Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb 4 i − 10 , można opisać za pomocą równania
A) |x + 4| = |x− 10| B) |x− 4| = |x − 1 0|
C) |x+ 4| = |x + 10| D) |x− 4| = |x+ 10|

*Ukryj

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb − 4 i 10, można opisać za pomocą równania
A) |x + 4| = |x− 10| B) |x− 4| = |x − 1 0|
C) |x+ 4| = |x + 10| D) |x− 4| = |x+ 10|

Zbiór liczb, które na osi liczbowej są równoodległe od liczb 5 i − 11 , można opisać za pomocą równania
A) |x − 5| = |x− 11| B) |x+ 5| = |x + 1 1|
C) |x− 5| = |x + 11| D) |x+ 5| = |x− 11|

Liczba  √3-- √ -- π − 5 − 2 + 7 jest rozwiązaniem równania  2 |x | = a z niewiadomą x . Która z podanych liczb jest również rozwiązaniem tego równania?
A) ∘ -----√-----√------ π − 35 − 2 + 7 B) ∘ ---------√-----√--- 7 − π + 3 5+ 2
C) √3-- √ -- 5 − π − 2 − 7 D) √ -- √3-- 2 − 7 + 5 − π

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |x | = −x jest
A) ⟨0,+ ∞ ) B) (− 1 ,1) C) {− 4} D) (− ∞ ,0⟩

*Ukryj

Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |x | = x jest
A) ⟨0,+ ∞ ) B) (− 1 ,1) C) {0} D) (− ∞ ,0⟩

Równanie |x− |x || = 1 ? ma
A) nieskończenie wiele rozwiązań. B) jedno rozwiązanie.
C) dwa rozwiązania. D) zero rozwiązań.

Ile rozwiązań ma równanie ||x+ 3|− 4 | = 2 ?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

*Ukryj

Równanie ||x − 1 |− 3| = 4 ma dokładnie
A) dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) cztery rozwiązania rzeczywiste.
D) trzy rozwiązania rzeczywiste.

Równanie ||x − 4 |− 2| = 2 ma dokładnie
A) dwa rozwiązania rzeczywiste.
B) jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) cztery rozwiązania rzeczywiste.
D) trzy rozwiązania rzeczywiste.

Ile rozwiązań ma równanie ||2x+ 5|− 4| = 3 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Ile rozwiązań ma równanie ||x+ 5|− 2 |+ 1 = 0 ?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

Rozwiązaniem równania |x|−-2 6 1− |x| + 7 = 0 są liczby
A) − 20 13 i 20 13 B) − -8 13 i 8- 13 C) -8 i 8 D) -20 i 20

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -9 jest równa 5, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 5 B) |x − 9| = 5 C) |x− 5| = 9 D) |x + 5| = 9

*Ukryj

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -7 jest równa 9, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 7 B) |x − 9| = 7 C) |x− 7| = 9 D) |x + 7| = 9

Zbiór liczb, których odległości na osi liczbowej od liczby -5 jest równa 9, można opisać równaniem
A) |x + 9| = 5 B) |x − 9| = 5 C) |x+ 5| = 9 D) |x − 5| = 9

Równanie ||x |− 2| = |x|+ 2
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

*Ukryj

Równanie ||x |− 4| = |x|+ 2
A) nie ma rozwiązań. B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania. D) ma dokładnie cztery rozwiązania.

Liczbami spełniającymi równanie |2x + 3| = 5
A) 1 i − 4 B) 1 i 2 C) − 1 i 4 D) − 2 i 2

*Ukryj

Liczbami spełniającymi równanie |3 + x | = 8
A) 11 i 5 B) 3 i 8 C) − 11 i 5 D) − 3 i 8

Liczbami spełniającymi równanie |2x − 5| = 3
A) 1 i − 8 B) 1 i 4 C) − 8 i 4 D) − 1 i 4

Liczba różnych pierwiastków równania  2 x + 0,25 = |x | jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dane jest równanie ||x+ 2|+ 6| = 1 0 . Iloczyn rozwiązań tego równania jest równy
A) − 168 B) − 12 C) 216 D) 3024

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x .
A) x = −1 B) x = 1 C) x = 2 D) x = − 2

*Ukryj

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = − 2x .
A) x = −1 B) x = 1 C) x = 2 D) x = − 2

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 4| + x = 0 .
A) x = −3 B) x = 1 C) x = 2 D) x = − 2

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 2| + 2x = 0 .
A) x = −1 B) x = 1 C) x = 2 D) x = − 2

Wskaż m , dla którego rozwiązaniem równania  3 2 x − 5x + x + |2m + 4| = 0 jest liczba 2.
A) m = 3 lub m = 7 B) m = 3 lub m = − 7
C) m = − 3 lub m = − 7 D) m = − 3 lub m = 7

Liczba różnych pierwiastków równania 3x + |x − 4| = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba różnych pierwiastków równania x − |3x − 6| = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie  2 |x − 6x| = m o niewiadomej x ma cztery rozwiązania dla m
A) m ∈ (− 9,0) B) m ∈ ⟨0,9⟩ C) m ∈ (0,9) D) m ∈ (0,+ ∞ )

Równanie |x− 3|+ 3 = 3 ma:
A) jedno rozwiązanie B) dwa rozwiązania
C) nieskończenie wiele rozwiązań D) zero rozwiązań

*Ukryj

Równanie |x+ 3|+ 2 = 0
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Równanie |x+ 3|− 2 = 0
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Równanie |x+ 3|+ 2 = 2
A) jest sprzeczne B) jest tożsamościowe
C) ma jedno rozwiązanie D) ma dwa rozwiązania

Wskaż liczbę, która spełnia równanie 3 |3 − x| − |5− 3x| = 0
A) 35 B) 14 C) 45 D) 7 3

Liczby − 2 i − 12 są rozwiązaniami równania
A) |x + 7| = 5 B) |x − 7| = 5 C) |x− 5| = 7 D) |x + 5| = 7

*Ukryj

Liczby 2 i 8 są rozwiązaniami równania
A) |x + 3| = 5 B) |x − 3| = 5 C) |x− 5| = 3 D) |x + 5| = 3

Liczby − 1 i 9 są rozwiązaniami równania
A) |x + 4| = 5 B) |x − 4| = 5 C) |x− 5| = 4 D) |x + 5| = 4

Liczba rozwiązań równania  2 |3 − |1 − x || = 2 jest równa
A) 6 B) 4 C) 2 D) 5

Rozwiązaniem równania |10− 2x| = 1 są liczby
A) przeciwne B) różniące się o 1 C) całkowite D) niewymierne

*Ukryj

Rozwiązaniem równania |7− 2x| = 2 są liczby
A) przeciwne B) różniące się o 1 C) całkowite D) różniące się o 2

Rozwiązaniem równania |10− x| = 1 są liczby
A) przeciwne B) różniące się o 1 C) całkowite D) niewymierne

Strona 1 z 2>