Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Układ liczb ( 1 1 ) (x ,y,z) = 2,− 3,− 1 jest rozwiązaniem układu równań

( 2 |{ a x − 3y + az = 1 −ax + (a2 + 2)y − 2z = − 1 |( 3 6x − (a + 1)y + 5z = 1,

dla
A) a = 2 B) a = 53 C) a = − 4 3 D) a = −2

Układ równań { y = −ax + 2a y = b3x − 2 nie ma rozwiązania dla
A) a = − 1 i b = − 3 B) a = 1 i b = 3 C) a = 1 i b = − 3 D) a = − 1 i b = 3

*Ukryj

Układ równań { y = −ax − 2a y = bx3 − 2 nie ma rozwiązania dla
A) a = − 1 i b = − 3 B) a = 1 i b = −3 C) a = 1 i b = 3 D) a = − 1 i b = 3

Układ równań { 3x+ py = 2 qx+ 5y = 4 z niewiadomymi x i y ma nieskończenie wiele rozwiązań. Zatem liczba p + q jest równa
A) 6 B) 17 2 C) 13 2 D) 15

*Ukryj

Układ równań { 2x+ py = 3 qx+ 3y = 6 z niewiadomymi x i y ma nieskończenie wiele rozwiązań. Zatem liczba p + q jest równa
A) 6 B) 1 C) 13 2 D) 112

Rozwiązaniem układu równań { x + y = 1 x − y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że
A) b < − 1 B) b = − 1 C) − 1 < b < 1 D) b ≥ 1

*Ukryj

Rozwiązaniem układu równań { x + y = −1 x − y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb ujemnych. Wynika stąd, że
A) b ≥ 1 B) b = − 1 C) − 1 < b < 1 D) b < −1

Para liczb 1 x = 2 i 1 y = − 3 jest rozwiązaniem układu równań ( |{ 2a3x + 6ay = 1 2 | 4x + 3ay = 3a ( 6a3x + 12y = 7a3 dla
A) a = 2 B) a = − 2 C) a = − 1 D) 1 a = 2

Układ równań { 2 2 (x+ 2) + (y− 1) = 25 (x− 1)2 + (y+ 2)2 = a z niewiadomymi x,y i parametrem dodatnim a ma dwa rozwiązania, gdy
A) √ -- √ -- a > 5 + 3 2 B) √ -- √ -- | a− 5| < 3 2 C) √ -- √ -- a + 3 2 < 5 D) √ -- √ -- | a − 5| > 3 2

Układ równań { 3x− 4y = 5 −6x + (a+ 3)y = 10 jest sprzeczny dla
A) a = − 11 B) a = 5 C) a = 3 D) a = − 2

*Ukryj

Układ równań { 5x+ (a+ 1)y = 3 −x + 2y = a + 2 jest sprzeczny dla a równego
A) − 11 B) 9 C) 4 D) − 1

Układ równań { 2x− y = − 3 −4x − ay = − 6 opisuje w układzie współrzędnych zbiór pusty dla
A) a = 0 B) a = − 2 C) a = − 1 D) a = 2

Układ równań { 2x− y = 2 x+ my = 1 ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) m = − 1 B) m = 1 C) m = 12 D) m = − 12

Układ równań { 3x− 2y = − 3 2x+ my = − 2 ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) m = − 3 B) 3 m = − 4 C) m = − 4 3 D) m = − 4

Układ równań { my − 8x = − 10 2mx − 9y = 15 ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) m = 12 B) m = 6 C) m = 9 D) m = 8

Układ równań { y = − 2ax − b y = 8bx + a ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) a = − 1 i b = 4 B) a = 1 i b = − 4 C) a = − 2 i b = − 2 D) a = − 2 i b = 2

Rozwiązaniem układu równań { 3x − 7y = 3 6x + 14y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb, których suma jest równa 0. Wynika stąd, że
A) b > 6 B) 12 b = − 5 C) b < − 6 D) b = 310-

Układ równań { 4x+ 2y = 1 0 6x+ ay = 15 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A) a = − 1 B) a = 0 C) a = 2 D) a = 3

*Ukryj

Układ równań { 3x− 6y = 14 −2x + ay = − 9 opisuje w układzie współrzędnych zbiór pusty dla
A) a = 4 B) a = 1 C) a = −1 D) a = − 4

Układ równań { 3y− 6x = − 6 2x+ ay = 2 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A) a = − 1 B) a = 1 C) a = 3 D) a = 6

Układ równań { 2x− ay = 3 3y− 6x = − 9 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A) a = − 1 B) a = 1 C) a = 3 D) a = 6

Układ równań { 2x − 4y = 6 3x + ay = 9 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A) a = − 6 B) a = − 2 C) a = 6 D) a = 3

Para liczb x = 2 i y = 1 jest rozwiązaniem układu równań { x + ay = 5 2x − y = 3, gdy
A) a = − 3 B) a = − 2 C) a = 2 D) a = 3

*Ukryj

Para liczb x = 2 i y = 2 jest rozwiązaniem układu równań { ax + y = 4 − 2x + 3y = 2a dla
A) a = − 1 B) a = 1 C) a = − 2 D) a = 2

Para liczb x = 3 i y = 1 jest rozwiązaniem układu równań { 2 −x + 12y = a 2x + ay = 9, dla
A) 7 a = 3 B) a = − 3 C) a = 3 D) a = − 73

Para liczb x = − 1 i y = − 2 jest rozwiązaniem układu równań { ax− y = 4 −2x + 3y = 2a dla
A) a = − 1 B) a = 1 C) a = − 2 D) a = 2

Para liczb x = − 1 i y = − 5 jest rozwiązaniem układu równań { ax + y = − 3 3x − y = 2, gdy
A) a = − 3 B) a = − 2 C) a = 2 D) a = 3

Para liczb x = 1 , y = − 3 spełnia układ równań

{ 2 x − y = a (1 + a)x − 3y = −4a .

Wtedy a jest równe
A) 2 B) − 2 C) √ -- 2 D) √ -- − 2

Para liczb x = 3 , y = − 1 spełnia układ równań

{ 2 x − y = a (1 − a)x − 3y = −6a .

Wtedy a jest równe
A) 2 B) − 2 C) √ -- 2 D) √ -- − 2

Para liczb x = − 2 i y = − 1 jest rozwiązaniem układu równań { 3x− a2y = − 2 ax+ 3y = 1, dla
A) a = 23 B) a = 2 C) a = − 2 3 D) a = −2

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x+ 6y = 1 (a− 3)x+ 6y = b − a są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = 6,b = 5 D) a = 5,b = 6

*Ukryj

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x− 2y = 2 (a+ 3)x− 2y = a − b są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = −1 ,b = − 3 C) a = − 1,b = − 1 D) a = 5,b = 6

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x+ 3y = 1 (a− 4)x+ 3y = b − a są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = 6,b = 7 D) a = 5,b = 6

Trójka liczb (x ,y,z) = (− 1,− 1,− 2) jest rozwiązaniem układu równań ( |{ x3 − y2 + z = − 4 2 2 3 |( x − ay + z = − 4 x− 5y3 − 2z2 = − 4 gdy
A) a = − 3 B) a = − 2 C) a = 2 D) a = 3

*Ukryj

Trójka liczb (x ,y,z) = (2,− 1,− 1) jest rozwiązaniem układu równań ( |{ x2 − y3 + z = 4 2 3 2 |( x + ay + z = 2 x3 + 5y − 2z2 = 1 gdy
A) a = − 3 B) a = − 2 C) a = 2 D) a = 3