Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f(x) = −x − 4x− 2 w przedziale ⟨− 2;2 ⟩ .

*Ukryj

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x ) = x − 6x + 5 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f (x) = 2x − 4x + 11 w przedziale A = ⟨0 ,4⟩ .

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x) = − 2x + 8x + 1 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f (x) = x − 2x − 3 w przedziale A = ⟨− 1,2 ⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f(x) = −x + 2x+ 6 w przedziale ⟨− 1,2 ⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 8x + 2 w przedziale ⟨3;7⟩ .

Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f (x) = 2x2 − 5x + 3 w przedziale ⟨1,2⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 6x + 3 w przedziale ⟨0,4⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f (x) = − 3x + 6x + 4 w przedziale ⟨0 ;4⟩ .

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji 2 f(x ) = x + 6x + 5 osiąganą w przedziale ⟨1 ;4 ⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f (x) = x2 − 8x + 10 w przedziale ⟨3,7⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f (x) = x − 2x − 3 w przedziale A = ⟨− 3,1 ⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 8x + 2 w przedziale ⟨− 2;2⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 2 y = x − 4x + 1 w przedziale ⟨3;5⟩ .

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f (x) = − 2x + 8x − 1 w przedziale ⟨0 ;3⟩ .

Określ zbiór wartości funkcji: 2 3 f(x) = x − x− 4 . Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?

Dane są dwie funkcje kwadratowe 2 f(x) = 3x − 2x+ 5 i 2 g(x) = −x + x − 1 . Wyznacz największą wartość funkcji h(x ) = g(x) − f(x ) .

Wyznacz najmniejszą wartość funkcji 2 f(x) = −x + 3x− 2 w przedziale ⟨3,4⟩ .

*Ukryj

Oblicz największą wartość funkcji 2 f(x) = −x + 2x + 6 w przedziale ⟨− 1,2⟩ .

Wyznacz największą wartość funkcji 2 f (x) = −x + 3x − 2 w przedziale ⟨− 1,2⟩ .

Wyznacz najmniejszą wartość funkcji 2 f(x) = 19− 27x − 134x na przedziale ⟨− 4,− 1⟩ .

Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej 2 f(x ) = −x + 2x + 8 w przedziale ⟨2 ,3⟩ .

Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej 2 f(x ) = x − 6x + 1 w przedziale ⟨0 ,1⟩ .

Oblicz największą wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 2x − 8 w przedziale ⟨2 ,3⟩ .

Liczby rzeczywiste x i z spełniają warunek 2x + z = 1 . Wyznacz takie wartości x i z , dla których wyrażenie x 2 + z2 + 7xz przyjmuje największą wartość. Podaj tę największą wartość.

*Ukryj

Liczby rzeczywiste t i y spełniają warunek 3t+ y = 1 . Wyznacz takie wartości t i y , dla których wyrażenie t2 − y2 + 6ty przyjmuje największą wartość. Podaj tę największą wartość.

Wyznacz zbiór wartości funkcji 2 f(x) = − (x + 1) + 2 .

*Ukryj

Wyznacz zbiór wartości funkcji 2 f(x) = 2 (x − 1) + 3 .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji: 2 y = − 2x + 1 w przedziale ⟨− 1,1⟩ .

Wyznacz zbiór wartości funkcji 2 f(x) = 2 (x + 2) − 4 .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji 2 f(x) = (x+ 1) − 3 w przedziale ⟨− 1;1 ⟩ .

Wyznacz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej 1 f(x) = 2(x+ 2)(x − 8) w przedziale ⟨1 ,2⟩ .

*Ukryj

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem 2 f(x) = x − 1 1x . Oblicz najmniejszą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 6,6⟩ .

Wyznacz najmniejszą wartość funkcji 2 f(x) = x − 2 w przedziale ⟨− 2,− 1⟩ .

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem 2 f(x) = 1 3x− x . Oblicz największą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 7,7⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = −(x − 2 )(x+ 1) w przedziale ⟨0 ;4⟩ .

*Ukryj

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f (x) = (2x + 1)(x − 2) w przedziale ⟨− 2,2⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = −(x − 1 )(x+ 2) w przedziale ⟨− 1;2 ⟩ .

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = − 3 (x+ 3)(x− 2) w przedziale ⟨− 2;1 ⟩ .