Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby wymierne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Suma dwóch liczb niewymiernych
A) może być liczbą całkowitą B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Ukryj Podobne zadania

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest liczbą niewymierną
B) Liczba 1 jest jednocześnie liczbą wymierną i niewymierną
C) Odwrotność każdej liczby całkowitej jest liczbą całkowitą
D) Liczba 0 jest liczbą wymierną

Różnica dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą wymierną B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) może być liczbą całkowitą

Iloczyn dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą całkowitą B) może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x a b 3a c
y 48 8 c 14

Stąd wynika, że
A) b = 2 B) b = 1 4 C) b = 4 D)  1 b = 2

Liczbę -3072-- 17⋅2010 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Piętnastą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 6 B) 4 C) 7 D) 0

Ukryj Podobne zadania

W zbiorze { √ --√3--- 1 2 √ -----} 0; 14; 2; 27 ;7; π ; 2 + 3
A) jest dokładnie 1 liczba wymierna B) są dokładnie 2 liczby wymierne
C) są dokładnie 3 liczby wymierne D) są dokładnie 4 liczby wymierne

Ukryj Podobne zadania

W zbiorze { √ --√3-- -1- π- √ -----} − 1; 8; 8 ;√ 2; 3; 6+ 3
A) jest dokładnie 1 liczba wymierna B) są dokładnie 2 liczby wymierne
C) są dokładnie 3 liczby wymierne D) są dokładnie 4 liczby wymierne

W zbiorze { √ --- ∘ -- √ -} 2ππ-; 13; 416 ; 3 14; 15;√-8 2
A) są dokładnie 2 liczby wymierne B) są dokładnie 3 liczby wymierne
C) są dokładnie 4 liczby wymierne D) jest dokładnie 5 liczb wymiernych

Dany jest zbiór  { ∘ --- √-} A = π2; − 1; 719; 0; 1,(3); 1−4-3 . Liczb wymiernych w zbiorze A jest
A) pięć B) dwie C) trzy D) cztery

Ukryj Podobne zadania

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x a 3 8
y 3624b

Stąd wynika, że
A) a = 6 , b = 22,5 B) a = 4 3 , b = 6 C) a = 3 , b = 96 D) a = 2 , b = 9

Ukryj Podobne zadania

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (tabela poniżej).

x 3 a 2
y b 9 36

Stąd wynika, że
A) a = 6 , b = 22,5 B) a = 8 , b = 24 C)  1 a = 2 , b = 54 D)  4 a = 3 , b = 6

Dany jest zbiór { √- ∘ --- } 18,− 25,-32 ,4 13, 6 14,π . Ile liczb należących do zbioru A ma rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Dany jest zbiór { √ - √3-- ∘ --- } √-8, − 217,-227,523, 1 79,π − 1 2 . Ile liczb należących do zbioru A ma rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 2 7 na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Liczbę 224- 1111 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Dwudziestą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 2 B) 0 C) 1 D) 6

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 3- 13 na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 6 B) 9 C) 2 D) 3

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 3 7 na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

Liczbę 673- 3333 można zapisać w postaci nieskończonego ułamka dziesiętnego okresowego. Trzydziestą cyfrą po przecinku jego rozwinięcia jest
A) 2 B) 0 C) 1 D) 9

W rozwinięciu dziesiętnym ułamka 2 7 na czterdziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
A) 7 B) 1 C) 2 D) 4

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 22 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 7, cyfra znajdująca się na miejscu 26 jest równa 3, a cyfra znajdująca się na miejscu 15 jest równa 2. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 732 B) 273 C) 244 D) 723

Ukryj Podobne zadania

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 16 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 2, cyfra znajdująca się na miejscu 23 jest równa 3, a cyfra znajdująca się na miejscu 18 jest równa 7. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 79 B) 273 C) 237 D) 244

Rozwinięcie dziesiętne nieskracalnego ułamka zwykłego u jest ułamkiem dziesiętnym okresowym, który można zapisać w postaci 0,(xyz ) . Wiemy, że cyfra znajdująca się na 19 miejscu po przecinku tego rozwinięcia jest równa 3, cyfra znajdująca się na miejscu 26 jest równa 7, a cyfra znajdująca się na miejscu 15 jest równa 2. Licznik ułamka u jest więc równy
A) 372 B) 273 C) 244 D) 124

spinner