Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia 5 0,2+3 2 -(-3,25)--+ 13 wynosi
A) 2 3 B) 3 2 C) 4 3 D) 52

Iloraz liczb 5670 i 6615 jest równy
A) 11134332 B) 27 C) 67 D) 127 146

*Ukryj

Iloraz liczb 2016 i 4704 jest równy
A) 12030583 B) 37 C) 67 D) -63 146

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) 13 B) 17 C) √ --- 25 D) -- √ 5

*Ukryj

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 16 B) √ -- 8 C) 18 D) -1 16

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 12 B) 112 C) √ 36- D) 1 7

Ile liczb wymiernych znajduje się w zbiorze

{ √3--- ∘ --- √ --- } -√16-; 61; 316; 2,3(12); 0; 814 ? 3 2 4

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

*Ukryj

Ile liczb wymiernych znajduje się wśród liczb

{ ∘ --- √ -} − 3; 3 33;1;√4π-;1,7(53 ); 3 ? 8

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ile liczb wymiernych znajduje się w zbiorze

 { ----- √ -- ∘ ---} A = − 23-; 3,(1 5); − 2π-; √ 1,69; 7; 8; − 71- ? 7 3 5 9

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ile liczb wymiernych znajduje się wśród liczb

{ ∘ --- √ --} − 2;0; 11; 2 7; − 2,3(45); 34 ? π 9

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ile liczb wymiernych znajduje się wśród liczb

{ √ --- ∘ ---- √ -- √ -} π; 31 6; 3-1-;1,(246); 38 ;√-3- ? 1 6 2

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Różnica 0,(36) − 0,(63) jest równa
A) − 0,(3) B) − 49 C) − 0,(27) D) − 4- 11

Suma dwóch liczb niewymiernych
A) może być liczbą całkowitą B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

*Ukryj

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest liczbą niewymierną
B) Liczba 1 jest jednocześnie liczbą wymierną i niewymierną
C) Odwrotność każdej liczby całkowitej jest liczbą całkowitą
D) Liczba 0 jest liczbą wymierną

Iloczyn dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą całkowitą B) może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Różnica dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą wymierną B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) może być liczbą całkowitą

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 162 B) 812- C) 132 D) 24 12

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 234 B) 624- C) 294 D) 16 24

Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba
A) 135 B) 915- C) 1105 D) 24 15

Różnica 23 0,(3) − 33 jest równa
A) − 0,(39) B) − 13090 C) − 0,36 D) − 4- 11

*Ukryj

Różnica 14 0,(1) − 45 jest równa
A) − 0,2 B) − 1990 C) − 0,3(1) D) − 2 9

Do przedziału (24 25) 32,32 należy liczba
A) 48 64 B) 49- 64 C) 50 64 D) 51 64

*Ukryj

Do przedziału (37 38) 41,41 należy liczba
A) 7852 B) 7482- C) 7862 D) 73 82

Do przedziału (31 32) 23,23 należy liczba
A) 65 46 B) 64- 46 C) 63 46 D) 62 46

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x a b 3a c
y 48 8 c 14

Stąd wynika, że
A) b = 2 B) b = 1 4 C) b = 4 D) 1 b = 2

Liczbę -3072-- 17⋅2010 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Piętnastą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 6 B) 4 C) 7 D) 0

Liczbą wymierną jest liczba
A) 1 3 2 ⋅4− 2 ⋅7 B) 1 1 32 ⋅ 22 ⋅ 7 C) 12 12 2 9 ⋅2 ⋅7 D) 12 −12 2 9 ⋅4 ⋅7

*Ukryj

Liczbą wymierną jest liczba
A) 1 5− 2 ⋅ 4−2 ⋅7 B) 1 1 92 ⋅42 ⋅7 C) 12 12 2 5 ⋅9 ⋅7 D) 12 −12 2 2 5 ⋅ 2 ⋅7

Liczbą niewymierną jest liczba
A) 1 4 2 ⋅3− 2 ⋅7 B) 1 1 32 ⋅ 42 ⋅ 7 C) 12 12 2 2 ⋅8 ⋅7 D) 12 −12 2 9 ⋅4 ⋅7

W zbiorze { √ --√3--- 1 2 √ -----} 0; 14; 2; 27 ;7; π ; 2 + 3
A) jest dokładnie 1 liczba wymierna B) są dokładnie 2 liczby wymierne
C) są dokładnie 3 liczby wymierne D) są dokładnie 4 liczby wymierne

*Ukryj

W zbiorze { √ --√3-- -1- π- √ -----} − 1; 8; 8 ;√ 2; 3; 6+ 3
A) jest dokładnie 1 liczba wymierna B) są dokładnie 2 liczby wymierne
C) są dokładnie 3 liczby wymierne D) są dokładnie 4 liczby wymierne

Dany jest zbiór { ∘ --- √-} A = π2; − 1; 719; 0; 1,(3); 1−4-3 . Liczb wymiernych w zbiorze A jest
A) pięć B) dwie C) trzy D) cztery

W zbiorze { √ --- ∘ -- √ -} 2ππ-; 13; 416 ; 3 14; 15;√-8 2
A) są dokładnie 2 liczby wymierne B) są dokładnie 3 liczby wymierne
C) są dokładnie 4 liczby wymierne D) jest dokładnie 5 liczb wymiernych

Liczbą wymierną nie jest:
A) ∘ --- 1 7 9 B) √ -√ -- 32 34 C) 3 4 2 D) 2 4 3

*Ukryj

Do zbioru liczb wymiernych nie należy liczba
A) 3 42 B) 1 3 48 : 4− 8 C) ( 7) −2 44 D) 3 1 44 ⋅42

Liczbą wymierną jest:
A) 3 44 B) √ -√ -- 3 4 3 4 C) --- ∘ 1 24 D) 2 43

Rozwinięcie dziesiętne skończone ma liczba:
A) 231 B) 618- C) 13010 D) 14 35

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x a 3 8
y 3624b

Stąd wynika, że
A) a = 6 , b = 22,5 B) a = 4 3 , b = 6 C) a = 3 , b = 96 D) a = 2 , b = 9

*Ukryj

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x 3 a 2
y b 9 36

Stąd wynika, że
A) a = 6 , b = 22,5 B) a = 8 , b = 24 C) 1 a = 2 , b = 54 D) 4 a = 3 , b = 6

Dany jest zbiór { √- ∘ --- } 18,− 25,-32 ,4 13, 6 14,π . Ile liczb należących do zbioru A ma rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

*Ukryj

Dany jest zbiór { √ - √3-- ∘ --- } √-8, − 217,-227,523, 1 79,π − 1 2 . Ile liczb należących do zbioru A ma rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 2 7 na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

*Ukryj

Liczbę 224- 1111 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Dwudziestą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 2 B) 0 C) 1 D) 6

Liczbę 673- 3333 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Trzydziestą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 2 B) 0 C) 1 D) 9

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 3- 13 na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 6 B) 9 C) 2 D) 3

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 2 7 na czterdziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 22 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 7, cyfra znajdująca się na miejscu 26 jest równa 3, a cyfra znajdująca się na miejscu 15 jest równa 2. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 732 B) 273 C) 244 D) 723

*Ukryj

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 16 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 2, cyfra znajdująca się na miejscu 23 jest równa 3, a cyfra znajdująca się na miejscu 18 jest równa 7. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 79 B) 273 C) 237 D) 244

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 19 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 3, cyfra znajdująca się na miejscu 26 jest równa 7, a cyfra znajdująca się na miejscu 15 jest równa 2. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 372 B) 273 C) 244 D) 124