Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz całkę ∫ -1--- x2+x dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ -dx-- 9x2− 1 .

Oblicz całkę ∫ ----dx----- (x+ 1)(2x+1) .

Oblicz całkę ∫ ----dx----- (x− 1)(x+ 2) .

Oblicz całkę ∫ -2x−-3-- x2− 3x+4dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ --x−3--- x2− 6x+5dx .

Oblicz całkę ∫ --4x−5--- 2x2− 5x+3dx .

Oblicz całkę ∫ --3−4x--- 2x2− 3x+1dx .

Oblicz całkę ∫ -x-- x2+ 1dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ --x--- (x− 1)2dx .

Oblicz całkę ∫ ( 2 2 5) 3x − x + x2 dx .

Oblicz całkę ∫ x2+x-+3- x2+1 dx .

Oblicz całkę ∫ ---1---- 2x2+x +1dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ ---1--- x2−x +3dx .

Oblicz całkę ∫ (2x2−1)2- x2−1 dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ x3−-2x2−-1 x2− 1 dx .

Oblicz całkę ∫ --dx---- x2+ 2x+2 .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ ---1----- 4x2− 4x+2dx .

Oblicz całkę ∫ -2x+-1-- x2+ 2x+2dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ --x−-2--- x2− 6x+13dx .

Oblicz całkę ∫ -4x−-3-- x2+ 2x+4dx .

Oblicz całkę ∫ 2+x- x2+ 1dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ x−-2 x2+ 1dx .

Oblicz całkę ∫ -3x−-2-- x2+ 6x+9dx .

Oblicz całkę ∫ -dx-- 4x2+ 9 .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ -dx-- 3x2+ 4 .

Oblicz całkę ∫ -dx-- 2x2+ 9 .

Oblicz całkę ∫ -dx-- 1+5x2 .

Oblicz całkę ∫ 3- x2dx .

Oblicz całkę ∫ -dx- x2+k , gdzie k > 0 .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ ---dx--- (x+a )2+b , gdzie b > 0 .

Oblicz całkę ∫ --x−3--- x2− 3x+2dx .

*Ukryj

Oblicz całkę ∫ --x+-2--- x2− 7x+12dx .

Oblicz całkę ∫ ---x----- x2− 7x+10dx .

Oblicz całkę ∫ ---1----- 2x2+ 3x−2dx .

Oblicz całkę ∫ ---x----- 2x2− 3x−2dx .

Oblicz całkę ∫ --2x+6--- 2x2+ 3x+1dx .

Oblicz całkę ∫ ( )2 xx−+-11 dx .