Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 3x+ py = 2 qx+ 5y = 4 z niewiadomymi x i y ma nieskończenie wiele rozwiązań. Zatem liczba p + q jest równa
A) 6 B) 17 2 C) 13 2 D) 15

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 2x+ py = 3 qx+ 3y = 6 z niewiadomymi x i y ma nieskończenie wiele rozwiązań. Zatem liczba p + q jest równa
A) 6 B) 1 C) 13 2 D) 112

Rozwiązaniem układu równań { x + y = 1 x − y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że
A) b < − 1 B) b = − 1 C) − 1 < b < 1 D) b ≥ 1

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem układu równań { x + y = −1 x − y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb ujemnych. Wynika stąd, że
A) b ≥ 1 B) b = − 1 C) − 1 < b < 1 D) b < −1

Układ równań { 2 2 (x+ 2) + (y− 1) = 25 (x− 1)2 + (y+ 2)2 = a z niewiadomymi x,y i parametrem dodatnim a ma dwa rozwiązania, gdy
A) √ -- √ -- a > 5 + 3 2 B)  √ -- √ -- | a− 5| < 3 2 C) √ -- √ -- a + 3 2 < 5 D)  √ -- √ -- | a − 5| > 3 2

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 2x− y = − 3 −4x − ay = − 6 opisuje w układzie współrzędnych zbiór pusty dla
A) a = 0 B) a = − 2 C) a = − 1 D) a = 2

Rozwiązaniem układu równań { 3x − 7y = 3 6x + 14y = b z niewiadomymi x i y jest para liczb, których suma jest równa 0. Wynika stąd, że
A) b > 6 B)  12 b = − 5 C) b < − 6 D) b = 310-

Ukryj Podobne zadania

Układ równań { 3x− 6y = 14 −2x + ay = − 9 opisuje w układzie współrzędnych zbiór pusty dla
A) a = 4 B) a = 1 C) a = −1 D) a = − 4

Ukryj Podobne zadania

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x+ 6y = 1 (a− 3)x+ 6y = b − a są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = 6,b = 5 D) a = 5,b = 6

Ukryj Podobne zadania

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x+ 3y = 1 (a− 4)x+ 3y = b − a są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = 6,b = 7 D) a = 5,b = 6

Interpretacją geometryczną układu równań { 2x− 2y = 2 (a+ 3)x− 2y = a − b są dwie proste pokrywające się. Zatem
A) a = 2 ,b = 1 B) a = −1 ,b = − 3 C) a = − 1,b = − 1 D) a = 5,b = 6

Ukryj Podobne zadania
spinner