 1x − 2 3

Obrazem prostej o równaniu y = − 3x − 2 w symetrii względem osi Ox jest prosta o równaniu
A) y = 3x − 2 B) y = − 3x − 2 C) y = 3x + 2 D) y = 1x − 2 3

Obrazem prostej o równaniu x− 2y + 3 = 0 w symetrii osiowej względem osi Oy jest prosta o równaniu
A) − x + 2y + 3 = 0 B) − x + 2y− 3 = 0 C) x + 2y − 3 = 0 D) x + 2y + 3 = 0

*Ukryj

Obrazem prostej o równaniu x+ 2y − 3 = 0 w symetrii osiowej względem osi Oy jest prosta o równaniu
A) x + 2y + 3 = 0 B) x− 2y + 3 = 0 C) x + 2y − 3 = 0 D) x − 2y − 3 = 0

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie


PIC


A) x − 2y− 4 = 0 B) x + 2y + 4 = 0 C) x − 2y + 4 = 0 D) x + 2y − 4 = 0

*Ukryj

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie


PIC


A) x − 2y − 4 = 0 B) x+ 2y + 4 = 0 C) x − 2y + 4 = 0 D) x + 2y − 4 = 0

Suma odległości punktu A = (− 4,2) od prostych o równaniach x = 4 i y = − 4 jest równa
A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

*Ukryj

Suma odległości punktu A = (3,− 2) od prostych o równaniach x = − 5 i y = 3 jest równa
A) 5 B) 10 C) 13 D) 8

Obrazem prostej o równaniu x + y + 4 = 0 w symetrii osiowej względem prostej x = 1 jest prosta o równaniu
A) x − y − 6 = 0 B) x− y− 4 = 0 C) x + y − 4 = 0 D) x + y + 3 = 0

Prosta określona wzorem y = ax + 1 jest symetralną odcinka AB , gdzie A = (− 3,2) i B = (1,4) . Wynika stąd, że
A) a = − 12 B) a = 12 C) a = − 2 D) a = 2

*Ukryj

Prosta określona wzorem 1 y = ax + 2 jest symetralną odcinka AB , gdzie A = (2,− 3) i B = (4,1) . Wynika stąd, że
A) a = − 12 B) a = 12 C) a = − 2 D) a = 2

Odległość punktu P = (− 3,2) od prostej o równaniu y = 2x + 3 jest równa
A) √ - -55 B) √ - 75-5 C) √ -- 5 D) 5