Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Obwód trójkąta ABC wynosi 24 cm. Połączono środki boków tego trójkąta i otrzymano trójkąt DEF , którego obwód jest równy
A) 6 cm B) 8 cm C) 12 cm D) 18 cm

Trójkąt ABC ma boki długości 4 cm, 13 cm, 15 cm oraz pole równe  2 24 cm . Najdłuższa wysokość trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 1:3 ma długość
A) 4 cm B) 16cm 13 C) 2 cm D) 16 15 cm

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P odległym od wierzchołka A o 6 cm. Wobec tego środkowa poprowadzona na bok BC ma długość
A) 12 cm B) 9 cm C) 15 cm D) 10 cm

*Ukryj

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P , przy czym długość środkowej opuszczonej na bok BC ma długość 9 cm. Wobec tego długość odcinka AP wynosi
A) 6 cm B) 3 cm C) 2 cm D) 5 cm

Środkowe w trójkącie ABC przecinają się w punkcie P odległym od wierzchołka A o 6 cm. Środkowa opuszczona na bok BC przecina ten bok w punkcie D . Wobec tego długość odcinka PD wynosi
A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm D) 6 cm

Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB ∥ CD i |AB | = 6,|AC | = 4,|CD | = 8 .


PIC


A) |AE | = 2 B) |AE | = 4 C) |AE | = 6 D) |AE | = 1 2

*Ukryj

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 2, 4 i 16.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 12 B) 8 C) 3 D) 6

Jeżeli odcinki AB i DC są równoległe, to długość odcinka AE (patrz rys.) jest równa


PIC


A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB ∥ CD i |AB | = 8,|AC | = 3,|CD | = 9 .


PIC


A) |AE | = 2 4 B) |AE | = 2147 C) |AE | = 12 D) |AE | = 32

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |AE | = |DE | = 4 , |AB | = 6 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek CE ma długość
A) 163 B) 83 C) 8 D) 6

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 2, 5 i 15.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB ∥ CD i |AB | = 6,|AC | = 3,|CD | = 7 .


PIC


A) |AE | = 1 8 B) |AE | = 16 C) |AE | = 24 D) |AE | = 12

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |BD | = |DE | = 6 , |AB | = 9 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek CD ma długość
A) 8 B) 4 C) 9 D) 12

Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB ∥ CD i |AB | = 6,|AC | = 2,|CD | = 8 .


PIC


A) |AE | = 2 B) |AE | = 4 C) |AE | = 6 D) |AE | = 1 2

Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB , CD i AD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 44 B) 40 C) 36 D) 15

*Ukryj

Odcinki AB i CD są równoległe i |AB | = 5, |AC | = 2, |CD | = 7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 170 B) 154 C) 3 D) 5

Odcinki AB i CD są równoległe i |AB | = 11, |AC | = 2, |CD | = 13 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 2123 B) 2161 C) 11 D) 13

Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB , CD i AD są podane na rysunku.


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 30 B) 33 C) 27 D) 12

Liczby naturalne 1,3,n są długościami boków trójkąta. Połowa obwodu tego trójkąta jest równa
A) n + 4 B) n+22- C) 72 D) 3

*Ukryj

Liczby naturalne 1,4,n są długościami boków trójkąta. Połowa obwodu tego trójkąta jest równa
A) n + 5 B) n+24- C) 4 D) 9 2

Obwód trójkąta DEC wynosi 4 cm . Wiadomo, że  √ -- |AB | = 3|DE | oraz DE ∥ AB . Zatem obwód trójkąta ABC jest równy


PIC


A)  √ -- 4 3 cm B) 12 cm C)  √ -- 16 3 cm D) 8 cm

*Ukryj

Obwód trójkąta ABC jest równy 40 cm. Punkt K leży na boku AC , a punkt L na boku BC tak, że odcinek KL jest równoległy do boku AB trójkąta i |AK | = 4 ⋅|KC | . Obwód trójkąta KLC jest równy:
A) 10 cm B) 4 cm C) 8 cm D) 5 cm

Pole trójkąta, w którym wysokość jest o 3 cm dłuższa od podstawy jest równe 20 cm 2 Wysokość trójkąta jest równa:
A) 5 cm B) 8 cm C) 2 cm D) 11 cm

W trójkącie ABC punkt D leży na boku AB , punkt E leży na boku AC , a ponadto odcinek DE jest równoległy do boku BC i |DB | = 7 . Pole trójkąta ADE jest równe 12, a pole trapezu DBCE jest równe 15 (zobacz rysunek).


PIC


Odcinek AD ma długość
A) 5,6 B) 12 C) 14 D) 9

W trójkącie ABC na rysunku obok dane są: |AB | = 5 cm , |BK | = 6 cm oraz |KC | = 4 cm . Wiadomo, że KL ∥ AB .


PIC


Wówczas:
A) |KL | = 2 cm B) |KL | = 1,5 cm C) |KL | = 2,4 cm D) |KL | = 31 cm 3

*Ukryj

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC , a punkt E leży na boku AB . Odcinek DE jest równoległy do boku AC , a ponadto |BD | = 10 , |BC | = 12 i |AC | = 24 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 22 B) 20 C) 12 D) 11

W trójkącie ABC punkt E leży na boku BC , a punkt D leży na boku AC . Odcinek DE jest równoległy do boku AB , a ponadto |BE | = 7 , |EC | = 2 i |AB | = 18 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka DE jest równa
A) 5 B) 3 C) 6 D) 4

W trójkącie EF G bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI | = 7 i |GI | = 3 . Wtedy długość odcinka FI jest równa


PIC


A) 6 B) 9 C) 12 D) 17

*Ukryj

W trójkącie EF G bok EF ma długość 24. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI | = 8 i |GI | = 5 . Wtedy długość odcinka FI jest równa


PIC


A) 6 B) 9 C) 10 D) 12

Odcinki BC i DE są równoległe i |AE | = 4 , |DE | = 3 (zobacz rysunek). Punkt D jest środkiem odcinka AB . Długość odcinka BC jest równa


PIC


A) 4 B) 6 C) 8 D) 16

*Ukryj

Odcinki BC i DE są równoległe i |AE | = 6 , |DE | = 5 (zobacz rysunek). Punkt D jest środkiem odcinka AB . Długość odcinka BC jest równa


PIC


A) 10 B) 6 C) 8 D) 30

Z trójkąta ABC o obwodzie 50 wycięto kwadrat KLMN o obwodzie 20 (tak jak na rysunku). Obwód zacieniowanej figury jest równy


PIC


A) 65 B) 60 C) 75 D) 70

W trójkącie ABC poprowadzono odcinek DE równoległy do boku AB w ten sposób, że |BE | : |EC | = 5 .


PIC


Jeżeli |AB | = 30 to długość odcinka DE jest równa
A) 152 B) 6 C) 5 D) 30 7

*Ukryj

W trójkącie ABC poprowadzono odcinek DE równoległy do boku AB w ten sposób, że |BE | : |EC | = 4 .


PIC


Jeżeli |AB | = 20 to długość odcinka DE jest równa
A) 103 B) 4 C) 5 D) 20 3

Obwód trójkąta ABC wynosi 28 cm, a jego pole jest równe  2 8 4 cm . Promień okręgu wpisanego w trójkąt ABC jest równy
A) 3 cm B) 6 cm C) 4 cm D) 7 cm