Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Z wartością bezwzględną

Wyszukiwanie zadań

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb 4 i − 10 , można opisać za pomocą równania
A) |x + 4| = |x− 10| B) |x− 4| = |x − 1 0|
C) |x+ 4| = |x + 10| D) |x− 4| = |x+ 10|

Ukryj Podobne zadania

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb 5 i − 11 , można opisać za pomocą równania
A) |x − 5| = |x− 11| B) |x+ 5| = |x + 1 1|
C) |x− 5| = |x + 11| D) |x+ 5| = |x− 11|

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb − 4 i 10, można opisać za pomocą równania
A) |x + 4| = |x− 10| B) |x− 4| = |x − 1 0|
C) |x+ 4| = |x + 10| D) |x− 4| = |x+ 10|

Liczba  √3-- √ -- π − 5 − 2 + 7 jest rozwiązaniem równania  2 |x | = a z niewiadomą x . Która z podanych liczb jest również rozwiązaniem tego równania?
A) ∘ -----√-----√------ π − 35 − 2 + 7 B) ∘ ---------√-----√--- 7 − π + 3 5+ 2
C) √3-- √ -- 5 − π − 2 − 7 D) √ -- √3-- 2 − 7 + 5 − π

Ukryj Podobne zadania

Równanie |x− |x || = 1 ? ma
A) nieskończenie wiele rozwiązań. B) jedno rozwiązanie.
C) dwa rozwiązania. D) zero rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Równanie ||x − 1 |− 3| = 4 ma dokładnie
A) dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) cztery rozwiązania rzeczywiste.
D) trzy rozwiązania rzeczywiste.

Równanie ||x − 4 |− 2| = 2 ma dokładnie
A) dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) cztery rozwiązania rzeczywiste.
D) trzy rozwiązania rzeczywiste.

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -9 jest równa 5, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 5 B) |x − 9| = 5 C) |x− 5| = 9 D) |x + 5| = 9

Ukryj Podobne zadania

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -7 jest równa 9, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 7 B) |x − 9| = 7 C) |x− 7| = 9 D) |x + 7| = 9

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -5 jest równa 9, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 5 B) |x − 9| = 5 C) |x+ 5| = 9 D) |x − 5| = 9

Równanie ||x |− 2| = |x|+ 2
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania

Równanie ||x |− 4| = |x|+ 2
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Ukryj Podobne zadania

Dane jest równanie ||x+ 2|+ 6| = 1 0 . Iloczyn rozwiązań tego równania jest równy
A) − 168 B) − 12 C) 216 D) 3024

Ukryj Podobne zadania

Wskaż m , dla którego rozwiązaniem równania  3 2 x − 5x + x + |2m + 4| = 0 jest liczba 2.
A) m = 3 lub m = 7 B) m = 3 lub m = − 7
C) m = − 3 lub m = − 7 D) m = − 3 lub m = 7

Ukryj Podobne zadania

Równanie |x− 3|+ 3 = 3 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania
C) nieskończenie wiele rozwiązań D) zero rozwiązań

Ukryj Podobne zadania

Równanie |x+ 3|− 2 = 0
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Równanie |x+ 3|+ 2 = 0
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Równanie |x+ 3|+ 2 = 2
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner