Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia 4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia 6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 4−1 + 4− 2 − -22 . Zatem
A) −2 x ≥ 2 B) −1 x < 4 C) 2 x > 2 D) −3 x ≤ 4

*Ukryj

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 2−1 + 4− 2 + -22 . Zatem
A) x > 2 B) − 1 x < 4 C) 1 x > 22 D) x ≤ 4−3

Wiadomo, że 1 ( √ -)2 x = 9−1 + 9− 2 − -33 . Zatem
A) −2 x > 3 B) −1 x ≤ 9 C) 2 x > 3 D) −3 x ≤ 3

Dane są liczby √ -- √ -- a = 7+ 5 oraz ---1--- b = √ 7−√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

*Ukryj

Dane są liczby √ -- √ -- a = 5− 3 oraz ---1--- b = √ 3+√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

Dane są liczby √ -- √ -- a = 6+ 5 oraz ---1--- b = √ 6−√5 . Zatem
A) a > b B) a = b C) a < b D) a + b = 0

Liczba ---1----- (√10−3)4 jest równa
A) √ --- 4 ( 10 − 3) B) 1 19- C) (√ 10-+ 3)4 D) √-- (-10+-3)4 2401

*Ukryj

Liczba ---16---- (4−3√2)4 jest równa
A) √ --4 (4 − 3 2) B) √ --4 (4 + 3 2) C) √ -- − (4+ 3 2)4 D) √- (4−-3-2)4 256

Liczba --1---- √5−√ 7 jest równa
A) √ - √ - --5−--7 2 B) √ - √- --5+--7- 2 C) √ - √ - --7−2--5 D) √ - √- −--7−2--5-

*Ukryj

Która z poniższych liczb jest równa ułamkowi: --3-- √ 5−2 ?
A) ---9√- 9− 4 5 B) √ -- 3 ( 5+ 2) C) √ -- 5 D) 9

Liczba ---1---- √11−√ 12 jest równa
A) √ -- √ -- --11+--12 2 B) √ --- √ --- 11+ 12 C) √ --- √ --- 11 − 12 D) √ --- √ --- − 11 − 12

Wartość wyrażenia --x4−-16---- (x2+ 4)(x+2) dla √ -- x = 2 − 2 jest równa
A) √ -- 2 B) √ -- − 2 C) 2 D) -2

*Ukryj

Wartość wyrażenia --x4−-81---- (x2+ 9)(x−3) dla √ -- x = 3 − 3 jest równa
A) √ -- 3 B) √ -- − 3 C) 3 D) − 3

Odwrotnością liczby √ -- ( )− 4 8 2 ⋅ 18 6 jest liczba
A) 11 2 2 B) 11 2− 2 C) − 2112 D) − 2 −112

Liczby √5−-1 4 i √ -- 5+ 1 to liczby
A) przeciwne B) równe C) wymierne D) będące swoimi odwrotnościami

*Ukryj

Liczby √3−-1 2 i √ -- 3+ 1 to liczby
A) przeciwne B) będące swoimi odwrotnościami C) wymierne D) równe

Liczby √10−1- 3 i √10+1- 3 to liczby
A) równe
B) przeciwne
C) których iloczyn jest równy 1
D) obie mniejsze od 1

Liczby --4-- √5− 1 i √ -- 5+ 1 to liczby
A) przeciwne B) równe C) wymierne D) będące swoimi odwrotnościami

Dane są liczby √ -- x = 2 + 5 i √ -- y = 3 − 5 . Iloraz x y można zapisać w postaci:
A) √ -- 8 5 B) √- 7-5−9- 4 C) √- −-52-5 D) √ -- 114 + 54 5

*Ukryj

Dane są liczby √ -- x = 2 − 5 i √ -- y = 3 + 5 . Iloraz x y można zapisać w postaci:
A) √ - 11−5--5 4 B) √- 1−--5 4 C) √ - 11−154-5 D) 23

Liczbą odwrotną do liczby --1-- --1-- 2−√ 2 − 2+√ 2 jest liczba
A) √ -- 2 2 B) √- -2- 2 C) √ -- 2 D) 2

*Ukryj

Liczbą odwrotną do liczby --1-- --1-- 2−√ 2 + 2+√ 2 jest liczba
A) − 2 B) 2 C) 1 2 D) √ -- 2 2

Liczba odwrotna do liczby --3-- --3-- √5− 2 − √5+ 2 jest liczba
A) − 12 B) − 3 4 C) -1 12 D) 4 3

Dla -2- x = √ 2 + 1 oraz √ -- y = 2− 1 wartość wyrażenia 2 2 x − 2xy + y jest równa
A) 4 B) 1 C) √ -- 2 D) √1- 2

*Ukryj

Dla √ -- x = 3+ 1 oraz -3- y = √ 3 − 1 wartość wyrażenia 2 2 x + 2xy + y jest równa
A) 3 B) 12 C) √ -- 3 D) √1- 3

Iloczyn ---1-- 3 √ -- 95⋅√27 ⋅81 ⋅ 3 jest równy
A) 332 B) 3−1 C) 3 1 D) 1 32

*Ukryj

Liczba 3 −1 42⋅33−622- jest równa
A) -4 27 B) 8 C) 9 D) 12

Liczba ( 1 −2 3 )− 1 ---3⋅√3--⋅3---- 3−3⋅ 81⋅32:270 jest równa
A) 3− 1 B) 3−2 C) 31 D) 32

Liczba 83⋅16 √ 8 jest równa
A) √ -- 211 2 B) √ -- 212 2 C) 8√ -- 2 2 D) 5√ -- 8 2

Liczba 53⋅25 √ 5 jest równa
A) √ -- 55 5 B) √ -- 5 4 5 C) 3√ -- 5 5 D) 6√ -- 5 5

Wartość wyrażenia 6 −2 1 (3⋅9--)2- 27 jest równa
A) 3 B) − 1 3 C) − 2 3 D) 32

Liczba --1-- ---1---- 5+√3 + 44− 22√ 3 jest liczbą
A) wymierną B) naturalną C) niewymierną D) większą od 1

Iloraz --3√162-- 3√ 16⋅3√ 12- jest równy
A) 3√32 4 B) 3 4 C) 23√3- 3 D) √3- 3--2 8

Liczbą przeciwną do liczby --2--- --1--- a = 3−2√ 3 − 3+2√3 jest liczba
A) √ -- 1 − 2 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 3 + 2 3 D) √ -- 1 + 2 3

Liczba √50−√-18 √ 2 jest równa
A) √ -- 2 2 B) 2 C) 4 D) √ --- √ -- 10 − 6

*Ukryj

Liczba √3−√-27+√-243- √3 jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Iloraz -√-12-- √75⋅√3 jest równy
A) √ - 2--3 15 B) 2 5 C) √- 4-3- 15 D) 4 5

Liczba √40−√-10 √ 5 jest równa
A) √ -- 2 B) √ -- 2 2 C) 4 D) √ --- √ -- 20 − 5

Iloraz -√-18-- √98⋅√2 jest równy
A) 3 7 B) √- 3-2- 14 C) √- -3- 7 D) 9 14

Liczba √2−√-32+√-128- √2 jest równa
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Wartość wyrażenia ∘ ---2------2- 1,3 − 0,5 jest równa
A) 0,64 B) 0,8 C) 115 D) 1,8

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ ---2------2- 1,7 − 0,8 jest równa
A) 112 B) 1,44 C) 0,25 D) 0,05

Wartość wyrażenia ∘ ---2------2- 1,5 − 1,2 jest równa
A) 0,19 B) 0,3 C) 115 D) 0,9

Jeśli √ -- √ -- x = 2+ 1,y = 2 − 2 , to liczba x+y- x−y jest równa
A) √ - 6--2+3 7 B) √ - 6--2−3 7 C) √ - 6--28+3 D) − 3

*Ukryj

Jeśli √ -- √ -- x = 2− 1,y = − 2 − 2 , to liczba x+y- x−y jest równa
A) √- −-6-2−3 7 B) √ - −6--2+-3 7 C) √- −-682+-3 D) -3

Jeśli √ -- √ -- x = 3+ 1,y = 3 − 3 , to liczba x+y- x−y jest równa
A) √ - 2--3+2 4 B) √ - 2--3−1 2 C) √ -- 3 − 1 D) √ -- 3 + 1

Liczba ∘ 9- ∘ 7- 7 + 9 jest równa
A) ∘ -16 63 B) 16 3√7- C) 1 D) 3+√√7 3 7

*Ukryj

Liczba ∘ 4-- ∘ 11- 11 + -4 jest równa
A) ∘ -15 44 B) 2+√ 11 -2√-11- C) 1 D) -1√5-- 2 11

Liczba (√ 5+1)2+(√5− 1)2 -(√3−-1)(√-3+-1)-- jest równa:
A) 4 B) 6 C) 3 D) 8

*Ukryj

Liczba (√ 2−1)2−(√2+ 1)2 -(1−√-2)(1+√-2)-- jest równa:
A) √ -- 4 2 B) √ -- − 4 2 C) √ -- − 2 2 D) √ -- 2 2

Liczba (√ 3+1)2+(√3− 1)2 -(√5−-1)(√-5+-1)-- jest równa:
A) 4 B) 6 C) 2 D) 8

Strona 1 z 3>>>>